Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

Ovens

W dniach od 1-15 VIII b. r. odbyła się w Berlinie wielka Olimpiada sportowa z udziałem 4.844 zawodników z 52 państw. Niemcy wybudowali na te zawody olbrzymi stadion (fot obok), mogący pomieścić przeszło 100.000 osób. Pierwsze miejsce zajęli Niemcy, zdobywając najwięcej złotych medali, bo aż 31, drugie Amerykanie, trzecie Włochy. Polska zaś 19-te, nie zdobywając żadnego złotego medalu, tylko 4 srebrne i 5 brązowych. Najdzielniejszym sportowcem okazał się amerykański murzyn Ovens, zdobywając 3 złote medale, (fot. obok). Z polskich zawodników najlepiej spisały się 3 panie: Walasiewiczówna (srebrny medal), Wajsówna (też srebrny medal) i Kwaśniewska (medal brązowy). Z 52 państw tylko 26 otrzymało nagrody, reszta nie zdobyła żadnego medalu. Następna Olimpiada odbędzie się w Tokio (Japonia) w roku 1940.

stadion w Berlinie

W Rosji Sowieckiej zginął z rąk swych towarzyszy osławiony kat księży katolickich - Tuszków. Z ręki jego zginęło setki księży na Syberii. Nie spodziewał się takiego końca.

W r. 1917 w Rosji Sowieckiej było 896 księży katolickich. Obecne pozostało z tej liczby tylko 30.

Przy końcu sierpnia b. r. odbył się w Moskwie wielki proces przeciwko wybitnym komunistom - żydom, którzy knuli spisek na życie Stalina, czerwonego władcy Rosji. Wszyscy oskarżeni na czele z osławionymi komunistami Zinowiewem i Kamieniewem zostali skazani na wyrok śmierci. Na chwilę przed wykonaniem wyroku wdowa po Leninie Krupskaja prosiła Stalina o ułaskawienie winowajców za znaczne ich zasługi położone dla rewolucji komunistycznej. Interwencja nie odniosła skutku i skazańców stracono. Widocznie Stalin czuje się już na siłach wypowiedzenia wojny "anonimowemu mocarstwu" - wpływom żydowskim w Rosji - i że w wyborze dyktatora Rosji Izrael mocno się pomylił.

Przeprowadzona ankieta wśród studentów Inst. Technologicznego w Sowietach dała następujące wyniki: Na pytanie, kto był Neron, odpowiedź brzmiała: "Był to dyktator na Krymie, w czasie wojny domowej". Kim był Sokrates; Odpowiedź: "Był to jeden z przywódców rewolucji francuskiej". A Mussolini? - Odpowiedź: "Jest to prezydent Japonii". - Taki jest poziom naukowy studentów "raju" bolszewickiego.

W Niemczech zaprowadzono w szkołach żeńskich obowiązkową naukę gospodarstwa domowego, a zwłaszcza gotowania. Rozporządzenie takie i u nas bardzo by się przydało.

Anglia przystąpiła do budowy nowego okrętu transatlantyckiego, większego od dotychczasowego kolosu "Queen Mary" - "Królowa Maria". Pojemność olbrzyma będzie wynosiła 92.733 tonn. Przy budowie statku zatrudnionych będzie 7000 robotników, przy czym koszty wyniosły 51 4 miliona funtów szterlingów. - Niedawno "Queen Mary" pobił dotychczasowy rekord szybkości zdobyty przez francuski okręt "Normandie", przepływając Atlantyk w ciągu 4 dni i 7 godzin, czyli o 4 godziny i 30 minut prędzej od "Normandie".

Na Korei wskutek katastrofalnej powodzi, utonęło 431 osób, 536 - odniosło rany, a 156 - zaginęło. Fale zniosły 30000 budynków, a przy tym zatonęło 5 statków z 80 osobami załogi.

Południową część Kaukazu (góry dzielące Azję Mniejszą od Europy) nawiedziła katastrofalna powódź. Przeszło 100 osób poniosło śmierć w nurtach rzeki Barzanka, a 100 tys. straciło dach nad głową.

Rząd bułgarski wydał surowy zakaz umieszczania w prasie kryminalnych powieści, wróżenia z kart, ręki i t. p. Może i Polska pójdzie za tym przykładem.

W sierpniu br. zmarł w Paryżu pionier lotnictwa światowego Leon Bleriot. W roku 1907 przeleciał on pierwszy przez kanał La Manche.

Pewnej dziewczynie w Besarabii (Rumunia) w czasie snu przy stogu siana wślizgnął się do ust wąż i następnie dostał się do żołądka. Mimo szybkiej pomocy lekarskiej dziewczyna zmarła.

W pierwszych dniach sierpnia br. komuniści w Grecji usiłowali dojść do władzy, ogłaszając strajk powszechny. Dzięki energicznym przedsięwzięciom króla Jerzego II przewrót komunistyczny udało się stłumić.

policja w Detroit

Ćwiczenia policji amerykańskiej są często bardzo ryzykowne i zdumiewające. Na ilustracji obok policja amerykańska w Detroit urządza takie ćwiczenia na motocyklach.

W Budapeszcie (Węgry) stanie wkrótce pomnik króla Stefana Batorego. Pomnik będzie przedstawiał króla, siedzącego na tronie i przyjmującego hołd bojarów ruskich.

Jedno z plemion murzyńskich w Afryce użyło w walce z drugim plemieniem murzyńskim jadowitych much tse-tse. Muchy wypuszczone w czasie walki, pogryzły wielu murzynów, tak jednego, jak i drugiego szczepu, powodując natychmiastową śmierć.

Urzędy skarbowe w Mandżu-Kuo (Chiny) zorganizowały loterię dla dłużników podatkowych. Kto zapłaci podatek w oznaczonym terminie, dostaje darmo los loteryjny. Największa wygrana w tej loterii wynosi 200 dolarów, najmniejsza - 10 dol. Pomysł nie lada.

W ub. roku wyruszyła z zatoki Hudsońskij (Kanada) garstka Eskimosów z ks. Henry na czele, misjonarzem ze zgromadzenia Oblatów, na zdobycie bieguna północnego. Po roku wyprawa przybyła na miejsce i poraz pierwszy stopa katolickiego kapłana stanęła na biegunie północnym.

Weteran armii amerykańskiej Ernest Biegański z Buffalo powziął zamiar przepłynięcia przez Ocean Atlantycki z Ameryki do Europy w beczce. Beczka ta ma 3 m. wysokości, a średnica jej wynosi 2 m. Dno obciążone jest ołowiem, a u góry znajduje się wentylator.

SPRAWY POLSKIE

Słynny polski uczony inż. Zbigniew Dunikowski założył w Anglii fabrykę sztucznego złota. Fabryka produkować będzie z jednej tonny piasku od 20 - 70 kg. złota.

Rada Ministrów uchwaliła przeniesienie Dyrekcji P.K.P. (Polskich Kolei Państwowych) z Radomia do Chełma. Termin przeniesienia wyznaczony jest do końca sierpnia 1937 r.

Z polecania rządu skonfiskowano w Warszawie księgarnię szeroko znanego Szyllera - Szkolnika. Szyller - Szkolnik szerzył wśród młodzieży szkol, w wieku od 13-17 lat książki pornograficzne i demoralizujące. Warto, by rodzice poszukali u dzieci książek Szyllera - Szkolnika, a jeśli znajdą - wrzucili je do pieca.

Niedawno wyszło nowe rozporządzenie, na mocy którego każda gmina w Polsce obowiązana jest kształcić na własny koszt najzdolniejsze dziecko niezamożnych rodziców. Pomoc w kształceniu ma obejmować studia aż do akademickich włącznie, a subsydium ma wynosić do 600 zł. rocznie. Gminom uboższym mają przyjść z pomocą wydziały powiatowe. - Panu Premierowi R.P. gen. Sławoj-Składkowskiemu za takie rozporządzenie należy się wielkie uznanie.

W dniu 15 sierpnia b.r. z okazji Cuda nad Wisłą i dnia żołnierza Polskiego odbyły się w całym kraju uroczyste obchody.

W połowie sierpnia b.r. bawił w Polsce generał francuski Gamelin (wyra. Gamlę). Zwiedził szczegółowo Warszawę i Kraków i żywo się wszystkim interesował. Pan Prezydent R.P. udekorował generała Gamelin’a Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. - W ostatnich dniach sierpnia b. r. wyjechał do Francji gen. Śmigły-Rydz, aby zrewizytować gen. Gamelin’a. W wyniku tej wizyty Polska otrzymała od Francji na zbrojenia 700 milionów złotych pożyczki.

Duchowieństwo diecezji sandomierskiej złożyło na wojskowy samolot sanitarny 15.000 złotych.

Żydzi dlatego dążą do parcelacji większych posiadłości, bo są w obawie, by chłopi nie weszli do miast i nie zabrali im handlu. Zasadą bowiem żydów jest: "goj niech nie ima się łokcia i miarki - dla niego jest rola". Pasożyty! Chcieliby tylko pożywać w spokoju owoc potu rolnika.

Mieszkaniec wsi Ciągowice na Śląsku, Józef Kocmyła, uderzył silnie swego kota. Na drugi dzień w czasie snu kot rzucił się na niego i podgryzł mu gardło. Od napastnika uwolnili nieszczęśliwego wieśniaka sąsiedzi.

Między Tłuszczem a Legionowem (woj. Wr.) zbudowano nową linię kolejową o długości 36 km. Otwarcia nowej linii dokonał w dniu 22 sierpnia Gen. Insp. sił zbrojnych, gen. Edward Śmigły - Rydz.