Iskierki
Drukuj

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło umiędzynarodowienie Jerozolimy Zarząd nad Jerozolimą będzie sprawowała Rada Powiernicza ONZ.

Polska zawarła dwie nowe umowy handlowe: z Finlandią, z której będzie przywozić drzewo, celulozę, papier specjalny w zamian za węgiel, koks, wyroby hutnicze, tekstylia, cukier, - z Bułgarią, która dostarczy Polsce tytoniu, rudy, owoców, w zamian za rolne maszyny, chemikalia i inne towary.

Przy odgruzowywaniu Zamku Królewskiego w Warszawie odkryto szczątki wałów obronnych, pochodzących z XII lub XIII w. Pod gruzami tzw. Baszty Grodzkiej odkryto resztki drewnianych budowli, pochodzących z IX-X w. i znaleziono narzędzia i ceramikę słowiańską. Odkrycia te dowodzą, że na miejscu dzisiejszego placu Zamkowego znajdowała się przed wiekami osada słowiańska.

Silny cyklon nawiedził południowe Indie. Zginęło 1.430 osób, - około 47 tysięcy sztuk bydła, - 9.200 domów i ponad 250 tysięcy chat zawaliło się, a 177 tysięcy ha zasiewów uległo zniszczeniu.

Na wulkanie Etna na Sycylii otworzyły się na wysokości 3 tysięcy metrów nowe kratery, z których polał się lawa.

W katastrofie samolotu pasażerskiej typu Dakota w Pakistanie zginęło 25 osób, w tym 2 generałów armii pakistańskiej.

Kieł mamuta długości 220 cm 5 resztki kośćca tego olbrzyma odnaleźli robotnicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w Czorsztynie obok zamku Niedzicy.

Orzeł olbrzym zaatakował niedawno rybaków przeprowadzających połowy w Zalewie Szczecińskim. Orzeł został zabity i przekazany do Muzeum Morskiego w Szczecinie. Jest to okaz wyjątkowej wielkości: rozpiętość jego skrzydeł wynosi ok. 2,50 m.