Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE.

Rada ministrów uchwaliła projekt budowy nowej normalnotorowej linji kolejowej z Warszawy do Radomia o długości 100 km. Koszt budowy wyniesie 35 miljonów złotych. Przy budowie znajdzie pracę 6.000 bezrobotnych. Roboty rozpoczną się w kwietniu.

Na Polesiu otwarto kanał między jeziorem Odryżyn a rzeką Piną, dzięki czemu zostanie osuszonych 224 ha ziemi przez obniżenie poziomu jeziora o 1 m. Kanał ma 6,5 km. długości, 10 m. szerokości.

Drogowskaz

Ostateczny bilans handlu zagranicznego Polski w r. 1932 wynosi 221.820.000 zł. nadwyżki w wywozie. Przywóz przedstawiał wartość 861.981.000 zł., wywóz zaś 1.083.801.000 zł.

Wszystkie drogi do Rzymu prowadzą - mówi stare przysłowie. Bodaj starsze są jeszcze polskie drogowskazy, które przypominają podróżnym, że każda droga może zaprowadzić do Boga. Patrz drogowskaz obok.

Według obliczeń mamy w kopalniach polskich na 225 lat nafty, na 10 tysięcy lat soli kuchennej i na tysiące lat węgla.

Przy ul. gen. Zielińskiego w Borysławiu obok głównej poczty na chodniku nastąpił nagle wytrysk ropy naftowej. Na widok ropy zbiegło się dużo ludzi i zaczęli czerpać ją wiadrami. Kiedyś w tem miejscu była kopalnia.

W bieżącym roku Toruń obchodzi 700-lecie założenia. W związku z tą rocznicą Min. Poczt wydało w styczniu znaczki pocztowe 60 gr. z wizerunkiem ratusza toruńskiego.

W kopalni w Siemianowicach zapadł się filar grzebiąc pod zwałami węgla górnika Józefa Paska, którego po odkopaniu 20 wózków ziemi znaleziono żywego i nieskaleczonego pod dużym kawałem węgla. Pasek z przerażenia stracił mowę.

W miejscowości Łomnica na Wileńszczyźnie, władze bezpieczeństwa zauważyły trzeci z rzędu pogrzeb odbywający się tam, mimo, iż we wsi nikt w ostatnich dniach nie umarł. Zainteresowawszy się tem niezwykłem zjawiskiem władze stwierdziły, że to komuniści pod pozorem pogrzebów ciał, przywiezionych z Sowietów w trumnach przemycają bibułę propagandową i nocami rozdzielają ją między t. zw. "techników" - kolporterów.

W Siemianowicach zjawiła się w mieszkaniu niejakiej K. F. przy ul Mysłowickiej cyganka, która dowiedziawszy się, że w domu ciągle ktoś choruje, poleciła naiwnej kobiecie wręczyć jej 2 poduszki i suknię, które to rzeczy - jak twierdziła cyganka - były głównem siedliskiem choroby w rodzinie. Cyganka oświadczyła kobiecie, że w razie wywiezienia tych rzeczy z mieszkania, chorobę zdoła wypędzić z domu raz na zawsze i na przyszłość już nikt nie będzie w rodzinie chorował. Kobieta uwierzyła słowom cyganki i wydala jej 2 poduszki i suknię. Cyganka wszystko to zabrała, zapomniała tylko zabrać ze sobą chorobę, a naiwna kobieta dopiero po niewczasie poznała, że padła ofiarą oszustwa. -

Sacharyna jest 500 razy słodsza od cukru, a wydobywają ją z węgla. Ale prócz słodyczy posiada podobno i trucizny niemało.

Bank Polski wypuścił w obieg 10 milj. nowych srebrnych 2 - złotówek, wybitych przez mennicę państwową.

Na ostatnim przetargu, ogłoszonym przez koleje brazylijskie, huty polskie otrzymały dostawę na szyny w ilości 14.000 tonn.

W okolicy wsi Klepaczy gminy rudziskiej na Wileńszczyźnie spadł wielki, dotychczas wszakże nieodnaleziony meteor. Jak opowiada świadek naoczny, na niebie ukazała się gwiazda, która wyrosła do rozmiarów pół księżyca, poczem z hukiem spadła na ziemię. Wybuch był tak silny, że mieszkańcy okoliczni sądzili, jakoby wyleciały w powietrze jakieś składy amunicji.

Od kilkunastu lat wielu uczonych pracowało nad znalezieniem sposobu fotografowania w naturalnych barwach, próbowano też zastosować barwną fotografję do filmów kinematograficznych. Próba udała się ostatecznie jednemu z polskich uczonych w Warszawie p. Zbigniewowi Szczepanikowi. W pracowni uczonego odbył się niedawno pokaz nowowynalezionego filmu w naturalnych barwach.

Ukazały się w obiegu fałszywe monety srebrne 2 i 5 złotowe. Są tylko posrebrzane. Dźwięk mają zbliżony do prawdziwych, lecz są lżejsze. Fałszywe można poznać po tem, że litery napisu "Rzplita Polska", oraz wartość monety są bardziej zaokrąglone i wypukłe. Orzeł, głowa, jak również ząbki na otoku są mniej wyraźne.

ZE ŚWIATA.

W Nowym Jorku w wigilję w czasie ostatnich świąt było 811 wypadków głównie samochodowych. Zginęło 311 osób, a około 500 odniosło rany.

okrągły dom

Urząd Turyngji wydał rozporządzenie, zakazujące urzędnikom kupowania u żydów i w żydowskich sklepach. Niestety i w Polsce niema poczucia jedności chrześcijańskiej. Chrześcijanie sami bogacą żydów, kupując u nich, a ci potem bogactw używają przeciwko tym, których krwawicą się zbogacili.

W Niemczech wybudowano okrągły dom. Czy będzie wygodny? Zobaczymy! Fot. Obok.

W Berlinie zmarł w styczniu b. r. ogrodnik, który żył przez 11 lat bez żołądka. Od chwili operacji w r. 1921, w czasie której wycięto mu żołądek, człowiek ten cieszył się doskonałem zdrowiem i zmuszony był tylko unikać wszelkich ciężkich potraw. Obecnie zmarł z powodu grypy.

Dr. Tschelnitz w Austrji wynalazł tajemniczy proszek, do którego gdy się doleje nieco wody, wytwarza się po kilku minutach silne gorąco. Gdy woda się zużyje dolewa się jej znowu.

W Łotwie istnieje katolickie stowarzyszenie młodzieży polskiej "Promień", skupiające w 7 ośrodkach 700 członków. Centralę ma w Rydze. Założycielem jest ks. Paweł Stryczko.

Uczony nowojorski dr. Wiljam Feinbloom udawał sprawę ze swego wynalazku, którym są okulary, umożliwiające widzenie osobom o niezmiernie osłabionym wzroku. Zdaniem Feinblooma, który nad wynalazkiem pracował 7 lat, okulary te umożliwią czytanie 40% osób, uważanych za niewidome. Korzystać z nich mogą osoby, których siła wzrokowa wynosi zaledwie 2% normalnej.

Mają wkrótce powstać 2 nowe państwa: Filipiny i Syrja. Filipiny pozostają pod rządami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która z powodu wielkiej od niej odległości postanowiła utworzyć z wysp Filipińskich samodzielne państwo. Syrją rządziła dotąd Francja.

W Parmie (Włochy) miejscowy proboszcz, ks. Angolo Barbieri, wynalazł mechanizm, nadający się do zastosowania do każdego rodzaju organów i zastępujący całkowicie organistę Urządzono próbę z nowym mechanizmem, który wykazał wielkie zalety.

Na Dalekim Wschodzie znowu starcia Japonji z Chinami. Oto świeżo wprowadzone do armji japońskiej przyrządy do podsłuchiwania zdaleka nadlatujących samolotów. Obok działo do ostrzeliwania powietrznego wroga.

przyrządy do podsłuchiwania nadlatujących samolotów

W Tokio (Japonja) spłonął wielki dom towarowy, w którym zginęło 100 osób.

Chiny poniosły w Mandżurji od września 1931 r. 16.000 osób strat w wojskowych i 12.000 w cywilnych.

Kościół w Omsku (Syberja) obrócono na muzeum, a proboszcza tego kościoła, ks. Michała Bugienisa, jeszcze w 1930 r. skazali bolszewicy na 10 lat przymusowych robót.

Na świecie jest w obiegu pieniędzy na 200.000.000.000 (200 miljardów złotych), z (co tylko 9 miljardów zł. nie w banknotach, lecz w złocie.

Najszybszym w załatwianiu spraw sądem jest sąd w kalifornijskiem mieście Ingleword. Sąd ten specjalnie przeznaczony dla spraw wypadków komunikacyjnych. Na wiadomość o katastrofie, wyjeżdża natychmiast na miejsce wypadku i tam rozpatruje sprawę.

W Hartau (Saksonja) podczas wybierania węgla brunatnego odkopano pień cyprysu bagiennego, którego wiek geologiczny obliczają na 5 miljonów lat(?!). Cyprys ten, potężny jeszcze i zdrowy, musiał się zapaść w torfowisko, które doskonale konserwuje drzewo. Pień ten jest zupełnie skostniały i waży przeszło 100 centnarów.

Na kongresie paneuropejskim w Bazylei wysunięto projekt wprowadzenia w Europie jednej wspólnej jednostki monetarnej. Obecnie jest 30 różnych.

Najnowszą sensacją włoskiego świata artystycznego jest Brunetto Grossato, dziewięcioletni kapelmistrz. Zna wszelkie tajemnice trudnych utworów muzycznych, dyryguje orkiestrą doświadczonych starych profesorów z całą pewnością siebie, z całą biegłością dojrzałego kapelmistrza. Po każdym koncercie Brunetto jest przedmiotem wielkich owacyj.

Produkcja ziemniaków całego świata w roku 1932 wynosiła 115 miljonów tonn, t. j, o 2% mniej niż w ub. roku. Polska wyprodukowała 16 miljonów 900 tysięcy tonn, co stanowi czwartą część produkcji światowej.