Jakie zlecenie otrzymał Prymas Polski od Ojca św.
Drukuj

W nr. 2 "Pochodni Ligi Katolickiej" czytamy co następuje:

Z racji VI rocznicy wyboru i koronacji Ojca św. Piusa XI., odbył się w całej Polsce szereg uroczystych Akademij papieskich. W Poznaniu - ze wzglądu na nieobecność J. Em. X. Kardynała Prymasa Hlonda - został termin Akademji przesunięty na niedzielę 19 lutego br. Uroczystość ta była wielką manifestacją uczuć katolickich dla Ojca św. oraz wyrażeniem hołdu J. Em. X. kardynałowi Hlondowi po powrocie z Rzymu. Wzięli w niej, udział przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych, wojskowych, oraz licznie zgromadzona publiczność, Akademję zagaił prezes Ligi Katolickiej profesor dr. Gantkowski witając X. Kardynała-Prymasa, który powrócił do nas, jako z wezwaniem do pokojowej pracy w duchu katolickim, oraz odnowieniem czci dla Ojca św. Ośrodkiem uroczystości było przemówienie J. E m. X. Kardynała Prymasa, który zaznaczył, że Ojciec św. powierzył mu rozszerzenie kultu mariańskiego w Polsce, to też najbliższy zjazd katolicki będzie poświęcony czci Matki Boskiej. Dalej wspomniał Dostojny mówca o głębokiej trosce Ojca św. z racji prześladowań katolików w Rosji Sowieckiej, zwłaszcza w Meksyku. O pokrywaniu milczeniem tegoż prześladowania przez prasę, jakoby pod wyraźnym tajemniczym nakazem antykatolickich potęg. Program swój ujął Ojciec św. w hasło: "Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowem". Nad urzeczywistnieniem tegoż programu pracuje Ojciec św. niestrudzenie, śmiało głosząc wszystkim, że bez zastosowania zasad Chrystusowych w życiu narodów prawdziwego pokoju nie tworzy się i utrzyma.

Do Polski polecił Ojciec św. zawieść swe błogosławieństwo, a żegnając się rzekł słowa: "Polecam Papieża Waszej Eminencji i Polsce". Tedy: Ojciec św. głosząc wzniosłe hasło: "Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowem" pragnie gorąco, by Polska osobliwie zdobywała ten pokój przez szerzenie kultu marjańskiego w kraju. Tak słodkie zadanie zleca Ojciec Chrześcijaństwa Prymasowi Polski i Narodowi polskiemu!

Dla nas, gorliwych czytelników i szerzycieli "Rycerza" i członków Milicji Niepokalanej - jakże radosną jest wieść taka! O ileż żarliwiej teraz zabiegać będziem, by zdobywać wszystkich z pośród naszego otoczenia dla Niepokalanej, rzucając ich niejako w objęcia tej najlepszej, a tak potężnej Matki!... A Ona - do Królestwa Syna Swego doprowadzić ich napewno nie omieszka! Boć miłosierdzie Jej - miłosierdziem Jezusowego Serca jest.

Garnijmy się więc - i wszystkich wprowadzajmy - do Matki!

Oto wskazanie na miesiąc Maj - i potem na zawsze!...


O co to za szczęście będzie dla ciebie, bracie miły, jeśli przy śmierci okaże się, żeś z Matką Bożą złączony słodkim związkiem miłości ku Niej.

Św. Alfons Liguori

Któż, o Panno Przenajświętsza, któż wezwawszy Twego Wszechmocnego pośrednictwa, którym ratujesz nawet i zrozpaczonych grzeszników, został opuszczonym ? To nigdy się nie zdarzyło i nie zdarzy.

Bł. Eutychiusz