Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W Dnia 15 czerwca b. r. dokonano zamachu na życie ś. p. Bronisława Pierackiego (fot. Niżej) ministra spraw wewnętrznych. Umarł tego samego dnia; pochowano go w Nowym Sączu, dokąd przeprowadzono zwłoki po uroczystem nabożeństwie odprawionem przez J. E. ks. kardynała Kakowskiego w Warszawie.

Bronisław Pieracki, minister spraw wewnętrznych

Między rokiem 1929 a 1932 pożary w Polsce pochłonęły przeszło 200 milj. złotych.

Uniwersytet w Lyonie nadał prof. Oskarowi Haleckiemu doktorat honoris causa. Prof. Halecki znany jest z tego, że bierze czynny i żywy udział w życiu katolickiem.

Według ostatnich zestawień na rok bież. na terenie całej Polski istnieje 240 komend powiatowych policji, 178 komisarjatów, oraz 2.937 posterunków. Na województwa centralne przypada 83 komend powiatowych 79 komisarjatów i 1.014 posterunków, na wschodzie 37 komend, 19 komisarjatów i 572 posterunki, na zachodzie 46 komend powiatowych, 19 komisarjatów 423 posterunki, oraz na województwa południowe 74 komendy powiatowe. 32 komisarjaty i 964 posterunków. Liczbą oficerów policji wynosi 863 osób, liczba szeregowych 27.835, liczba szeregowych służby śledczej 2.379, liczba urzędników 260, oraz służba niższa 619 osób.

W dniu 12 lipca br. było u nas zarejestrowanych 300.604 bezrobotnych. Z tego w Warszawie było 22.696, na Górnym śląsku 90.041 i w Łodzi 19.724 bezrobotnych.

Z Lens (Francja) przewieziono specjalnym pociągiem do Polski 580 górników polskich wraz z rodzinami, zwolnionych z pracy w kopalniach francuskich.

W Polsce żyje jeszcze dotąd 150-ciu uczestników powstania z roku 1863. Z niewielkiej tej liczby 24-ch mieszka w Warszawie, a połowa z nich nie opuszcza już swych mieszkań.

Maria Curie-Skłodowska

W lipcu zmarła w Paryżu wielka uczona Polka Marja Curie-Skłodowska (fot. obok). Za odkrycie promieniotwórczego pierwiastka radu otrzymała nagrodę Nobla. Ostatnio mieszkała stale w Paryżu, wykładając na uniwersytecie.

19 miast w Polsce zostało zamienionych na gminy.

Dwaj polscy oficerowie Bohomolec i Śmiechowski przepłynęli w maleńkiej łódce żaglowej ocean. Po licznych przygodach, jakich doznali na oceanie, wylądowali w Nowym Jorku. Podróż ich trwała około 3 miesiące.

W lipcu br. przelecieli nad tak niebezpiecznym dla lotników północnym oceanem Atlantyckim z Nowego Jorku (Ameryka) do Warszawy dwaj polscy lotnicy - bracia Adamowicze.

W lipcu br. przebywał w Warszawie książę japoński Kayo wraz z żoną i świtą. Interesował się szczególnie ustrojem armji polskiej.

Między Gdynią a lndjami otwarto nową linję okrętową. Z Gdyni będą odchodzić statki raz na miesiąc do następujących portów: Carachi, Bombay, Allepo, Madras, Kalkuta, Rangoon.

W początkach sierpnia b. r. odbył się w Warszawie II zjazd Polonji zagranicznej, na który przybyło około 12 tys. Polaków z zagranicy.

W połowie lipca b. r. bawiła na Jasnej Górze pierwsza pielgrzymka pracowników niewidomych z Warszawy. Wzięło w niej udział około 300 osób. Do Częstochowy niewidomi szli pieszo prowadzeni przez opiekunów.

W dniu 30 lipca b. r. w Warszawie zmarł ks. Edward Szwejnic, rektor akademickiego kościoła św. Anny. Był on wielkim działaczem wśród młodzieży akademickiej. Założył stowarzyszenie "Młodzież Chrześcijańska" i "Pomoc Bliźniemu". Pogrzeb odbył się 3 sierpnia b. r.

W lipcu br. wskutek ulewnych deszczów wylały rzeki górskie na Podkarpaciu i Podhalu, oraz Wisła ze swemi górnemi dopływami. W województwie krakowskiem woda zalała 15 powiatów, we lwowskiem i kieleckiem po cztery powiaty. (Niżej umieszczona fotografja przedstawia dwa obrazy z terenów powodzi). Zbiory zupełnie zniszczone, zamulenie pól miejscami dochodzi do półtora metra. Inwentarz żywy w większej części wyginął. Około 100 osób zatonęło, przeszło 75 tysięcy rodzin bez środków do życia. Powódź zniszczyła wiele linij kolejowych, szos, mostów i dróg. Straty wynoszą około miljarda złotych.

powódż 1934 r.

W okolicach Buczaczu dzieci bawiły się znalezionym granatem; granat eksplodował, zabijając 4 osoby i jedną ciężko raniąc.

Olbrzymia burza przeszła nad Pomorzem dnia 4-go sierpnia br. W majątku Nawra piorun zabił 6 osób, a 4 poranił. Szereg pożarów nawiedziło okolicę.

ZE ŚWIATA

Na świecie znajduje się 5 miljonów trędowatych. Najwięcej jest ich w Azji, Indjach i Chinach. W Poł. Ameryce i Europie wypadki trądu są bardzo rzadkie.

Porucznik lotnictwa włoskiego Agnello, pobił wszystkie dotychczasowe rekordy szybkości lotu, osiągając 725 klm na godzinę.

Pióra ze szkła zostały zalecone do użycia w szkołach w Czechosłowacji przez ministerstwo oświaty. Pióra te mają jakoby tę wyższość nad zwykłemi stalowemi, że dłużej trwają, nie rdzewieją i dają się łatwo oczyścić. A pozatem chodzi władzom o to, że pióra takie mogą być wyrabiane w kraju, podczas gdy pióra stalowe sprowadzane są przeważnie z zagranicy.

W roku 1933 od października do grudnia zatonęło 90 okrętów o łącznym tonażu 92.000 tonn W liczbie ich było 67 parowców i statków motorowych, oraz 23 żaglowce.

W czasie burzy, jaka przeszła nad Berlinem, Marchją wsch. i płn. śląskiem, we wsi Nitritz, przy 30° powyżej zera spadł śnieg. Wskutek wysokiej temperatury spadł stopniał jednak w bardzo szybkim czasie.

austriacki kanclerz dr. Dolfuss

W Niemczech, w Meklemburgii, pożar zniszczył około 6.000 morgów lasów. Straty są olbrzymie.

W Monachjum (Niemcy) profesor dr. Bastein ułoży słownik mowy kur.

W dniu 23 lipca, br.144 narodowych socjalistów niemieckich przekroczyło granicę austrjacką i w przebraniu dokonało zamachu na życie śp. kanclerza dr. Dolltussa (fot. obok). Dążył on do wzmocnienia niezależności Austrji przez oparcie się na zasadach Wiary św. (dowodem konkordat, zawarty ze stolicą Apostolską). Sfery katolickie oddają zmarłemu hołd jako prawdziwemu synowi Kościoła i Ojczyzny.

W przeciągu 14 lat Liga Narodów zarejestrowała 3 428 traktatów międzypaństwowych, w tej liczbie 25 zgłoszonych przez Polskę. Co za pracowita instytucja!

Nowa stacja siły wodnej w Vargon (Szwecja) posiada dwie turbiny o największych kołach na świecie, średnicy 8 metrów.

W Manor Park w Anglji od iskry z lokomotywy przejeżdżającego pociągu zajęły się suche trawy cmentarza i wkrótce cały cmentarz stanął w ogniu. Pożar zniszczył wszystkie nagrobki.

Na wystawie rolniczej w Ipswich (Anglja) między innemi pokazywano wspaniały okaz pszenicy, której słoma nie przekracza jednej stopy wysokości, kłos zaś jest większy i pełniejszy od znanych dotychczas okazów olbrzymiej pszenicy.

18 lipca br. król angielski Jerzy dokonał otwarcia w Liwerpoolu najdłuższego na świecie tunelu podmorskiego. Tunel ten łączy Liverpool z Birkenhand pod zatoką Mersey na długości przeszło dwóch mil angielskich. Posiada dwie szosy dla pojazdów szybkich i wolno jadących. 1700 specjalnych robotników przez osiem lat pracowało nad jego zbudowaniem. Budowa tunelu kosztowała 8 miljonów szterlingów.

Wypadek w Panale, Włochy

Na drodze górskiej Ponale we Włoszech pewien rowerzysta uległ nieszczęśliwemu wypadkowi (fot obok). Na skutek uszkodzenia kierownicy uderzył na zaporę, którą wyłamał i spadł z wysokości 150 m do jeziora Garda.

W Granadzie (Hiszpanja) zmarła 70-letnia staruszka - opiekunka zwierząt. W domu jej mieszkało 290 kotów i kilkanaście psów.

W Konstantynopolu (Turcja) zmarł Zaro Aga, uważany za najstarszego człowieka na świecie. Lekarze tłumaczą, ze miał "tylko" 120 lat, a nie 150, jak to twierdził.

W Montaganem (Algier) robotnik fabryki fortepianów zbudował misterny fortepian mający 54 cm długości,38 cm szerokości i 32 wysokości.

Zachodnie wybrzeże Korei nawiedził katastrofalny cyklon. Przeszło 300 łodzi rybackich zatonęło, przyczem około 150 rybaków zginęło. Ponad 200 osób odniosło rany.

Amerykański wynalazca Ross zbudował łódź motorową która jest tak urządzona, ze nie zatonie. Łódź zaopatrzona jest w specjalne komory z powietrzem, dobrze zabezpieczone przed wtargnięciem wody.

Do portu Ankund (Ameryka) przybył łodzią z Oslo (Norwegia) żeglarz norweski Alfons Nausen. Odbywa on podróż naokoło świata w towarzystwie psa i kota Z Norwegji wyruszył dwa lata temu, przepłynął dotychczas 40 tys. Km.

Góra Erapuca (Ameryka) o wysokości 2.700 m od pewnego czasu zapada się. 1.300 hektarów ziemi uprawnej na stokach góry zostało zniszczonych.

W St. Zjednoczonych Ameryki Płn. upały poczyniły wielkie szkody. Zginęło 200 ludzi i tysiące sztuk bydła.

W jednej z farm stanu Oaxaca, w Meksyku, uderzenie pioruna zabiło 7 mężczyzn i 4 kobiety, oraz 30 sztuk bydła.

W Sao Paulo (Brazylja) pożar zniszczył składy, których znajdowało się 150 tysięcy worków kawy.

Gubernator północno - meksykańskiego stanu Sonora Rodolfo Calles, syn znanego prześladowcy Kościoła gen Callesa wydał rozporządzenie zamykające wszystkie świątynie w swej prowincji i wydalające z granic jej wszystkich kapłanów w ciągu 12 godzin. Motywem tego rozporządzenia ma być ogłoszony jakoby przez katolików bojkot szkół z powodu świeżo wprowadzonego nowego programu nauczania, nieuwzględniającego wychowania religijnego. Wobec tych prześladowań wielu katolików opuściło Meksyk, przechodząc na terytorjum Stanów Zjednoczonych.