JEZUS KRZYŻ DŹWIGAJĄCY
Z pomocą Szymona z Cyreny dźwiga Jezus krzyż

Z pomocą Szymona z Cyreny dźwiga Jezus krzyż, a dźwigając go spogląda, mimo umęczenia i ucisku, w niezmierzoną dal. I umysł Jego Boży przedziera się poprzez zapory czasu i przestrzeni: P. Jezus widzi wszystko!"

Wzrok Jego nie pomija i ciebie, czytelniku. On wnika w twoją duszę... Nic Mu tajnem nie jest i być nie może. Ukryjesz czyn swój przed okiem brata, siostry, ojca, matki, ale nie ukryjesz przed okiem Jezusa. On widzi wszystko.

Pomnij na to, ilekroć mękę Jezusową rozważasz -
Pomnij, ilekroć drogę krzyżową obchodzisz -
Pomnij, gdy pokusa naciera -
Pomnij, gdyś upadł nieszczęśnie...
Myśl o tem zawsze i nie zasmucaj Jezusa.