Iskierki
Drukuj

Z Polski

wystawa międzynarodowa

Na podstawie uchwały Rady Ministrów i dnia 20 sierpnia br. w sprawie dodatkowego kredytu na r. 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi. Rada Ministrów przyznała w budżecie na okres 1937/38 kredyt w kwocie 500 tys. zł, jako pomoc dla dotkniętych klęskami żywiołowymi gospodarstw.

Sąd Najwyższy orzekł, że żydzi muszą świętować niedziele i święta chrześcijańskie, ponieważ art. 10-ty ustawy o czasie pracy ma na celu nie tylko ochronę pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, ale przede wszystkim podniesienie powagi niedzieli i dni świątecznych, przez wstrzymanie się od pracy. Naruszenie spoczynku niedzielnego podlega karze, nawet w tym wypadku, gdy pracownicy godzą się na wykonywanie swych czynności w niedziele.

Wójtowie gmin pow. stopnickiego (woj. kieleckie) powzięli uchwałę zbudowania marynarce wojennej okrętu pod nazwą "Wójt polski". Zwracają się oni z apelem do wszystkich wójtów w Polsce o wzięcie udziału w budowie nowego okrętu wojennego.

W Polsce bawił w ostatnich dniach sierpnia szwedzki minister spraw zagranicznych.

Plakat na Międzynar. Wystawę w Paryżu, projektu autograf. T. Gronowskiego, wyróżniony na konkursie I-szą nagrodą.

W Pińsku odbył się doroczny Jarmark Poleski. Na ilustracji ogólny teren Jarmarku i wesele wiejskie, przedstawione przez miejscową ludność.

W Wiśle na Śląsku odbyła się uroczystość "Tygodnia Gór". Na fot. obok wspaniale prezentująca, się grupa Sądeczan w malowniczych strojach.

W bieżącym roku szkolnym do szkół powszechnych, średnich, i zawodowych uczęszczać będzie w całym kraju 5 milionów uczniów. Liczba szkół dosięga 30 tys.

jarmark poleski

W ciągu pierwszego półrocza br. wywieziono z Polski 5.295.988 ton węgla wartości 83.806 tysięcy złotych.

Tydzień gór

Dnia 20 sierpnia na lotnisku mokotowskim w Warszawie odbyło się przekazanie 3 samolotów RWD-10 LOPP, przez fabrykę sztucznego jedwabiu. Samoloty te LOPP przekazała Aeroklubowi Warszawskiemu.

Na dzień 15 sierpnia br. na terenie całe. go kraju było ogółem 272.573 bezrobotnych. W porównaniu z dniem 15 lipca br. liczba bezrobotnych spadła o 5.255.

Rolnik Stanisław Kastek z Pilicy woj. kieleckie, podczas orki wyorał gniazdo os, które rzuciły się na 2-letniego jego synka i pokłuły go po całym ciele. Dziecko zmarło.

Według szacunku Państwowego Instytutu Geologicznego, zapasy kopalni w Polsce przedstawiają się następująco: węgla kamiennego (do głębokości 1.000 m.) 61.781 mil. ton, węgla brunatnego 5.000 mil. ton, ropy naftowej 160 mil. ton, soli kamiennej i warzonej 5.900 mil. ton, soli potasowej 450 mil. ton ,rud żelaznych 165 mil., ten, rud cynkowych i ołowiu 33 mil. ton.

Spożycie roczne owoców wynosi przeciętnie na 1 osobę we Francji 103 kg, w Szwajcarii 101 kg, w Niemczech 84 kg, Austrii 36 kg, Czechosłowacji 35 kg, na Węgrzech 15 kg, w Polsce tylko 8 kg. Mało jadamy owoców.

Port gdyński ma być połączony kanałem z Wisłą. Kanał zaczynał by się pod Bydgoszczą lub Świeciem. Budowa będzie kosztowała około 150 milionów złotych. Polska zamówiła dwa towarowe motorówce transatlantyckie, które kursować będą między Gdynią a Meksykiem. Budowa potrwa 2 lata.

Burmistrz w Magdeburgu ofiarował Państwu Polskiemu budynek, w którym był osadzony w areszcie Marszałek Józef Piłsudski.

bezpylna śmieciarka

Polska Macierz Szkolna w Gdańsku wysłała w tym roku około 1.400 dzieci na wakacje letnie do miejscowości na Pomorzu i w Poznańskim.

W Sieradzu Stronnictwo Narodowe przeprowadziło trzeci specjalny kurs czapniczy.

W Warszawie wprowadzono ostatnio bezpylne śmieciarki, fot. obok.

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei jest już na ukończeniu. Jednakże uroczystości sienkiewiczowskie w Okrzei odbędą się w roku przyszłym, w którym przypada 50-lecie Trylogii.

W Kownie wykonano wyrok śmierci na przemytniku Wowerosie przy pomocy komory z gazem trującym.

W celu zarybienia jezior w Wileńszczyźnie wpuszczono do nich ostatnio półtora miliona ziarn ikry sandacza, sielawy i szczupaka.

Ze świata

pociąg opływowy w USA

Pod Paryżem zdarzyła się wielka katastrofa kolejowa, w której poniosło śmierć 27 osób, 50 rannych.

Parowiec amerykański "City of Baltimore" spłonął na morzu w czasie podróży. Zginęło 16 osób. Resztę wyratowano.

W Algierze (Afryka) spłonęło w tym roku wskutek silnej posuchy i upałów 7.000 hektarów dębu korkowego.

70-letni listonosz wiejski, Mattioli w Lizzano (Włochy), pełniący służbę od 43 lat przeszedł w czasie swego urzędowania przeszło 300.000 km, jest to prawie 8-krotna podróż dookoła świata.

Władze brazylijskie zezwoliły na dalszą kolonizację terenów Parana Plantations. Wobec tego przedstawicielstwo Parana Plantations w Warszawie zawiadomiło Syndykat Emigracyjny, że będzie przyjmować transporty emigrantów - osadników w ilości odpowiedniej do przyznanego kontyngentu.

Prasa sowiecka podaje, że w Bolszewii przygotowuje się nowy kalendarz bezbożny. Są projekty, aby niedzielę nazwać Stalin a sobotę Lenin, zaś okres od Narodzenia Chrystusa Pana do r. 1937 otrzyma nazwę "Periodu Kapitalistycznego".

W Niemczech zorganizowano na wielką skalę zbieranie kasztanów w ogrodach i parkach publicznych. W których jest trzy miliony drzew kasz łanowych; z nich można uzyskać 25.000 ton kasztanów. Z kasztanów tych można wydobyć milion kg. oleju, 16 milionów saponiny i 14 mil. kg ziarn kasztanowych.

W Stanach Zjednoczonych na linii Union - Pacific uruchomiono pociąg o liniach opływowych, który nie posiada najmniejszych wgłębień i załamań wzdłuż całej swej długości. (Fot. wyż.).

Dr Stefan Walczak, znany chirurg wśród Polonii Amerykańskiej, mianowany został profesorem chirurgii na uniwersytecie w Buffalo. Jest to trzeci już z rzędu wypadek powołania Polaka na zaszczytne stanowisko wykładowcy na wyższej uczelni.

Na uniwersytecie w Buffalo jest obecnie trzech Polaków na profesorskich stanowiskach: wspomniany dr S. Walczak oraz dr Franciszek E. Fronczak i dr S. Graczyk.

samolot czteromotorowy

W Tokio odbyła się Międzynarodowa Konferencja Oświatowa, w której wzięli również udział delegaci Polacy. Konferencja ma zbliżyć do siebie narody na polu oświaty.

Według ogłoszeń dziennika urzędowego, Francja liczy obecnie 41.907.056 mieszkańców, w tym 39.453.549 Francuzów i 2.453.507 cudzoziemców.

Niemieckie tow. lotnicze "Lufthausa" organizuje stałą komunikację lotniczą między Europą i Ameryką. Na ilustracji samolot komunikacyjny czteromotorowy.