Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Komitet wystawy pracy w Brukseli odznaczając uczonych, którzy przez swoje wynalazki naukowe zasłużyli się w dziedzinie pracy, przyznał "olimpijski złoty wieniec pracy" Francuzowi - Lumiere, Włochowi - Marconiemu i Polakowi - prof. Ignacemu Mościckiemu, prezydentowi Rzplitej Polskiej.

Akcje "Polskiego Radja", będące dotychczas w większej części w posiadaniu osób prywatnych, zostaną w całości wykupione przez rząd i będą wyłączną własnością państwa.

W ostatnich dniach lipca b. r. w Gdyni spuszczono na wodę nowy statek wojenny "Jaskółka", (fot. niżej) wybudowany całkowicie w kraju. Wyporność jego wynosi 185 tonn.

statek wojenny Jaskółka

Z okazji 25-lecia jubileuszu Harcerstwa Polskiego odbyły się w Spale uroczystości zlotowe. W zlocie wzięło udział ok. 30.000 harcerzy z kraju i zagranicy.

Zmarły niedawno we Lwowie ś p. bryg. Mączyński, bohaterski obrońca miasta przed Ukraińcami, w testamencie zapisał swój majątek na kościół i szkolnictwo zawodowe.

Uroczystości "dni gór" w Zakopanem, trwające od 4-go do 11-go sierpnia roku b. uświetniła oryginalna defilada... wszystkich owiec spędzonych z gór.

Polscy lotnicy balonowi kpt. Burzyński i por. Wysocki przy wzlocie do stratosfery, w ciągu niespełna dwu godzin, osiągnęli wysokość ponad 10.000 m., bijąc w ten sposób dawny swój rekord.

W dniu 13-go lipca roku b odbyły się w Warszawie uroczystości 11-go Zlotu Młodzieży polskiej z zagranicy.

Na zawodach hippicznych w Spaa (Belgja) "Puchar Narodów" zdobyli Polacy. Wręczenie nagrody odbyło się w obecności księżnej Klementyny belgijskiej i posła polskiego w Brukseli, Jackowskiego.

Polska Macierz Szkolna liczy obecnie 280 kół, prowadzi 8 szkół średnich, 37 zawodowych, 93 powszechnych, 20 burs, 35 ochron z 1.740 wychowankami, 76 kursów dla 2 176 dorosłych 887 bibljotek z ilością 501.514 książek. Wpływy całego Towarzystwa wynosiły w 1934 roku zł. 2.403.263,07, wydatki zł. 2.492.842,42.

Polska na utrzymanie bezpieczeństwa w kraju wydaje rocznie około 150 miljonów zł. Jeden policjant opiekuje się 1.113 mieszkańcami, w Belgji natomiast na jednego policjanta wypada 86, we Włoszech 647, w Niemczech 495 mieszkańców.

Liczba studentów wyższych uczelni w Polsce w roku akademickim 1933/34 wynosiła ogółem 49.725 osób, w tem 69% mężczyzn i 31% kobiet.

W Bielsku (woj. śląskie) powstała nowa loża masońska p. n. "Rotary Klub Bielsko".

ZE ŚWIATA

W dniu 28-go lipca roku b. zakończył się we Francji największy na świecie wyścig kolarski naokoło Francji zwany "Tour de France". Wyścig wygrał kolarz belgijski Rom.-m Maes, przebywając 4,338 km w ogólnym czasie 141 godzin 32 min. i 39 sek.

Francuski okręt "Femme" obsługują wyłącznie kobiety. Niedawno wyruszył on na morze, celem przeprowadzenia fachowych ćwiczeń.

W roku 1934 zginęło we Francji od wypadków samochodowych 4 737 osób

Inwalida wojenny, Borussak z Heidelbergu zbudował zegarek, którego wszystkie części składowe są z węgla. Zegarek funkcjonuje precyzyjnie, jakby był wykonany z metalu.

Niemieckim technikom udało się wynaleźć nową falę radjową t. zw. decymetrową. Posiada ona wyjątkowe własności: 1) Nie podlega wpływom atmosferycznym, deszczu lub mgły 2) Przy rozmowach prywatnych nie może być podchwycona przez inną osobę. Może nawet zastąpić latarnie morskie i wskazywać drogę samolotom lub okrętom w czasie mgły.

rower angielski

Niemiecki profesor dr. E. Kupfer z Frankfurtu (Niemcy) zbudował elektryczny aparat, za pomocą którego osiągnął nadzwyczajne wyniki w leczeniu głuchoty.

Bawiący w Moskwie węgierski mistrz szachowy Lilien rozegrał seans gry jednoczesnej na 150 szachownicach, wygrywając 97 partyj. Seans trwał 9 godzin.

Według angielskich obliczeń znajduje się na świecie 720 miljonów owiec, 600 miljonów sztuk bydła rogatego i 300 miljonów świn.

Na rynku angielskim ukazał się rower nowej konstrukcji (fot. obok), na którym można osiągnąć b. znaczną szybkość.

W Salzburgu (Austrja) powstaje nowy Uniwersytet katolicki.

W jednym z wielkich składów zboża w Amsterdamie. (Holandja), przeprowadzono próby wystraszania myszy i szczurów przy pomocy gramofonu. Skutki okazały się b. dobre.

Niedzielne pociągi ekspresowe, kursujące między. Londynem a Leeds (Anglja), zostały zaopatrzone w wagon kinowy. Próby z przedstawieniami w czasie podróży dały dobre wyniki.

Włoski lotnik, Mario Stoppani, przeleciał na jednomotorowym wodnopłatowcu bez lądowania z Włoch na pogranicze Abisynji; przebył on 4.966 km, bijąc rekord francuski o 600 km.

Amerykanin Nillson zbudował jednokołowy pojazd mechaniczny "unicykl". Wynalazca spodziewa się osiągnąć na nim wielką szybkość.

Martin Shaerer z Akron (Stany Zjedn. Am. Płn.) zbudował zegar, który śpiewa, gra na organach, recytuje anegdoty i t. p. oraz wskazuje godziny zgodnie z czasem w 27 największych miastach świata. Wartość zegara obliczona jest na 250.000 zł.

Jeden z dzienników paryskich wprowadził telefoniczny dziennik mówiony składający się z krótkich wiadomości stale powtarzanych. Chcąc usłyszeć najnowsze wiadomości wystarczy połączyć się telefonicznie z mikrofonem, umieszczonym w redakcji.

Kanadyjskie radjo zaprzestało nadawania reklam w niedzielę, wychodząc z założenia że dzień ten winien być poświęcony wyłącznie rozmyślaniom moralnym.

W Nowym Jorku 98 procent mieszkańców posiada odbiorniki radjowe.

Gen. Calles, były prezydent Meksyku i okrutny prześladowca religii katolickiej opuścił Meksyk. Przebywa obecnie w Kalifornji. Są pogłoski, ze zamierza przybyć do Europy i tu osiedlić sie na dłuższy czas.

W lipcu roku b. nawiedziła Chiny klęska powodzi zalewając 330.000 hektarów. Straty wynoszą 500 milionów dolarów. Zginęło ok 214.000 ludzi. 10 miljonów pozostało bez dachu nad głową.

W Chinach z ogólnej liczby ludności 336 miljonów nie umie ani czytać ani pisać. Ogromny odsetek analfabetów tłumaczy się częściowo trudnościami przy nauczeniu się alfabetu chińskiego, który sklada się z 6.000 liter i znaków.