Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

ślub prezydenta Mościckiego

W Warszawie weszło w życie rozporządzenie, wydane przez ministerstwo opieki społecznej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, o przymusowem umieszczaniu w przytułkach i domach pracy żebraków, ulicznych.

Cudzoziemcy, wybierający się do polskich uzdrowisk, otrzymywać będą bezpłatne wizy. Ma to na celu poparcie ruchu turystycznego z zagranicy do Polski.

W ciągu pierwszego półrocza b. r. zmarło w Polsce ogółem 252.590 osób, w tem 58.605 niemowląt.

Ślub P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 10 października J. Em. Ks. Kard. Aleksander Kakowskli, arcyb. metropolita warszawski udał się na Zamek w towarzystwie ks. prałata J. Roczkowskiego, proboszcza parafji oraz swego sekretarza ks. kanonika R. Dąbrowskiego, ażeby pobłogosławi związek małżeński P. Prezydenta Ignacego Mościckiego z panią Marją Dobrzańską. Obrzęd zaślubin odbył się w kaplicy zamkowej w ścisłem gronie rodzinnem w obecności p. premjera Jędrzejewicza i p. marszałka sejmu Świtalskiego (f. obok).

Z Inicjatywy i funduszów ministerstwa opieki społecznej powstała w Warszawie przy udziale Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego pierwsza w Polsce przychodnia dla chorych na gruźlicę kości. Przychodnia ta znajduje się w lokalu kliniki wewnętrznej uniwersytetu warszawskiego, przy ul. Nowogródzkie 53.

Zapisy na Pożyczkę Narodową dosięgły sumy 325 miljonów złotych, a więc przekroczyły o 170% projektowaną wysokość.

Minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie, mocą którego Zakopane i Krynica są zaliczone zostały co rzędu miast.

książki i nuty kompozytorek polskich

Poczta wprowadza kupony (specjalne znaczki) na odpowiedź zagranicy. Można je będzie załączyć do listu zagranicę, a odbiorca dostanie za nie zagranicą na poczcie znaczek na opłatę listu do Polski. Kupon taki kosztuje 80 groszy.

Książki i nuty autorek kompozytorek polskich na wszechświatowej wystawie w Chicago (fot. obok).

12 października b. r. wystartowała z Warszawy do Bukaresztu polska eskadra powietrzna w liczbie 32 samolotów myśliwskich. W Rumunji eskadra polska zabawiła kilka dni, rewizytując lotników rumuńskich w odpowiedzi na niedawny pobyt w Polsce księcia rumuńskiego Mikołaja.

W celu przygotowania ludności do ataków fazowych podczas wojny, urządzono w Wilnie dnia 19 października b. r. dwa próbne ataki - jeden w południe, drugi wieczorem. Aeroplany rzucały sztuczne bomby, a ludność chroniła się w mieszkaniach zabezpieczonych lub schronach. Armaty starały się ciągnąć lotnicze samoloty. Podobne pokazy przeciwgazowe odbędą się w Warszawie w pierwszej połowie listopada b. r.

Na szosie między Przygodzicami i Ostrowem Wlkp. wydarzył się niebywały wypadek samochodowy. Na jadący samochód do Ostrowa, około godziny 11.30 w nocy, napadł dzik. Wóz przeleciał wzdłuż ciała dzik. podskoczył w górę na wysokość przeszło półtora metra i zatrzymał się. Zwierz, kulejąc, zbiegł w gąszcze. Samochód uległ znacznym uszkodzeniom.

ZE ŚWIATA.

We Francji, na wzór innych krajów, zorganizowano bibljoteki wędrowne w samochodach ciężarowych. Tytułem próby wprowadzono "bibliobusy" w departamencie Aisne. Tego rodzaju bibljoteki dostarczają książek do najbardziej odosobnionych zakątków tej części kraju.

W kopalni Hohenzollern w Szomberkach pod Bytomiem pracuje maszyna pociągowa, która wydobywa jednorazowo 12 ton węgla, jest to największa maszyna wyciągowa w Europie.

Według ostatnich statystyk liczba mieszkańców Rzymu wynosiła pod koniec września b.r. 1.007.800, (miljon, 7 tys. i 800).

W Mediolanie wybudowali Włosi dworzec kolosalnych rozmiarów, nakrywając dachem szklanym 30 torów.

W bieżącym roku mija 100 lat od chwili ukazania się pierwszego autobusu. było to w Londynie w roku 1833. Autobus pędzony był parą. Wynalazcą był Walter Hancock, który przy pomocy tego autobusu założył w Londynie pierwszą linię autobusową.

Na lotnisku Kingstone pod Londynem, kursuje samolot dorożka. Każdy może wynająć sobie samolot, przyczem kilometr jazdy kosztuje 2 i ½ pensa.

Balon sowiecki odbył 30.9 wzlot do stratosfery i pobił rekord światowy osiągnąwszy wysokość ponad 19 tysięcy metrów.

Według doniesień prasy niemieckiej, katastrofa głodu na Ukrainie sowieckiej przybrała tak olbrzymie rozmiary, iż w ciągu ośmiu miesięcy, od stycznia do sierpnia b. r. zmarło tam śmiercią głodową sześć miljonów ludzi. Jak obliczają, w tym samym czasie okolo dziewięciu miljonów głodujących chłopów porzuciło swoje wsie i ruszyło w poszukiwaniu chleba do innych okolic Rosji. Niektóre okręgi, jak Winnica Czernichów, zostały z tego powodu wyludnione. W opustoszałych okręgach Ukrainy osiedlono Wielkorusów i żydów.

Na aeroplan przelatujący nad Palestyną napadło kilka orłów. Na szczęście lotników, napad ograniczył się tylko do kilku uderzeń dziobami w skrzydła samolotu. Aeroplan wyszedł z tej walki zwycięzcą, strącając królów ptactwa na ziemię.

Niedawno mieszkańcy wsi afrykańskiej, Lul w Njassie, uciekali przed lwem, który pożarł trzech tubylców. Za poradą siostry miłosierdzia, miss Hall, będącej jedynym człowiekiem białym w tym rejonie, mieszkańcy wsi zabili wolu, wstrzyknęli w jego ciało dużą ilość morfiny i pozostawili w okolicy wsi. Lew złapał się na przynętę, gdy najadł się mięsa tego wołu stracił przytomność, a tubylcy zabili go pałkami i lancami, skórę zaś podarowali Angielce. Miss Hall w dzienniku misji sanitarnej zanotowała: "Wydano morfiny dla lwa za 7 szylingów i 5 pensów"

Największym człowiekiem świata ma być Pers Siah Khan, który mierzy 2 metry i 27 cm.

Straszna powódź, spowodowana zerwaniem tam na rzece Hoang-Ho (Rzeka żółta), nawiedziła Chiny. 50 tysięcy ludzi zatonęło; około miljona zaś głoduje. Pola zalane przez wodę będą niezdatne przez dłuższy czas do użytku, ponieważ pokryte są grubą warstwą mułu. A trzeba nam wiedzieć, że prawie wszyscy, którzy zginęli w tych kataklizmach, i którzy jeszcze narażeni są na nie, nie znali i nie znają Boga prawdziwego. Czyż więc nie zaboli nas nasze wierzące, kochające Boga serce na takie wiadomości? Czyż nie pobudzi nas to do częstszej i gorętszej modlitwy i ofiarności na korzyść tych biednych dusz?