Iskierki
Drukuj

Z Polski

Do Belgii wyjechało na roboty kilka tysięcy górników.

Od roku 1926 do 1936 powstało w Wielkopolsce 3 i pół tysiąca osad z parcelacji Państw. Banku Rolnego.

Wskutek nieuzasadnionej zwyżki cen, Rząd rozwiązał kilkanaście karteli.

Ludność Polski od ostatniego spisu 9.XII.1931 r. zwiększyła się o 2.078.000 osób i przypuszczalnie wynosi obecnie 34,221.000 mieszkańców.

Władze administracyjne rozwiązały Ligę Obrony Praw Człowieka i Obywatela, gdyż okazało się, że była ona ekspozyturą Kominternu.

Wskutek zaprószenia ognia we wsi Gniazdów, pow. zawierciańskiego, zapaliła się stodoła. Ogień przeniósł się na sąsiednie zabudowania i zniszczył 19 domów, 28 chlewów i 46 stodół wraz z inwentarzem martwym i żywym.

W dniach od 8 czerwca do 4 lipca rb. odbędzie się w Liskowie Wystawa "Praca i Kultura Wsi". Zakres jej będzie bardzo szeroki. Wystawa obejmie zasadniczo trzy działy: 1) rolnictwo z hodowlą, ogrodnictwem i pszczelarstwem, 2)" wiejskich organizacyj, 3) organizacyj społecznych o zasięgu ogólno-państwowym. Protektorat nad wystawą przyjął p. premier gen. Sławoj-Składkowski, a przewodnictwo w Komitecie Honorowym, objął p. J. Poniatowski - Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.

Gen. Dąbkowski

Chleb polski, wypiekamy w przeszło 500 piekarniach w Chicago, cieszy się wielkim uznaniem wśród amerykańskich smakoszów.

Gen. Dąbkowski wręcza szablę honorową, dar Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, prymusowi szkoły (fot. obok).

Stow. Inżynierów Mechaników Polskich na ogólnopolskim zjeździe delegatów uchwaliło, że osoby pochodzenia żydowskiego nie mogą być członkami zgromadzenia.

Na ogólnokrajowym konkursie nieśności kur w Skętkowie zdobyła puchar znana na Pomorzu narodowa hodowla drobiu w majątku Kurzątnik (pow. lubawski). Szczególnie wyróżniła się jedna kura z rasy Leghoru, która przez 11 mies. zniosła 262 jaj wagi 15.54 kg. Kura ta waży 1700 gr. zniosła więc 9 razy więcej jaj niż sama waży.

Na terenie całej Polski mamy ponad 16 tys. młynów.

Według ostatnich obliczeń statystycznych, zbyt wyrobów tytoniowych w Polsce w roku ubiegłym wyrażał się liczbą 18.253 ton, wartości 479.319 tys. zł. Zbyt papierosów wyniósł 6.219 milionów sztuk.

Koło wsi rybackiej. Kuźnicy, leżącej w najwęższym pasie półwyspu Helskiego, Urząd Morski Gdyni zbudował palisadę; od strony zatoki Puckiej. Dzięki tej palisadzie przybędzie w tym miesiącu około 10 ha ziemi półwyspowi Helskiemu, co ogromnie przyczyni się do umocnienia brzegów pod Kuźnicą.

Min. W. R. i O. P. specjalnym okólnikiem przypomniało, że jednolity ubiór młodzieży obowiązuje tylko w państwowych szkołach średnich. W szkołach powszechnych młodzież nosić może takie ubranie, na jakie kogo stać.

Ze świata

W dniu 8 czerwca rb. na Oceanie Spokojnym będzie można obserwować zaćmienie słońca, które trwać będzie 7 minut i 4 sekundy.

Niejaka Patrica Maguire z Chicago od pięciu lat jest pogrążona w nieprzerwanym śnie, w który zapadła w lutym 1932 r. W drodze powrotnej z biura do domu zapadła ona w letarg w wagonie kolejki podziemnej i od tej pory nie przebudziła się. Jest odżywiana sztucznie.

Z inicjatywy belgijskiego Czerw. Krzyża obchodzono w całym kraju tydzień dobroci. Miał on na celu wzbudzenie u wszystkich dobroci i uprzejmości, które winny cechować każdego chrześcijanina.

Ćwiczenia armii angielskiej
Ćwiczenia armii angielskiej.

Katolicki proboszcz w amerykańskim miasteczku Candy Lake, ks. Rapau, chciał powiększyć swój kościółek. Ponieważ nie miał na to środków finansowych, sam wziął się do pracy. Podczas kopania fundamentów natrafił na bogatą żyłę złota, która pozwoli mu postawić wspaniałą świątynię.

Nowojorski chirurg dr Soresi użył do uśpienia pacjenta narkozy z wytrawnego wina, po czym chory natychmiast usnął. Prócz tego winna narkoza ma podobno usuwać zaburzenia lub schorzenia serca.

W Chicago przedstawiono na kongresie wynalazków maszynę do stenografowania, która przy pomocy mikrofonu pozwala na zanotowanie wszelkich przemówień.

Opublikowane ostatnio statystyki niemieckie wykazują ustawiczny spadek kandydatów na pastorów.

Niemieckie czasopismo "Essener National Zth", donosi, że czerwoni dyktatorzy Madrytu żywili dzikie zwierzęta w ogrodzie zoologicznym mięsem poległych.

Komuniści francuscy bardzo silnie sprytnie agitują wśród świeżo przybyłych do Belgii robotników polskich. Władze belgijskie bezwzględnie wydalają każdego, kto zamiast pracą, zajmuje się szkodliwą polityką.

Na terenie całej Italii wprowadzono specjalne książki dla robotników. W tych książkach pracy - pracodawca ma wypisywać robotnikom wszystkie ustawy, przepisy i umowy dotyczące się pracy danego robotnika.

Strajki w drugiej połowie ub. roku kosztowały Francję 4 i pół miliarda franków.

Farmerzy stanu Oklahoma w Ameryce, wskutek wielkiej ilości wron niszczących oziminy i zasiewy, przeprowadzili z nimi wojnę przy pomocy dynamitu. Zabito w ciągu zimy około 200.000 wron.

Brat króla Rumunii, książę Mikołaj utracił prawa książęce wskutek wstąpienia w związki małżeńskie z rozwiedzioną żoną wyższego urzędnika.

budowa samolotów pasażerskich

Z dokumentów wynika, że na podbój Abisynii wysłał rząd włoski do Afryki wschodniej armię złożoną z 17.000 oficerów i 530.000 żołnierzy. Armia ta posiadała 105.790 koni i mułów, 484.640 karabinów, 14.436 karabinów maszynowych, 1.608 armat, 19.000 samochodów. Kul karabinowych wysłano 818 milionów, a granatów i szrapneli 4,2 milionów. W skład armii operacyjnej wchodziło 70.000 żołnierzy kolorowych. Koszty finansowe włoskiej wyprawy abisyńskiej są olbrzymie i tym większe, że w czasie całej wojny afrykańskiej trzymano nadto we Włoszech pod bronią armię, liczącą 1 milion żołnierzy.

Do najstarszych zwierząt świata należą, jak stwierdzono, bawoły piżmowe. Dziś można je spotkać w Ameryce Północnej i Grenlandii, w epoce lodowej zamieszkiwały Azję i Europę, na co wskazują liczne wykopaliska.

W Pekinie istnieje specjalna szkoła, w której młode Chinki i Chińczycy uczą się rozpoznawać z zamkniętymi oczyma różne gatunki herbaty. Absolwenci muszą umieć rozróżnić przynajmniej 50 gatunków herbaty. Ogólna ilość gatunków herbaty uprawianej w Chinach, wynosi mniej więcej 620.

Światowej sławy fabryka angielska, Armstrong Wlichworth w Southmapton pracuje nad budową olbrzymich samolotów pasażerskich dla komunikacji pomiędzy Anglią a koloniami.