Kanoniczna erekcja Milicji Niepokalanej w Poznaniu
Drukuj

Milicja Niepokalanej w Poznaniu, licząca obecnie około 1.000 członków, otrzymała niedawno kanoniczną erekcję, której akt zamieszczamy:

Curia Archiepiscopalis
Nº 5492|23. O.

Attentis precibus, Nobis per Rev. P. Georgium Wierdak O. FF. Minorum Conventualium porrectis, ut Piam Consociationem sub vulgari titulo "Milicja Niepokalanej" canonice erigeremus, Nos, ad fovendam pietatem erga Beatmam Virginem Mariarn, Piam talem Consociationem in Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium Posnaniae ad altare vero Beatmae eiusdem Virginis Mariae Miraculis clarae, Auctoritate Nostra Ordinaria canonice erigimus erectamque esse pronuntiamus.

Datum Posnaniae, die 13 Novembris 1923.

Archiepiscopus Gnesnensis et Posnaniensis
v. g.
Stan. Łukomski.

L. S.

Revdo Patri
Fr. Georgius Wierdak
O.FF.Minorum Conventuialium
Posnaniae.

Kurpisz
Cancell.

(Co w polskiem tłumaczeniu tak brzmi:)

Kurja Arcybiskupia
Nº 5492|23. O.

Uwzględniając prośbę, przedstawioną nam przez W. O. Jerzego Wierdaka Franciszkanina, abyśmy kanonicznie ustanowili Pobożny Związek pod nazwą "Milicja Niepokalanej", My tenże Związek, by nabożeństwo do Najśw. Marji Panny tembardziej się krzewiło, w kościele OO. Franciszkanów, przy ołtarzu Najśw. Marji Panny w Cudy Wielmożnej powagą naszą biskupią kanonicznie ustanawiamy - i jako ustanowione ogłaszamy.

Dan w Poznaniu dnia 13 listopada 1923.

Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański
w z.
Stan. Łukomski.

L. S.

Do Wielebnego Ojca
Jerzego Wierdaka
Franciszkanina, w Poznaniu.

Kurpisz
Sekretarz