Iskierki
Drukuj

Z Polski

Sejm uchwalił nowy projekt ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. Na mocy tej ustawy kobiety od 19 do 45 r. życia, posiadające świadectwa ukończenia gimnazjum, podlegać będą w razie potrzeby powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. Zasadniczo punktem wyjściowym jest zgłoszenie ochotnicze.

Sejm wszystkimi głosami posłów polskich uchwalił zniesienie uboju rytualnego, z którego żydzi ciągnęli olbrzymie zyski i w wielu wypadkach prowadzili nielegalny handel mięsem z uboju. Senat nie zatwierdził uchwały, wskutek czego została odroczona do następnej sesji parlamentarnej.

Uchwalona została przez Sejm ustawa o pozbawieniu obywatelstwa obywatela polskiego, który działałby na szkodę Państwa Polskiego lub przebywając za granicą co najmniej przez 5 lat po powstaniu Państwa Polskiego, utracił łączność z państwowością polską lub wreszcie przebywając za granicą nie powrócił do Polski w oznaczonym terminie na wezwanie urzędu zagranicznego Rzplitej. Przeciwko ustawie głosowali posłowie żydowscy.

Kupiectwo Chrześcijańskie przekazało armii 40 karabinów maszynowych.

Kronika 5/1938, s. 153-155

Staraniem organizacji katolickich w Stanisławowie urządzone zostały kursy straganiarskie, które przygotowywać będą Polaków do fachowego prowadzenia straganu. Społeczeństwo docenia ten szlachetny wysiłek i popiera stragany szkolne. Ilustr. [wyżej, w środku na dole].

Zatarg polsko-litewski zakończył się nawiązaniem normalnych stosunków dyplomatycznych. Społeczeństwo polskie i litewskie z zadowoleniem przyjęło pokojowe załatwienie sprawy. Studenci polscy i litewscy przebywający na studiach w Ameryce urządzili manifestacyjne zebranie celem jak największego zacieśnienia przyjaźni i współ pracy.

Nowa ustawa podatkowa znosi świadectwa przemysłowe. Przewiduje ona pobieranie zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym ryczałt odbywać się będzie w drodze ugody między płatnika mi a Urzędem Skarbowym. Podwyższon natomiast podatek obrotowy większych warsztatów rzemieślniczych, handlowych i przemysłowych.

Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla małoletnich na mocy statutu M. S. W przyjmuje chłopców w wieku od 16 do 1 lat i bezpłatnie przez 3 lata przygotowuj na podoficerów zawodowych: pilotów strzelców samolotowych, mechaników samolotowych i samochodowych. Warunkiem przyjęcia jest dobry stan zdrowi, oraz ukończenie conajmniej 7 oddziałów szkoły powszechnej. Pierwszeństwo maj rzemieślnicy. Szczegółowych informacj udzielą Powiatowe Komendy Uzupełnień i Koła LOPP.

W Warszawie pociągnięto do odpowiedzialności karnej dwóch żydów, właścicieli sklepów, którzy pod płaszczykiem handlu uprawiali sprzedaż publikacyj pornograficznych.

Przewiduje się budowę nowych kole żelaznych. W pierwszej kolejności jedenastu linii kolejowych długości około 1.00 kilometrów, w drugiej szesnastu - długości 1.100 km i w trzeciej pięćdziesiąt trzech o długości 4.129 km.

W jesieni odbędzie się pierwszy polski lot do stratosfery. Przygotowania w pełnym toku.

Przygotowuje się poważne zmiany form organizacyjnych rolnictwa. Jakie one będą jeszcze niewiadomo.

Zajęcia w szkołach ukończone będą .25 czerwca, a wznowione 1 września.

W adwokaturze żydzi stanowią 53 proc., tymczasem ludności żydowskiej w Polsce jest około 10 proc.

Polska wykazuje duży odsetek śmierci niemowląt. Na 160 żywo urodzonych dzieci, umiera 20,3 proc., gdy tymczasem w innych krajach - sięga zaledwie 7,2 proc.

Huta Baildon w Katowicach zainstalowała największy piec elektryczny w Europie, którego zdolność produkcyjna wynosi 15.000 ton zlewków stalowych rocznie.

Inżynierowie, zrzeszeni w Stow. Pol. Inżynierów Górniczych i Hutniczych uchwalili wniosek o popieraniu walki w celu, unarodowienia handlu.

W Chorzowie, przy Rzeźni Miejskiej, wybudowana będzie mechaniczna przetapialnia tłuszczów i rafineria smalcu. Koszt budowy wyniesie 150.000 zł.

W Wilnie stanie pomnik Adama Mickiewicza.

Na gruźlicę umiera rocznie w Polsce około 100.000 osób, chorych zaś jest około miliona.

Łódź liczy 1.510 fabryk, które zatrudniają przeszło 90.000 robotników.

W roku 1937 zanotowano na Śląsku 20.000 nieszczęśliwych wypadków.

Wieśniacy, jak chcą, to wiele mogą zrobić. W Opocznie, Libiszowie, Odrzywole, Przysusze i innych miejscowościach, przy solidarnym poparciu ludności, energiczniejsi wieśniacy zakładają własne, polskie stragany.

W obrębie Centralnego Okręgu Przemysłowego zostanie Wisła uregulowana na trzech odcinkach pod Sandomierzem.

Elektrownia Miejska w Kaliszu przeprowadzi w ciągu 9 lat elektryfikację powiatów: ostrowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, konińskiego i kaliskiego.

Ostatnie dane statystyczne wykazały, że Częstochowa liczy 136.006 mieszkańców. Katowice 133.151 mieszkańców.

W Tuniszkach, w odległości 10 km na wschód od Wilna ma być wybudowana nad Wilią elektrownia o łącznej mocy 14.000 kilowatów. Koszt własny kilowat- godziny wyniesie 1 gr. Prace budowlane już się rozpoczęły.

Ze świata

Rekord śmiertelności w Anglii. Jak donoszą z Londynu, rok 1937 wykazuje największą śmiertelność ostatnich 8 lat. Według danych statystycznych urzędów, na 1.000 osób w r. 1937 zmarło 12.4 a urodziło się 14.9 o 1 promille mniej niż w r. 1936. Podniesienie się liczby zgonów spowodowała przede wszystkim w pierwszym kwartale 1937 r. epidemia grypy.

Według ostatnich danych Włochy liczą 795 tysięcy radio-słuchaczy.

W Polsce mamy 861.116: w miastach 546.558 i we wsi 314.558 przyczem aparatów lampowych jest 541.305.

Wysokie wieże sprawiają wiele trudności architektom przy odnawianiu. Na zdjęciu [wyżej, z lewej u góry] największe rusztowanie, jakie mogli oglądać Anglicy, przy naprawianiu górnych części wieży parlamentu brytyjskiego.

Niektóre szczepy indyjskie w Ameryce dostarczają armii Stanów Zjednoczonych najlepszych jeźdźców. Na zdjęciu [z lewej na dole] jeden z najniebezpieczniejszych skoków przez dwie żywe przeszkody.

Komuniści sami sobie wymierzają karę. Między niedawno rozstrzelanymi po ostatnim procesie moskiewskim był również Tuszkow, były szef Czeki i kierownik "Komisji dla spraw kościelnych" w łonie Czeki i GPU. Cieszył się on wielkim zaufaniem b. szefa GPU, Jagody, który też został skazany na śmierć, jako "kontrrewolucjonista". Tuszkow był sprawcą tysiącznych morderstw. W ciągu roku 1919 z jego polecenia rozstrzelano bez sądu około 200 osób, w tym wielu duchownych. Tuszkow, który w ostatnich czasach planował upadek Jarosławskiego, został wydany agentom Stalina przez własną żonę, bojową komunistkę. Aresztowany został również sowiecki komisarz sprawiedliwości, Krylenko, który w niedawnym procesie domagał się kary śmierci dla oskarżonych "kontrrewolucjonistów". W więzieniu przebywa też szereg uczonych rosyjskich, a między innymi i prof. Schmidt, znany badacz polarny. Nie będziemy zdziwieni, jeśli któregoś dnia usłyszymy, że ten sam los podzieli i Stalin, obecny dyktator Bolszewii. Bóg nierychły, ale sprawiedliwy.

Narodowe wojska hiszpańskie odniosły bardzo wiele zwycięstw nad czerwonymi. Zdobyto duże tereny i wiele broni, Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że czerwoni zostaną zwyciężeni.

Polska przepija i przepala rocznie przeszło 1 miliard zł. Na każdego mieszkańca wypada litr spirytusu rocznie. Gdyby miesięcznie, oszczędzać 20 zł w przeciągu 20 lat narósłby kapitał 7.374 zł. Niektórzy przepijają znacznie więcej miesięcznie.

Posłańcy restauracyjni w Tokio mogą się pochwalić nie małym sprytem. Śniadanie rozwożą wprost do domów na rowerze (ilustracja [wyżej z prawej]).

Komitet organizacyjny międzynarodowego konkursu na pracę krytyczną o komunizmie otrzymał już z górą 70 prac. Najlepsza praca nagrodzona zostanie sumą 50.000 lirów.

Władze rumuńskie wydały zakaz rytualnego uboju bydła w całym kraju.

Po zajęciu przez Niemcy Austrii żydzi tam zamieszkali zaczęli masowo uciekać. Bardzo dużo przybyło do Polski. Co ich tak ciągnie do naszej ojczyzny, kiedy szkalują na Polskę za granicą, iż panuje w niej wielki "ucisk" żydów? Czy to nie jest prawdziwy "ucisk" Polaków we własnej ojczyźnie, kiedy żydzi opanowali handel i przemysł w przeszło 80 proc.?

Austria została włączona do Rzeszy niemieckiej. Przybyło przez to Niemcom 6.760.000 mieszkańców (w tym 6.100.000 katolików) i 83.868 km kw. powierzchni [fot. wyżej, w środku u góry].

Rozpoczyna się odżydzenie Węgier. Wstępem będzie ustawa, usuwająca nadmierną ilość żydów w prasie, teatrach i przedsiębiorstwach filmowych.