Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W dniu 17 stycznia b.r. Senat polski uchwalił nową konstytucję ze zmianami. Za nową konstytucją głosowało 74 senatorów, przeciw 24. Jeden senator wstrzymał się od głosowania.

W sprawie ubioru duchowieństwa Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że prawo używania czarnej sutanny przysługuje jedynie księżom wyznania katolickiego.

W ciągu tygodni, przechodzi przez port gdyński średnio 170.000 tonn towarów, przez port gdański tylko 145 tys. tonn.

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia zawarto w Warszawie 1547 nowych małżeństw.

Według obliczeń w r. 1933 miało miejsce 1,945.620 przestępstw różnego rodzaju. W pierwszem półroczu 1934 r. 978.375.

W grudniu ub. r. spuszczona na wodę w stoczni włoskiej Monfalcone nowowybudowany transatlantyk polski "Piłsudski".

W r. 1933-34 nałożona w Polsce 1,144.959 kar administracyjnych.

Z wiosną rozpoczną się w Gdyni prace nad budową dworca lotniczego. Według obliczeń w r. 1934 powróciło z Francji 11 tys. robotników - emigrantow polskich.

Zjazd rady Związku Oficerów Rezerwy uchwalił bojkot "Wiadomości Literackich" na terenie całej Rzplitej.

Pismo "Wolnomyśliciel"- podało swego czasu, że parafja kościoła św. Krzyża w Warszawie za pogrzeb ś. p. posła japońskiego Hiruoki-Kawai pobrała 5.000 zł. Był to fałsz. Ponieważ "Wolnomyśliciel" nie odwołał tego, sprawę oddano po raz drugi do sądu, który zasądził p. M. Jankowską, jako red. odpow. na 6 mieś. więzienia, 500 zł. i zapłacenie kosztów sądowych oraz umieszczenie sprostowania w 3-ch pismach. Oszustwo i zła wola to broń, jaką się posługują zazwyczaj nasi wolnomyśliciele i bezbożnicy.

Zmarły w Bydgoszczy wiceadmirał w stanie spoczynku b. floty atstrjacko - węgierskiej Ludwik Wawel de Wawelbourg zapisał w testamencie ok. 40 tys. zł. departamentowi polskiej marynarki wojennej, jako fundusz zapomogowy dla oficerów marynarki wojennej. Mogą z niego korzystać jedynie oficerowie - katolicy.

W wiosce Piotrowice wybrano sołtysem kobietę, co wywołało zrozumiała sensację.

ZE ŚWIATA

Liczba radjoabonentów w r. 1934 przedstawiała się następująco: Austrja 517 tys., Belgia 575 tys., Australja 654 tys., Kanada 508 tys., Francja 1,662 tys., Anglja 6,549 tys., Węgry 332 tys. Włochy 422 tys., Japonja 1,859 tys., Norwegja 157 tys., Nowa Zelandja 139 tys., Szwajcaria 340 tys., Portugalja 26 tys., Połudn. Afryka 86 tys., Sowiety 2 milj. i Polska 325 tys. tak nam daleko jeszcze, by osiągnąć chociażby cyfrę maleńkiej Austrji.

Najsilniejszą organizacją rolniczą świata jest katolicki związek "Boerenband" w Belgii. Liczy on 250.000 członków, którzy złożyli w jego kasach 3 miljardy i 250 milj. zł. drobnych oszczędności, sprzedał zaś produktów rolnych za 63 miljony zł.

W Döberitz pod Berlinem odkryto osiedle ludzkie z epoki kamiennej, na 2500-200 lat
przed Nar. Chrystusa. Stwierdzono istnienie dwóch wielkich cmentarzysk, pozatem wykopano znaczną ilość kości.

W styczniu b. r. odbył się w Zagłębiu Saary (jest to dzielnica na pograniczu Niemiec i Francji) plebiscyt. Za przyłączeniem Saary do Niemiec padło 477,109 głosów (90,5%), za Francją 2,124 głosy (0,04%) i za utrzymaniem obecnego stanu 46,513 (8,87%). Z dniem 1 marca Saara przechodzi do Rzeszy Niemieckiej.

Jedyna w Europie fabryka farb uranowych i kopalnia radu w Joachimowie (Czechosłowacja) ma wyprodukować w 1935 r. 3.300 miligramów radu i około 18.200 kilogr. farb uranowych. Rosja wykupiła kopalnię złota nad Leną za sumę około 15 miljardów i 600 milj. zł. Były ono własnością pewnego towarzystwa angielskiego.

Węgierska cenzura filmowa nie dopuszcza w kraju do wyświetlania filmów z życia przestępców.

W Bukareszcie (Rumunja) wychodzi od niedawna dziennik w języku cygańskim "Cygański Naród". Wydają go sami cyganie. Jak wiadomo w Rumunji mieszka około miljona cyganów, zachowujących swoją mowę i obyczaje.

W Albanji adjutant króla Achmeda Zogu Mucharrem Bairaktari, wywołał rewolucję. Musiał jednak opuścić granice państwa i uciec do Jugosławji, gdzie został wraz z towarzyszami rozbrojony.

Siostra zmarłego króla Belgji Alberta I. księżna Józefina Karola Marja Albertyna wstąpiła do klasztoru w Gunterstal w Szwajcarji. Uroczystość obłóczyn odbyła się 20 stycznia b. r.

W styczniu b. r. w Montreux (Francja) masoni porwali z prywatnego mieszkania prof. F. Bossę za to, że ośmielił się krytykować działanie masonerji. Umieścili go w domu obłąkanych w Cery.

W parlamencie francuskim powstał wśród posłów związek zwalczający masonerję. Na czele związku stanął poseł paryski Cousin.

Francuski lotnik Delmotte pobił rekord szybkości, osiągając 504 km. na godzinę.

Pewien urzędnik w Sowietach w ciągu 5 lat ożenił się 58 razy. Oto skutek rozwodów małżeńskich!

Rząd hiszpański zezwolił kongregacjom religijnym na zakładanie nowych placówek zakonnych.

W walkach ostatniej rewolucji hiszpańskiej straciło życie 1335 osób ludności cywilnej oraz 284 osób z pośród oddziałów wojskowych i policji.

piszczałki na rękawicach

Kapelmistrz jednej z orkiestr w Meksyku (fot. obok) zbudował interesujący instrument muzyczny. Są to piszczałki umieszczone na rękawicach.

Dr. Abbati, dyrektor obserwatorjum w Waszyngtonie, wynalazł aparat do praktycznego wyzyskiwania promieni słonecznych. Przy jego pomocy można gotować potrawy oraz puszczać w ruch małe maszyny. Ile lat jeszcze upłynie, zanim ten wynalazek uda się rozpowszechnić.

W połowie stycznia b. r. lotniczka amerykańska Amelja Earchart dokonała przelotu nad Oceanem Spokojnym z Honolulu (Australja) do Oakland (Stany Zjedn.). Przestrzeń wynoszącą ok. 3.800 km przebyła w ciągu 18 godzin i 16 minut.

W pierwszych dniach stycznia b. r. zatonął w porcie nowojorskim statek Lexington. Spośród 150 pasażerów i 50 osób załogi 5 osób utonęło, 20 zaś odniosło rany.

W styczniu b. r. wybuch w kopalni Gilberton (Stany Zjedn.) spowodował śmierć 20 górników. Kilkunastu jest rannych.

Pewien ogrodnik z Massachusetts (Stany Zjedn. A. P.) połączył drogą krzyżowania pomidor z ziemniakiem. Nowopowstała roślina daje piękne, zdrowe ziemniaki a na łodydze dochodzącej do 3 m rodzi o wiele więcej pomidorów niż krzewy normalne.

Według nowego rozporządzenia rządu tureckiego, więźniowie sami pokrywać muszą koszt swego utrzymania w więzieniu. W razie niemożności uiszczenia opłaty, kara odpowiednio zostaje przedłużona.

W Azji Mniejszej w styczniu b. r. dokonano otwarcia olbrzymiego rurociągu o długości 2.400 km. Ma on doprowadzić naftę z Iraku do Morza śródziemnego. Budowa trwała 2 lata, koszta jej wyniosły ok. 250 milionów zł.

Na wyspie Cejlon wskutek epidemji cholery zmarło w mieście Kegal 4 tys. osób. Kilkadziesiąt tysięcy chorych.

Japoński minister oświaty wydał rozporządzenie, zakazujące używania we wszystkich japońskich szkołach powszechnych i freblowskich wyrazów "mama" i "papa", jako pochodzenia obcego.