K. S. M. w służbie Niepokalanej
Drukuj

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży żeńskiej mają wytworzyć wśród polskich dziewcząt typ Polki - Katoliczki.

Któż jest dla nich najwyższym wychowawcą, oraz wzorem? - Najświętsza Dziewica. Ona - Królowa Korony Polskiej objęła nad druchnami Swój niebiański protektorat.

K. S. M. żeńskiej w Wierzbniku, pragnąc praktycznie to uwydatnić, wchodzi w Jej służbę. W kaplicy kościoła parafialnego w obecności ks. prob. świetlickiego i ks. Asystenta Jana Kubkowskiego druchny uroczyście wpisują się w Cudowny Medalik Niepokalanej.

KSM Wierzbnik

Wierzą mocno, że ów medalik, wyobrażenie Marji bez grzechu poczętej, który od czasu błog. Katarzyny Laboure rozszedł się daleko i szeroko po świecie i zawisł na tysiącach serc Marji oddanych, będzie wszczepiał i w ich dusze umiłowanie dziewictwa anielskiego oraz niecił poświęcenie dli Marji i Jej Syna Jezusa. Kółka żywej Różańca, oraz Cud. Medalik, to najradośniejsze objawy głębokiej czci i miłości dla Najśw. Panienki w naszem K. S. M. ż. w Wierzbniku.