Jak zwalczać złe druki
Drukuj

We walce przeciw złym książkom i dziennikom najlepszą bronią jest paragraf 281 polskiego kodeksu karnego. Dosłowna jego treść brzmi następująco:

"Winny przechowywania na sprzedaż, sprzedaży, publicznego wystawiania lub innego rozpowszechniania świadomie bezwstydnych utworów lub wizerunków, będzie karany aresztem na czas do miesięcy 3 lub grzywną. Nadto, jeśli winowajca jest handlującym albo redaktorem wydawnictwa perjodycznego, sąd mocen jest pozbawić go prawa handlu lub prawa redaktorstwa na czas od 1 roku do lat 5".

Korzystajmy z tego paragrafu!


Czyż nie powinna nas onieśmielać niezrównana świętość tej najwyższej Królowej? O, wcale nie, bo im Marja do szczytniejszej godności wyniesiona, im świętszą jest, tem przystępniejszą i miłosierniejszą dla nawracających się grzeszników.

ŚW. GRZEGORZ W. PAPIEŻ