Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W ostatnich latach wzniesiono w Krakowskiem Zagłębiu wiele kaplic, kościołów i domów katol. za pieniądze robotników. Najnowszą jest kaplica w Górach Luszowskich, parafii chrzanowskiej.

Budżet Polski na rok 1936-37 przedstawia się następująco: dochody 2,237,171 tys. zł., wydatki 2,237,121 tys. zł.

Eksport cukru z 1934-35 wypadł nie bardzo pomyślnie. Dopłacono do niego aż 45 milj. zł.

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem został rozwiązany, jako nie nadający się dla obecnej formy rządu. Widocznie nie takiej "współpracy" będzie wymagał odnowiony po wyborach Rząd.

Min. Opieki Społecznej wydało rozporządzenia, zabraniające młodocianym i kobietom wykonywania robót niebezpiecznych i niszczących zdrowie. Obowiązywać ono będzie już od 26 kwietnia 1936 r.

Firma "H. Cegielski" wykonuje parowozy dla Chin. Polski przemysł metalowo-przetwórczy zdobywa nowe rynki zbytu i nowe możliwości rozwoju.

W Polsce jest 265 karteli. Niektóre wywierają ujemny wpływ na życie gospodarcze państwa. Obecnie kilkanaście z nich Rząd rozwiązał.

Mieszkańcowi wsi Grutkowo (Pozn.), Wł. Skieraszowi podobno udaje się sprowadzić deszcz za pomocą pewnych substancyj chemicznych. Po kilku próbach uwierzono w prawdziwość tego wynalazku.

Szewcy polscy wyprodukowali w r. ub. 13 milj. par butów, podczas gdy fabryki mechaniczne dostarczyły na rynek tylko 2 miliony.

Urząd telekomunikacyjny w Warszawie posiada nowoczesne urządzenia telefoniczne, które pozwalają Stolicy porozumiewać się z całym światem.

W Śmiłowicach znachorka Krysczukowa chciała wyleczyć swego pacjenta 9-cio letniego chłopca przez kurację w piecu od chleba. Chory uległ poparzeniu i zmarł. Aresztowano znachorkę, ale czy nie są winni ci, co ulegają takiemu zaślepieniu?

W pierwszych dniach listopada zawarła Polska umowę handlową z Niemcami, na mocy której będziemy wywozić produkty rolne, a sprowadzać artykuły przemysłowe.

W Bydgoszczy spalono bardzo dużo zapałek w starej zapałczarni na Czyżowku.

W Skalmierzycach, w ogrodzie p. Kałużnego, znajduje się 3-letnia jabłoń, na której w ub. r. po raz drugi dojrzewał owoc.

ZE ŚWIATA

We Włoszech, w Hiszpanji i miastach południowo-amerykańskich, a nawet w niektórych Ameryki Płn. wymierzane są kary aresztu za całowanie się publiczne.

Burza szalejąca przez kilka dni na morzu Czarnem, wyrządziła wielkie szkody na wybrzeżu w Rosji Sow. Oprócz innych statków, zatonął parowiec turecki z załogą 100 osób.

W pobliżu Berlina kończy się budowę elektrowni wiatrowej o mocy 1000 kw., według projektu inż. Tenberta. W ten sposób cena prądu może być obniżona o przeszło 50 procent.

Bogaty kupiec ze Sztutgartu, R. Frank, zebrał 75.000 dzieł, traktujących o wojnie z roku 1914-18, we wszystkich językach świata.

Mordercy cara Mikołaja II kończą życie tragicznie. Już trzeci z nich Jakowlew W. spłonął żywcem w samochodzie w okolicach Moskwy.

Huraganowy wicher spowodował obniżenie się morza Kaspijskiego przy ujściu rzeki Ural na przestrzeni 200 km; na obszarze 20 km widać dno.

Na wyspie japońskiej Hokkaido w okolicach miasta Mombestu została odkryta przez trzęsienie ziemi staro-japońska świątynia, która przed kilku wiekami zapadła się wskutek trzęsienia ziemi.

Miasto Helena (Am. Płn.) zastało nawiedzone strasznem trzęsieniem ziemi. Pod gruzami zburzonych domów znalazło śmierć 700 ludzi.

najdłuższy most

W Stanach Zjednoczonych Am. Płn. kończy się budowę najdłuższego mostu w świecie (fot. obok), wiszącego ponad zatoką Oakland. Połączy on miasto Oakland z San Francisco; koszt jego wyniesie ok. 2 miljardów zł.

Z Raid City w stanie Dakota (Stany Zjedn.) wystartowali ub. r. do stratosfery w balonie kpt. Albert Stevens i Orville Anderson. Wznosili się z szybkością 100 m. na min. i osiągnęli wysokość 21.690 m.

Południowo amerykańscy plantatorzy drzewa kauczukowego poddali myśl wyrabiania czcionek z kauczuku. Próba dała dobre wyniki.

Nagrodę Nobla (Szwecja) w dziale chemji za r. 1935 otrzymał prof. Joliot i jego małżonka Irena Curie córka ś. p. Marji Curie Skłodowskiej).

W Stanach Zjednoczonych uczeni uniwersytetu Cincinnati robią szczepionkę z bakcyli, znajdujących się w gardle. Zapobiega ona znacznie zaziębieniu.

Amerykanin Arnold Fibiger z Nowego Jorku odbywa podróż już 25 lat po Ameryce i Europie. Chodzi mu o wygranie zakładu 100 tys. dol. Ma jeszcze do przebycia 2 tys. km.

Republika meksykańska będzie obchodziła w r. b. 125-lecie niepodległości. Ale od 1821 do 1857 r. było tam 250 rewolucyj. Obecną wolność nic dobrego nie wróży.

W Lon-Czon (Chiny zachodnie) nastąpił wybuch w składzie z materiałami eksplodującemu. Kilkaset osób postradało życie lub odniosło rany.

Niedawno powstało w Azji nowe państwo z oderwanej od Chin Mongolji Wewnętrznej. Obejmuje ono obszar około półtora milj. km. (4 razy większy niż Polska).

W Abisynji istnieją trzy rodzaje zawierania małżeństw: próbne, dwuletnie i śluby religijne na całe życie.

W Egipcie zbudziła się dążność w kierunku uwolnienia się spod zależności Anglji. W Kairze doszło do krwawych rozruchów.

niebieska wstęga

Nagrodą za najszybsze przebycie Atlantyku jest t. zw. "niebieska wstęga" w kształcie pięknej statuy (fot. niżej). Ostatnio nagrodę tę zdobył francuski olbrzym "Normandie".

Rosja sowiecka ciąży stale do całkowitego poddania się pod wpływy szatana. W Moskwie założono specjalne "setninarjum", w którem mają się kształcić "misjonarze bezbożnictwa".

Międzynarodowe Biuro do zwalczania alkoholu stwierdziło, że Francuzi zajmują pierwsze miejsce w spożyciu wina. Na jednego Francuza wypada 100 1. rocznie.

Do lekarza w Paryżu przybył pacjent, na którego plecach wypisany był testament. W ten sposób chciał się zabezpieczyć przed sfałszowaniem ostatniej swej woli.

W Brazylji zbuntowała się część armji, kierowana przez wysłannika Moskwy, Noworowa.
Doszło do krwawych starć z wojskami rządowemi, które odniosły zwycięstwo nad rewolucjonistami; kierownika rewolucji aresztowano.

W Indjach powstała nowa prowincja OO. Kapucynów. Należeć do niej będą tylko krajowcy. Posiada już 10-ciu kapłanów i 24 studentów.

W niektórych okolicach Anglji istnieje zwyczaj udzielania nagród parom małżeńskim za zgodne i przykładne życie w ciągu roku.

W Szkocji, w zachodniej prowincji Lothian, wyrabia się z muszelek cegły. Są one bardzo lekkie, mogą pływać na wodzie.

Mieszkanka Londynu, Wiktorja Harsworth, powiła czworaczki. Matka i dzieci są zdrowe.

Chemik włoski, Antonio Feretti, jest wynalazcą sztucznej wełny, wyrabianej z odwaru mleka - serwatki. Już udało się sporządzić z niej pewne części garderoby.

Sen. Marconi podał nowy sposób wysyłania fal krótkich, polegający na ustawicznych zmianach długości fal. Zabezpieczy to przejmowanie telegrafów.

Inż. belgijski skonstruował aparat, zapobiegający eksplozji benzyny w razie wypadku w samolocie, przez usunięcie zbiornika paliwa.

Siostra Cyryla, felicjanka z Chicago (Stany Zjedn.) doktor filozofji Uniw. Jag., otrzymała nagrodę pedagogiczną (200 dol.) za wybitną pracę nauczycielską na polu szkolnictwa polskiego w Ameryce.

Obfite deszcze, jakie spadły w południowej Anglji w listopadzie ub. r., spowodowały wiele katastrof. Powódź objęła i miasta utrudniając wszelką komunikację (fot. niżej).

powódź w Anglii

Mr. Stevens, gubernator Nowej Walji Południowej, otrzymał manuskrypt na ziarku ryżu z tekstem błogosławieństwa w 27 słowach.

W Anglji odbyły się wybory. Po raz drugi odniósł zwycięstwo rząd narodowy. Ogółem będzie miał 431 posłów za sobą. Ale w obecnym rządzie zabezpieczyli się również dobrze żydzi, bo mają kilku swych ministrów, a spośród 40 kandydatów żydów do Izby Omiń 15 uzyskało mandaty.

W Nowej Gwinei wprowadzono nową walutę, która będzie zarazem portmonetką. Mieszkańcy z braku odzienia, zawieszać ją będą na sznurku na szyi.

W miasteczku Paita (wschodnie wybrzeże Południowej Ameryki) pada deszcz raz na lat osiemnaście. Miejscowość ta słynie z wyrobu kapeluszy panamskich.

Największym pszczelarzem jest amerykanin - Wilde w Stanach Zjednoczonych. Posiada on 15 tys. uli na przestrzeni 320 hektarów; rocznie zbiera 4 tys. centnarów miodu.

W San Francisco (Ameryka) zainstalowano w tramwajach telefony. Nowoczesny ten wynalazek okazał się bardzo korzystny i wygodny.