Iskierki
Drukuj

Do jednego z komisarjatów policji w Katowicach zgłosiło się dwóch działaczy komunistycznych i oddali dobrowolnie policji większą ilość ulotek, które mieli rozrzucić w dniu 7.XI. ub. r., jako w 14-tą rocznicę bolszewizmu. Pozatem złożyli oni płyty i potrzebne farby do odbijania ulotek, oświadczając przytem, ze czynią to dlatego, iż przekonali się już dosadnie, że bolszewizm może być tylko zgubą dla polskiego robotnika.

Pod Inowrocławiem niedaleko dworu w Górze odkryto bogate złoża wysoko wartościowej soli kamiennej na głębokości od 140 do 1000 metrów.

Pierwszy polski statek sanitarny został spuszczony na wodę w porcie gdyńskim. Zamówiony przez urząd morski, dostosowany jest do przewozu chorych w porcie. Statek ten nosi nazwę "Samarytanka".

Polska posiada w pociągach instalacje radjowo-odbiorcze na linjach kolejowych: Warszawa-Łódź, Warszawa-Kraków, Warszawa-Gdynia, Warszawa-Lwów i Warszawa-Poznań.

Kpt. Bylewski, Polak, wynalazł przyrząd, dzięki któremu przy rozmowie telefonicznej nie trzeba trzymać w ręku słuchawki, lecz można rozmawiać normalnie, gdyż dźwięki chwyta specjalny mikrofon, a również głos dzwoniącego jest słyszany przez głośnik w całym pokoju.

W Warszawie powstała Liga opieki nad młodzieżą; zadaniem Ligi jest przestrzegać, aby młodzież szkolna poza szkołą nie zachowywała się niewłaściwie, nie uczęszczała do nieodpowiednich lokalów, nie była wyzyskiwana skutkiem braku doświadczenia.

Na podstawie rozporządzenia p. ministra komunikacji, osoby, które leczyły się w szpitalach publicznych na koszt związków komunalnych, mogą w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania korzystać z bezpłatnych przejazdów w wagonach trzeciej klasy pociągów osobowych. Bezpłatny bilet blankietowy wydaje właściwa kasa kolejowa na podstawie zaświadczenia związku komunalnego.

We wsi woj. lubelskiego Lubartowie, 21-letni młodzieniec, otrzymawszy kartę powołania do wojska, pozwolił sobie za radą swego przyjaciela wyjąć oko, by ujść służby wojskowej. Wezwał więc felczera i ten operacji dokonał. Jednak dowiedziała się o jego nieroztropnej przebiegłości policja i oddała sprawę do sądu, który zasądził go na 6 miesięcy więzienia, kolegę jego na rok, a felczera na półtora roku. - Oto przestroga dla was, młodzieńcy. Służba wojskowa jest obowiązkiem, którego domaga się od was Bóg i Ojczyzna. Nikt się od niej uchylać nie powinien.

1.500.000 zł. na bezrobotnych dała podwyżka opłat pocztowych za okres od 15 do 31 paźdz. ub. r. Z tej kwoty Naczelny Komitet Bezrobocia rozdzielił 1.000.000 zł. na całą Polskę dla bezrobocia.

Według ostatniego spisu ludności Polska ma około 82,000.000 mieszkańców. Arkusze spisowe były jedną z najbardziej imponujących przesyłek, bo wymagały aż 48 wagonów towarowych do przewiezienia ich z całej Polski do Warszawy.

Przeprowadzony ostatnio powszechny spis ludności w Polsce kosztował Skarb Państwa tylko 2 miljony zł. zamiast 4-ch. Tak poważna oszczędność osiągnięta została jedynie dzięki wprowadzeniu funkcyj honorowych spisowych komisarzy.

ZE ŚWIATA

W Niemczech wprowadzono nowy podział roku szkolnego: Ferje wielkanocne trwają tam od 23. III do 7. IV, ferje wiosenne na Zielone Święta od 12 do 24. V, ferje letnie od 30. VI do 5. VIII, na Boże Narodzenie od 22. XII do 5. I.

Henryk Rastelli

Zmarł najsławniejszy kuglarz na świecie, Henryk Rastelli, który zadziwiał widzów niesłychaną zręcznością. Już ten obrazek wystarczy, aby ocenić tę zręczność. Stoi na piłce, piłka na głowie, piłka na nodze, ręce trzy piłki jedna na drugiej i wszystko się trzyma. Ale śmierci się nie "wykuglował".

Zagranicą coraz częściej spotyka się flaszki papierowe, nadające się miedzy innemi doskonale do przenoszenia i przechowywania mleka. Wyrób flaszek papierowych jest już tak udoskonalony, że konkuruje z powodzeniem z flaszkami szklanemi, zwłaszcza, że flaszki papierowe są tańsze. Dziś używa się ich nawet dla potrzeb wojska.

W górach Alpach w łańcuchu Mont-Tendre, odkryto grotę, zawierająca szkielety kilku niedźwiedzi, wilków, rogi jelenie, oraz wiele innych szczątków zwierzęcych epoki lodowcowej.

Największy kieł słoniowy, długości 4 metry 5 cm. znajduje się w British Muzeum w Londynie.

Najwięcej drzwi posiada w Paryżu gmach wielkiej Opery, gdyż jest ich w nim aż 2531.

W samolocie, dążącym z Ostendy do Londynu przewożono klatkę z tygrysem. Gdy samolot znajdował się nad cieśniną, tygrys podniecony warkotem silników, otworzył klatkę i wpadł do kabiny, w której dozorca jego rozmawiał z pasażerem. Wywiązała się wiec walka straszliwa, w której dziki zwierz zdarł pazurami ubranie z dozorcy i boleśnie go pokąsał. Mimo tego udało się dozorcy zapędzić niegrzecznego "pasażera" do klatki.

W Hamtramck pod Detroit w Stanach Zjedn. otwarto wspaniałą polska szkołę średnią im. Kopernika, zbudowaną, kosztem 13 miljon. zł.

W listopadzie ub. r. został otwarty największy most na świecie na rzece Hudson pod Nowym Jorkiem; długość jego wynosi dwa i pół kilometra, a wysokość nad poziomem rzeki sięga 80 metrów.

Donoszą o wynalazku d-ra Mirohowa, kierownika laboratorjum żywnościowego w Leningradzie, polegającego na tem, iż gdy do mąki żytniej lub pszennej przy wypieku chleba doda się domieszkę t. zw. "Agar-agar" wówczas chleb wskutek działalności tej przymieszki pozostaje świeżym w ciągu 32 dni. "Agar-agar" wydostaje się ze specjalnych roślin morskich z Morza Czerwonego oraz z Oceanu Spokojnego.

Tresowany gołąb

Tresowany gołąb (rys. obok) z nirtomatycznym fotoaparatem dokonuje zdjęć z każdej wysokości i w każdem miejscu, najbardziej nawet niedostępnym dla człowieka.

W dziewiczych lasach Boliwji rośnie drzewo, zwane przez Indjan "Ochocho". Drzewo to jest pokryte aż do pnia ostremi kolcami. Jeśli zrobić toporem głębokie zacięcie w drzewie, tryska zeń mętny płyn, posiadający właściwości narkotyku. Wlany do rzeki odurza on ryby, które bezwładne wypływają na powierzchnię. Można je wówczas łapać rękami. Płyn ten nie jest jednak trujący i Indjanie tubylcy jedzą bez szkody dla siebie złapane w ten sposób ryby.

Obywatel Persji Sheik Salim wyruszył niedawno w podróż po Europie. Nie byłoby w tem nic specjalnie ciekawego, gdyby ów turysta nie był równocześnie najmniejszym ze wszystkich karłów świata. Wzrost tego człowieka wynosi zaledwie 48 cm. a więc niecałe pół metra.

W Indjach wschodnich istnieje roślina, pokrewna naszej fasoli, i posiadająca szczególną własność, że na kilka godzin przed trzęsieniem ziemi zwija swe listki i wygląda jak śpiąca, co ma być nieomylnym znakiem, że trzęsienie ziemi nadchodzi.

W Kalifornji udało się jednemu ogrodnikowi wychodować drogą krzyżowania szczepionek drzewo, które rodzi jednocześnie śliwki migdały i morele.

Za Biblję drukowaną w roku 1455 przez wynalazcę druku Gutenberga, zapłacił londyńskiemu księgarzowi nieznany nabywca miljon zł.

Bogate pokłady węgla odkryto w dorzeczu rzeki Leny na Syberji.

Armja japońska kazała swoim technikom sporządzić aparaty podsłuchowe, które mogą wykrywać w obrębie 30 klm. zbliżający się samolot nieprzyjacielski, podając równocześnie jaknajdokładniej wysokość lotu i kierunek jego.

W państewku Travancore (Indje brytyjskie) mające obszaru 18.475 km. kw. z trzema miljonami mieszkańców, objął rządy dziewiętnastoletni książę o niezwykle długiem nazwisku. Brzmi bowiem tak: Jego Wysokość Daza Vanczi Pala Rama Varma Kulasechara Kiritapati Mannej Sułtan Maharadża Radża Ramaradża Bahadur Szamszer Dżang. - Z podpisywaniem się schodzi mu czasu - niema co!

Szefem policji w Kurytybie w Paranie (Brazylja) został Polak. dr. Jan Grabski.

We Fryburgu w Niemczech niejaki K. Schuldeis, kaleka bez rąk sam wykształcił się na pierwszorzędnego malarza i niedawno wystawił swoje dzieła w Berlinie. Przy malowaniu trzyma on pędzel w zębach. Obrazy Schuldeis’a znalazły gorące uznanie krytyków, którzy przepowiadają mu wielką sławę. - Oto co może praca i wytrwałość!

Były turecki minister sprawiedliwości, Essad Bey, rozpoczął w wychodzącem w Smyrnie piśmie, serje artykułów, w których wskazuje na poważne niebezpieczeństwa, jakie grożą narodowi tureckiemu ze strony międzynarodowej masonerji. Oświadcza on, że loże masońskie wywierają bardzo zły wpływ na młodzież turecką, oraz, że w państwie narodowem masonerja nie ma racji bytu i że podjętą walkę przeciwko wołnomularstwu będzie prowadził niezmordowanie dalej.

Wykopaliska w Syrii

Z pośród nowych wykopalisk przeprowadzanych obecnie w Syrji, w Minet el Beida, zasługuje na uwagę 80 urn które pozostawały nietknięte od XIV-XIII w. przed Nar. Chrystusa. Rycina obok zamieszczona przedstawia obecny ich stan.

Wskutek nakłucia naczyń łzawych zapadła w Paryżu w sen letargiczny młoda Francuzka p. P M. licencjantka Sorbony. Po przebudzeniu z głębokiego letargu robiła wrażenie osoby, przeniesionej do zupełnie nieznanego jej kraju. Nie rozumiała ani jednego słowa po francusku, a ruchy jej nieokreślone, jak u małego dziecka. Trzeba było kilka tygodni wysiłku, by chorą nauczyć czytać, pisać i mówić w swym rodowitym języku. Mimo to wysiłek ten nie dał prawie żadnego rezultatu, gdyż nie rozumiała najelementarniejszych wskazówek. Co jest jednak najbardziej zdumiewającem to to, że p. P. M. posługuje się obecnie 12-tu językami, których wcale nie znała przed letargiem. Następnie pisze w danych językach lewą ręką, chociaż przed chorobą nie była mańkutem. Wypadek ten zajmuje poważnie świat lekarski, który stara się go ująć z punktu widzenia naukowego.