Iskierki
Drukuj

We wszystkich województwach odbyły się manifestacje na zakończenie akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim, a 17.6. br. w gmachu Rady Państwa miała miejsce manifestacja ogólnokrajowa.

Od 11 do 19 czerwca br. trwa, II "Tydzień Zdrowia", mający na celu wzmożenie opieki nad zdrowiem obywateli. Po kraju jeździły ekipy lekarskie, udzielając bezpłatnej pomocy i porad lekarskich.

Na apel kolejarzy z Tarnowskich Gór 6-tą rocznicę Manifestu PKWN uczczono czynem produkcyjnym, tzw. czynem lipcowym, który polegał na podejmowaniu i wykonywaniu zobowiązań produkcyjnych.

Tegoroczne "Dni Morza" urządzono pod hasłem: "Pomnożenie siły gospodarczej i obronnej Polski Ludowej - to wkład w walkę o pokój". W Szczecinie otwarto wystawę marynistyczną.

Delegacja R.P. w Moskwie podpisała 29.6. br. Protokół o zwiększeniu rozmiarów, obrotu towarowego między Polską a ZSRR w latach 1951 i 1952. Porozumienie co do wzajemnych dostaw towarowych na okres lat 1953-19 58 oraz porozumienie co do dostaw kredytowych sprzętu przemysłowego dla Polski w latach 1951-1958.

Od 24.6. br. obradował w Warszawie 5 Walny Zjazd Związku Literatów Polskich naczelnej reprezentacji polskiego pisarstwa.

W Hamm (Niemcy) 13.6. br. uległ śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu Ksawery Pruszyński, minister pełnomocny i poseł nadzwyczajny R.P. w Hadze, znany publicysta i literat.

W Zgorzelcu nad Nysą Łużycką delegacje rządowe: polska i niemiecka podpisały 6.7. br. układ o wytyczeniu granicy ustalonej i istniejącej między Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną (N. R. D.). Granica ta biegnie od Morza Bałtyckiego wzdłuż linii na zachód od miejscowości Świnoujścia i dalej wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada Nysa Łużycka oraz wzdłuż Nysy Łużyckiej do granicy czeskosłowackiej.

II Światowy Kongres Pokoju odbędzie się w stolicy Polski w dniach od 16 do 21 października bież. roku.

Ostatnio Polska podpisała 2 nowe umowy handlowe: z Chińską Republiką Ludową i z Pakistanem.

Ministerstwo Oświaty przystąpiło do organizowania - obok szkół dla pracujących - korespondencyjnych szkół ogólnokształcących stopnia licealnego. W 56 szkołach tego typu, które otwarte zostaną z początkiem nowego roku kształcić się będzie ok. 30 tysięcy młodzieży. Program obejmuje materiał szkoły podstawowej i średniej.

Pierwszy odcinek warszawskiej Trasy Północ - Południe (N - S) oddano do użytku 22.7. br. Trasa ta przebiegnie po osi ul. Chałubińskiego i dalej przez wiadukt nad torami linii średnicowej - do ul. Twardej, a z czasem do Dworca Gdańskiego.

Ministrem Oświaty na miejsce Stanisława Skrzeszewskiego obecnie Wiceministra Spraw Zagranicznych, został Witold Jarosiński.

Junacy SP wykonali w sezonie letnim wiele ważnych prac, m.in. przy budowie autostrady na wybrzeżu i Trasy N - S w Warszawie.

W gmachu Politechniki Warszawskiej została otwarta Wystawa Aparatury Naukowo-Badawczej Polski, ZSRR, Czechosłowacji, Węgier i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W majątku Fiszewo na żuławach prowadzone są doświadczenia nad aklimatyzacją ryżu. Dotychczasowe wyniki są zadowalające.

3.7. br. w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto wystawę ku czci Juliusza Słowackiego, zorganizowaną w związku z setną rocznicą śmierci poety.