Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Na górze Kadzielnia pod Kielcami odkryto niedawno bogate złoża marmuru o odcieniu zielonkawym. Pracujący tam robotnicy odkryli obecnie wysokoprocentową żyłę ołowiu. Kierownictwo kopalni bada w chwili obecnej grubość odkrytego pokładu i możliwości dobywania.

P. Premjer generał Sławoj-Składkowski urządza od czasu do czasu niespodziewane wizyty w urzędach, celem kontroli ich funkcjonowania. Podczas takiej wizyty w Związku Straży Pożarnych w Warszawie na 25 osób personelu urzędniczego zastał tylko 3, wobec czego postanowił zredukować o jedną czwartą.

W dniu 10-go czerwca r. b. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik o zwalczaniu pornografji w Polsce. - Zarządzenie to należy powitać z uznaniem.

W Warszawie mianowano p. Chojewską asesorem prokuratury. Będzie to pierwsza kobieta w Polsce, która otrzyma togę prokuratora.

Polska zniosła w dniu 27 czerwca sankcje przeciw Włochom, nie czekając na obrady Ligi Narodów. Wywołało to we Włoszech entuzjazm dla Polski.

Handlem dewocjonaliami t. j. obrazami Świętych, różańcami, książkami do nabożeństwa i t. p. w 80% zajmują się w Polsce żydzi, zarabiając na tem zgórą 60 miljonów zł. rocznie. Czas najwyższy, by nie pozwolić żydom kupczyć naszemi świętościami!

Rada gromadzka gminy Robakowo na Kaszubach wybrała sołtysem kobietę p. Martę Dertrandt. Jest to pierwszy wypadek w dziejach Kaszub powołania kobiety na ten urząd.

Jan Kiepura

W dniu 26 czerwca b. r. został ogłoszony wyrok w procesie przytyckim, na mocy którego żyd Szul. Chila Leska za zabicie śp. Wieśniaka został skazany na 8 lat więzienia, 2 żydów na 5 do 6 lat, reszta żydów na karę od 6-8 miesięcy, 3 żydów zostało uniewinnionych. Z grupy oskarżonych Polaków uniewinnionych zostało 16, reszta skazana na więzienie od 6-10 miesięcy.

W ub. r. w Miechowie emeryt, rotmistrz Mieczysław Kośmiński znieważył czynnie w sali szkolnej ks. Kotwickiego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał Kośmińskiego za napad i czynną zniewagę na 2½ r. więzienia oraz zapłacenie grzywny i kosztów postępowania karnego. Na mocy amnestii sąd darował mu 1½ r.

29-go czerwca b. r. w czasie uroczystej Mszy św., odprawionej na Placu Piłsudskiego w Warszawie, Jan Kiepura, o którym dziś świat cały mówi, odśpiewał kilka pieśni religijnych. Utalentowany śpiewak przesłał swoją fotografje czytelnikom "Małego Dziennika".

ZE ŚWIATA

W Meklemburgji zakazano policyjnie osobom poniżej lat 18 palenia papierosowi cygar na ulicach i w lokalach publicznych. W sklepach tytoniowych wydano zakaz sprzedawania wyrobów osobom poniżej 18 lat.

14 czerwca b. r. zmarł w Anglji Gilbert Chesterton, autor popularnej powieści ,,O Ojcu Brown". Był on protestantem, który przez całe życie skłaniał się ku katolicyzmowi i wreszcie przed kilkunastu laty nawrócił się. Odtąd do końca swego życia pracował bardzo gorliwie jako publicysta katolicki. W r. 1927 odwiedził Polskę, dla której stale żywił sympatję.

W Bukareszcie (Rumunja) podczas defilady wobec króla runęły z wysokości 20 metrów trybuny zbytnio przeciążone publicznością. 100 osób postradało życie, a 700 odniosło rany.

Według statystyki ogłoszonej w Waszyngtonie (Ameryka Płn.) na całym świecie żyje 16,420.000 żydów.

W Bułgarji czereśnie obrodziły tak nadzwyczajnie, że właściciele sadów wolą oddawać je bezpłatnie, aniżeli zbierać z drzew, gdyż kosztowałoby to więcej niż sam zysk ze sprzedaży.

Francuski astronom J. Cassispee podaje nową teorię przepowiadania pogody. Ustalił on okresy z 372 lat, po upływie których ma powtarzać się oddziaływanie słońca i księżyca na glob ziemski. Przebieg pogody w roku 1936/7 odpowiada pogodzie z roku 1564. Według danych z owego roku sierpień b. r. będzie najpogodniejszym miesiącem w roku. Zima będzie niezwykle ostra. Okres mrozów i śniegów ma trwać 68 dni. Najzimniejszy będzie 7 stycznia. Niewiadomo ile w tem będzie prawdy.

Największym pszczelarzem jest amerykanin Wilde w Stanach Zjedn. Posiada on 15 tys. uli na przestrzeni 320 hektarów; rocznie zbiera 4 tys. centnarów miodu.

W San Francisco (Ameryka) zainstalowano w tramwajach telefony. Nowoczesny ten wynalazek okazał się bardzo korzystny i wygodny.