Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Ostatnie wybory w Polsce kosztowały 2 miljony zł. Przeciętnie wypada na każdego posła 7 tys. zł.

Koszta sadowe procesu w sprawie morderstwa min. Pierackiego wyniosły 10 tys. zł.

Na podstawie nowych przepisów kolejowych, będą zwracane należności za niewykorzystany bilet jazdy, bez względu na przyczynę niezużytkowania.

W Polsce na 205 tys. uczniów szkół średnich jest tylko 29 tys. (12.8%) dzieci rolników; z 35,7 tys. uczniów szkól nauczycielskich - tylko 10 tys. (25.8%) - rolników; w innych szkołach dzieci wsi biorą mały udział, życie polskiej wsi nie może się rozwijać, bo jej brak inteligencji.

Faron, przywódca t. zw. kościoła starokatolickiego, usunął dotychczasowego swego sufragana Jurgielewicza, tytułującego się bezprawnie "biskupem".

W Bielsku, w fabrykach sukna zamówili Persowie materiału za blisko 100 tys. zł.

W Polsce daje się zauważyć duży spadek liczby małżeństw. W r. 1929 zawarto 299.17 małżeństw (na 1000 mieszkańców 9,4), a 1934 r. - tylko 270,255 (na 1000 - 8.3 małżeństw). W okresie 3 kwartałów 1935 r. zawarto 196.069 małżeństw (na 1000 mieszkańców 7.8 małżeństw).

Łucja Tokarzewska, dawna mieszkanka Stanisławowa, przybyła tu po dwudziestu latach, aby w rodzinnem mieście przeżyć ostatnie chwile swego życia. Kapłan, który ją spowiadał, okazał się jej synem; zaginął on w roku 1915.

W przemyśle naftowym główne stanowiska są w rękach żydowskich. Dyrektorem Polskiego Eksportu Naftowego jest Damian Cohn vel Wandyer z Łodzi.

Na Kujawach zachodnich, w Barcinie zamieszkuje niejaki Józef Zdzisław Czende-fu, rodowity Chińczyk. Przybył on tu w r. 1905, przyjął chrzest i stał się przykładnym katolikiem. W r. 1919 brał udział w szeregach powstańców w walkach o wolność.

W Trębowli (Podole) powstało muzeum zabytków historycznych. Mieści się ono w starej kaplicy OO. Karmelitów.

Władysław Ludwiczak (21-letni) z Pleszewa (Pozn.), chory od dzieciństwa na porażenie kończyn, wybiera, się na rowerze do Lurd, by tam prosić Matkę Najśw. o uzdrowienie.

Wieś Potosznia w powiecie kowelskim (Wołyń) słynie z uczciwości; mieszkańcy jej nie znają zupełnie kradzieży. Zawdzięcza to długoletnim wysiłkom swego proboszcza, ks. Janusza.

W Lesznie (Pozn.) jacyś osobnicy wykupili wszystkie żydowskie "Expresy", złożyli je na stos i podpalili, zabraniając kioskarzom sprowadzania pism żydowskich. - Kiedyż wreszcie katolicy przestaną kupować żydowskie piśmidła deprawujące ich dusze, i napychać kieszenie ich właścicielom?

W ubiegłym roku minęło 200 lat od urodzin pierwszego gramatyka polskiego, pijara, ks. Onufrego Kopczyńskiego spod Gniezna. Oddał on wielkie zasługi dla rozwoju języka polskiego, ponieważ stworzył uporządkowany układ gramatyki, który utrzymał się do dziś, spolszczył słownictwo gramatyczne. Wprowadził on także jednoczesne nauczanie dzieci czytania i pisania.

ZE ŚWIATA

W Francji nastąpiła zmiana rządu. Na czele obecnego rządu stanął premjer Sarraut (wym. Sarro).

Francja utraciła wybitną jednostkę w osobie Pawła Bourgefa zasłużonego na polu literackiem. W dziełach swoich poruszał on często pierwiastek religijny, podkreślając jego znaczenie w życiu. Wskazywał drogę do poznania Boga, drogę rozumową, opartą na rzeczach stworzonych.

Badacz amerykański dr. Wolfgang wynalazł karabin, dostosowany do nabojów gazowych. Można nim zatruć pewną przestrzeń puszczy, a przez to i zwierzęta, znajdujące się w jej obszarze. Biedne zwierzęta doznają też "dobrodziejstw" cywilizacji.

W południowej Kalifornii (St. Zjedn.) wydobyli uczeni uniwersytetu cukier z korzeni dalji. Jest on dwukrotnie słodszy od dotychczasowego.

W Nowym Jorku (Stany Zjedn.) ukazały się mechaniczne kołyski, które, dzięki połączeniu mikrofonu z małym motorem elektrycznym, zastępują piastunki.

królowie: Jerzy V i Edward VIII

W Marhett Harborough (Anglja) zamieszkuje niejaki William Green (90-cioletni), który żywi się tylko rybami.

W Anglii zmarł król Jerzy V-ty, panujący od 1919 r. Rządy objął jego syn, książę Walji, jako Edward VIII. Fot. obok przedstawia zmarłego - i obecnego króla.

W hrabstwie Kent w Anglii przebudził się po czterech latach snu niejaki Wiktor Cleane. Nie zdaje on sobie zupełnie sprawy z tego, że tak długo spał.

Tegoroczna zima dała się dotkliwie odczuć w innych krajach. W wschodniej części Ameryki Północnej zmarzło ok. 500 osób, a straty materjalne powstałe wskutek ostrej zimy wynoszą ok. 10 milj. dolarów. W Chinach zaś od połowy grudnia do połowy stycznia zmarzło 153 os.

Mimo nawoływań do pokoju, państwa czynią przygotowania do wojny. Anglja zamierza budować rocznie 2000 samolotów, 11 okrętów liniowych i 36 krążowników. Tak samo Niemcy gwałtownie zbroją się, mają wybudować 38 statków w ciągu 6 mieś. Również i inne państwa nie dają się wyprzedzić.

Znany lotnik amerykański, płk. Lindbergh, opuścił Amerykę i udał się wraz z rodziną do Anglji, by uchronić się przed zemstą bandytów.

Profesor uniwersytetu chicagowskiego (St. Zjedn.), dr. Andreas Fisher, doświadczył na sobie, że można obejść się bez snu 135 godz. t. j. 5 dni i 15 godzin.

Miasto Chelmsford w prow. Ontario (Kanada) wybrało radę miejską z samych bezrobotnych.

W Sao Paolo, w Brazylji, otwarto katolicką radjostację. Nazwano ją "Anchietą" od imienia założyciela Sao Paolo, znakomitego misjonarza, którego proces beatyfikacyjny obecnie wznowiono po 200 latach przerwy.

Na Dalekim Wschodzie powstało państwo "Menguo", dawniejsza Mongolja Wewnętrzna.

W departamencie Narino (Kolumbja) katastrofalne trzęsienie ziemi spowodowało wielką liczbę ofiar (250). Trzy inne miasta zostały całkowicie zniszczone, a 50 mieszkańców poniosło śmierć.

W Meksyku wychodzi na jaw, po blisko dziesięciu latach, kto był przyczyną zabójstwa prez. Obregona. - Nie katolicy, na których rzucono podejrzenie, i których więziono, ale sam b. prez. Calles wydał rozkaz zabójstwa. Podobną scenę urządził kiedyś Neron. Calles stanie teraz przed sądem.

Inż. Lois Damblanc i jego wynalazek

Francuzi spożywają najwięcej chleba, bo 4 razy tyle, co Anglicy, a dwa razy tyle co Niemcy. Polacy należą również do dobrych zjadaczy chleba.

Inż. Lois Damblanc zbudował specjalny przyrząd (fot. obok) mający umożliwić przesyłanie poczty rakietami.

W miejscowości Barland (Rumunja), spowodu spożycia zakażonego mięsa zaraziło się wścieklizną ponad 400 osób.

Robotnik Salvatore Chelfi w Rimini (Włochy) użył do motoru zamiast benzyny nieszanki alkoholu z powietrzem. Osiągnął on szybkość 125 km. na godzinę.

W Winkel, w pow. wiesbadeńskim nad Renem (Niemcy) znajduje się b. stary budynek t. zw. "Szary dom", pochodzący z 6 - 8 w.

Znany podróżnik Knut Rasmussen, pochodzenia eskimoskiego, oblicza ilość Eskimosów na 40 tys.

Uczony szwedzki Svante Arrhenius obliczył, że w wodzie wszystkich mórz znajduje się okoto ośmiu miliardów ton złota. Warto by go stamtąd wydobyć.

W Londynie (Anglja) zmarł znany pisarz angielski, Rudyard Kipling.

Angielski inż. F. Lloyd wynalazł maszynę do wyrabiania z węgla bezdymnego materjału palnego. Jedna tonna węgla daje 3/4 t. materiału bezdymnego.

W Koszycach na Słowacczyźnie złożył egzamin na pilota przeor klasztoru OO. Dominikanów.