Iskierki
Drukuj

Przeszło 8 miliardów złotych wpłacono już na Daninę Narodową. Polacy z Francji przysłali 2 miliony franków.

Córka laureatki Nobla Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk gościli w Polsce w styczniu, otrzymując za swe zasługi naukowe order Odrodzenia Polski.

Za kampanię wrześniową zostało ostatnio odznaczonych 37 żołnierzy krzyżem Virtuti Militari, a 82 krzyżem Walecznych.

Przez Dziedzice wróciło już 350.000 repatriantów.

Polonia zagraniczna dała polskim siłom zbrojnym w latach 1939-1945 ok. 85.500 żołnierzy, z czego Polonia francuska 61.000.

20 tys. rowerów wyprodukowały w ub. roku fabryki polskie, z których 4 jest w Bydgoszczy a jedna w Dziedzicach.

W Żurawicy pod Sandomierzem odkopano obozowisko człowieka przedhistorycznego i kości nosorożca.

Duński Komitet Pomocy Polsce zorganizował Dzień Polski, na który wybił 100.000 koron z polskimi napisami.

Marsz. Montgomery, szef sztabu brytyjskiego, bawił z wizytą w Moskwie.

Prezydentem Francji został Auriol, socjalista.

W Anglii upaństwowiono wszystkie kopalnie węgla, środki transportu, elektrownie i niektóre gałęzie ciężkiego przemysłu.

Na Antarktydę udała się naukowo - wojskowa wyprawa amerykanka.

Całe północne Indochiny znajdują się w ogniu wojny Francuzów z Vietnam.

810.000 spółdzielni jest na świecie z 143 milionami członków, z tego w Polsce - 10.000 spółdzielni i około 3 milionów członków.

Za pomocą elektronowego mikroskopu powiększa się dziś rzeczy 40.000 razy, a Amerykanie mieli zbudować mikroskop, powiększający 200.000 razy.

Odbudowaną katedrę płocką otwarto 25.12. ub. roku.

W Leningradzie otwarto prawosławne seminarium teologiczne.

Podpisano układ handlowy polsko-norweski.

10 marca mają się rozpocząć w Moskwie obrady nad traktatem pokojowym z Niemcami.

Na Węgrzech aresztowano wiele dygnitarzy pod zarzutem przygotowania spisku przeciwko Republice Węgierskiej.

We wsi Andzin, pow. Płońsk żyje 8-letni Kazio Białka, niemowa, odznaczający się nieprzeciętną siłą. Np. 2 metry ziemniaków przewiózł na sankach na odległość 1 km.

100 świadków Jehowy uwięziono w Kanadzie za rozszerzanie rewolucyjnej propagandy.