Jeden tydzień dla wszystkich rodzin
Rycerz Niepokalanej 10/1948, grafika do artykułu: Jeden tydzień dla wszystkich rodzin, s. 249

Są sprawy, którym możemy nadać taki kierunek, jaki chcemy. Do jednej z takich spraw należy życie małżeńskie i rodzinne. Tu wszystko niemal zależy od męża, żony i dzieci, a zwłaszcza od męża i żony. Tu może panować wymarzone współżycie. Zakładając rodzinę, zakładamy odrębną, własną komórkę, w której jako mąż i żona - rządzić możemy wszystkim sami i wprowadzać takie porządki, jakie uważamy za najbardziej właściwe.

I rzeczywiście, wszędzie się znajdują tak dzielne małżeństwa, które nawet w najcięższych warunkach miłują się, kochają swe dzieci i postępują po chrześcijańsku, choćby nikt tak naokoło nie postępował. Takie małżeństwa są szczęśliwe. Ale gdy w dawnych czasach takich małżeństw było bardzo wiele, to obecnie jest ich coraz mniej. Zauważymy jeno: że tyle tylko jest porządnych ludzi w naszym kraju ile jest porządnych rodzin w Polsce. Tyle tylko dzieci polskich jest szczęśliwych, ile dzieci posiada porządnych rodziców. Innymi słowy: zdrowie i dobre samopoczucie narodu zależy od ilości porządnych rodzin.

A jeśli tak, to chodziłoby o to, by porządnych, szczęśliwych rodzin było w Polsce nie coraz mniej, ale coraz więcej. I gdy dziś różne rzeczy się planuje, dobrze byłoby, żeby ktoś zaplanował, aby porządek zapanował wśród jak największej liczby rodzin polskich. Mężowie muszą mieć wierne żony, a żony wiernych mężów, dzieci zaś dobrych, świętych rodziców. Toteż kto dziś prowadzi porządne życie, ten buduje Polskę, a kto jest niewiernym mężem, nieuczciwą żoną, rozwydrzonym dzieckiem, ten rozwala Polskę, choćby deklamował, że jest patriotą. Obywatela poznajemy przede wszystkim po tym, jak się prowadzi w małżeństwie, jak i ile wychowuje dzieci.

Toteż szczęśliwi jesteśmy, iż Czytelnikom "Rycerza" zwiastować możemy tę radosną wiadomość, że, jeden tydzień w październiku tego roku, mianowicie od 3-go do 10-go października, poświęca "Caritas" w całym kraju - sprawie uzdrowienia rodzin polskich, a więc sprawie uszczęśliwienia milionów mężów, milionów żon, milionów dzieci. Zadanie więcej niż najkonieczniejsze i więcej niż błogosławione.

Co tedy ma się dziać w owym "Tygodniu" we wszystkich parafiach Polski? Codziennie pouczać się będzie, w jaki sposób te rodziny, co są szczęśliwe, mają utrwalać swe szczęście, oraz w jaki sposób te rodziny, co są nieszczęśliwe, mogą odbudować swe szczęście, a także, w jaki sposób - wszyscy Polacy razem i każdy z osobna - mogą pomóc rodzinom, by były szczęśliwe. Celowi temu mają służyć odczyty, zbiórki pieniężne, przedstawienia teatralne, akademie, nabożeństwa, kazania i tak dalej. Wszystko to ma na celu wytłumaczyć, jak pomagać rodzinom, jak prowadzić szczęśliwe życie małżeńskie i jak się zabierać do zawarcia małżeństwa, by potem być naprawdę szczęśliwym.

Wytłumaczyć... Dlaczego? Bo najczęściej ludzie dlatego źle postępują w sprawach małżeńskich, gdyż nie wiedzą, co czynią. Dlatego dziś Polacy wydają 50 miliardów rocznie na wódkę, bo wódka i rozpusta stały się dziś "modne", a nie szczęśliwe życie rodzinne...

"Caritas" na miejsce pijaństwa i niechlujstwa obyczajów pragnie wprowadzić "modę" zdrowego życia rodzinnego w całej Polsce. Toteż w dniach 3-10 października, społeczeństwo katolickie złoży egzamin, na ile pragnie być zdrowym, na ile chce budować a nie rozwalać Polskę. 50 miliardów lokowanych w wódce - musimy włożyć rok rocznie w pomoc rodzinom!

Egzamin z takiej sprawności obywatelskiej złożyć muszą w tymże czasie wszyscy Czytelnicy i Czytelniczki "Rycerza", wszyscy Członkowie i Członkinie "Milicji Niepokalanej". By wiedzieli, w czym i jak pomagać, podajemy program "Tygodnia".

Niedziela 3. X. - poświęcona będzie ładowi Bożemu w rodzinie, każdy bowiem przekonał się aż nadto w naszych czasach, że tylko małżeństwo wierne Przykazaniom Boskim - jest wierne sobie, szczęśliwe i dobrze wychowuje dzieci. Odpowiednie nabożeństwa, akademie, referaty.

Poniedziałek, 4. X. Obrona dzieci nienarodzonych. Pomoc dla matki ciężarnej. Nabożeństwo wieczorne dla matek - z nauką.

Wtorek, 5. X. Stanowisko ojca w rodzinie jako męża, żywiciela i wychowawcy! Pomoc społeczeństwa dla ubogich rodzin wielodzietnych. Zebranie ojców, nabożeństwo dla nich.

Środa, 6. X. Trzeźwość w rodzinie. Czytanka wieczorna: "Trzeźwość a szczęście rodziny".

Czwartek, 7. X. Zdrowie fizyczne w rodzinie. Nabożeństwo dla chorych. Wykład: "Co może zrobić "Caritas" dla zdrowia rodzin?" Nabożeństwo wieczorne i nauka: "Obowiązki wobec chorych w rodzinie".

Piątek, 8. X. Zdrowie moralne rodzin. Walka z zabijaniem dzieci nienarodzonych, z niedołęstwem współżycia (rozwodami), z "dzikimi małżeństwami". Streszczenie encykliki o małżeństwie. Nabożeństwo z nauką programową.

Sobota, 9. X. Umiejętność zakładania rodzin. Nabożeństwo dla młodzieży z nauką: "Małżeństwo, to sakrament". Wykład: "Choroby weneryczne a rodzina". Czytanka: "Odnowienie rodziny przez przygotowanie do sakramentu małżeństwa".

Niedziela, 10. X. Rodzina wielodzietna, jej znaczenie oraz warunki jej rozwoju. Nabożeństwo w intencji rodzin wielodzietnych, akademia poświęcona tym rodzinom.

Wraz z tym iść winno zapoczątkowanie odpowiedniej działalności w zakresie: obrony dzieci nienarodzonych, pomocy rodzinom wielodzietnym, przygotowanie młodzieży do małżeństwa itd.

Wielkie, ogromne zadania... Kogo stać, niech uświetnia swą pomocą ów "Tydzień". Kto nie może, niech się gorąco modli, by akcja "Caritasu" się udała, by wstrząsnęła sumieniami. By przyniosła szczęście milionom Polaków.