Iskierki
Drukuj

Podczas wiercenia nowego szybu naftowego w Gladwater (Stany Zjedn.) wytrysnął nagle strumień ropy i momentalnie stanął w płomieniach. Rozlało się wokół morze płomieni tak szybko, że niewielu tylko zatrudnionych ludzi zdołało się wyratować.

Nad rzeką Missisipi w Ameryce pojawiły się olbrzymie ilości jadowitych komarów. Przeszło tysiąc mułów padło. Szkody, wyrządzone przez plagę komarów w bydłostanie, wynoszą przeszło 100.000 dolarów.

Ukazała się książka amerykanina D’Abernona pod tytułem: "Osiemnasta rozstrzygająca bitwa świata - Warszawa 1920", w której autor składa hołd Polsce za uratowanie cywilizacji chrześcijańskiej przed naporem barbarzyństwa bolszewickiego.

Pewien farmer australijski natrafił na swym gruncie na żyłę złota. Gdy znajduje się w kłopotach pieniężnych, wypłukuje z piasku tyle złota, ile mu w danej chwili potrzeba. Mimo namowy nie chce wszystkiego złota wydobyć od razu, lecz pragnie przez całe życie pozostać farmerem, a żyłę złota w ogrodzie uważa za rodzaj konta w banku.

W Indjach Brytyjskich odkryto ruiny miasta Dekan, powstałego w czasach przedhistorycznych. Istnieje nadzieja odkopania całego miasta, co umożliwiłoby poznanie historji Indyj Centralnych o kilka tysięcy lat wstecz.

Rozszalały cyklon (burza) w Japonji zniszczył zupełnie liczne hangary i magazyny sprzętu lotniczego. Wartość zniszczonych samolotów obliczają na pół miljona dolarów.

W Moskwie 1 kg. masła śmietankowego kosztuje 96 zł. a jedno jajko 4 zł. 50 gr. Wobec tego mało kto może sobie pozwolić na takie przysmaki. - I to się nazywa raj robotniczy, do którego chyba tylko głupcy wzdychają.

Niejaki Paajanen zbudował przyrząd, przy którego użyciu możnaby, bez względu na siłę ciśnienia wody, uratować załogę zatopionej łodzi podwodnej lub innego statku, dostarczając jej powietrza, żywności i t. p.

drabiny strażackie

Na obrazku obok widzimy drabiny wysokie na 30 metrów., ustawione na samochodach w ogrodach Luwru w Paryżu. Służą one do ćwiczeń pożarnych, jak również straży ogniowej oddają wielkie usługi.

Włoska ekspedycja naukowa dokonała wspaniałego odkrycia w Egipcie na ruinach miasta Tabtunis, Po dwuletniej uciążliwej pracy, po wyrzuceniu z ruin przeszło 20 tysięcy kubicznych metrów ziemi, ekspedycja dokopała się do świątyni, gdzie znaleziono budynki rytualne, ozdoby i posągi lwów, świętą drogę, liczne bóstwa, a także świętego krokodyla (!), dom kapłanów i bibljotekę z wielkiem bogactwem papirusów. To odkrycie jest jednem z największych odkryć archeologicznych, dokonanych po wojnie światowej.

Włoch Fernando Bernasconi wynalazł aparat zwany aeromobilem, który jest połączeniem aeroplanu z automobilem. Na aeromobilu można zatrzymywać dowolnie w powietrzu motory, przyspieszać i zwalniać, na ziemi zaś aparat ten zamienia się w samochód, mogący rozwinąć szybkość do 100 kilometrów na godzinę i na żądanie pasażera wznieść się w powietrze, co jest szczególnie wygodne przy przebywaniu rzek i jezior.

Technicy niemieccy wynaleźli nowy rodzaj broni wojennej, zwanej artylerją rakietową. Kula rakietowa półtora metra szeroka i 2 i pół metra długa może być wyrzucona na 200 kilometrów odległości. Naładowana materjałem wybuchowym lub gazem trującym jedna może zniszczyć całe miasto. Prób z temi kulami dokonano już szereg, a dla zamydlenia oczu twierdzi się, że chodzi tu o lot na księżyc.

Niemieckie gazety donoszą, że Berliński chirurg przeniósł struny głosowe zmarłego do gardła żywego mężczyzny. Doświadczenie to może mieć w przyszłości doniosłe znaczenie, bowiem głos wielkich śpiewaków można przez "przeszczepienie" go innej, żyjącej osobie, zachować następnym pokoleniom.

Pewien ogrodnik z Kopenhagi uzyskał patent duński na wyrób płaszcza chroniącego przed deszczem, a wyrabianego z nieprzemakalnego papieru. Po zdjęciu można go zwinąć w rolkę, - Wnet będziemy znów nosić ubrania papierowe.

W Wiedniu żyje osobliwy człowiek, cierpiący na nałóg nie notowany dotychczas w kronikach lekarskich. Ojciec jego był nałogowym alkoholikiem, a on cierpi na nieprzezwyciężone pragnienie kawy z mlekiem wypija jej dziennie do dwunasta litrów, wydając na zaspokojenie pragnienia cały niemal swój zarobek, tak, jak inny na wódkę w wskutek czego doprowadził rodzinę swą do ruiny.

We francuskim samolocie rozbiła się jedna z 13 skrzyń, w których przewożono pszczoły. Przestraszone owady mocno pokłuły pasażerów, daremnie usiłujących się bronić. Gdy samolot wylądował, pszczoły, zostawiwszy opuchnięte ofiary swego strachu, weszły z powrotem do rozbitej paczki.

W maju b. r. prezydent Stanów Zjedn. dokonał w Nowym Jorku otwarcia najwyższego gmachu na świecie, mającego 86 pięter o wysokości 1.250 stóp. Otwarcia dokonał na odległość, naciskając w Waszyngtonie guzik elektryczny i oświetlając w ten sposób wnętrze, całego gmachu. Do budowy tego gmachu zużyto 60 tys. tonn stali.

sterowiec

Amerykański wynalazca inż. Ch. Smith skonstruował model sterowca, widoczny na ilustracji, który z powodzeniem może się poruszać na wodzie, na ziemi i w powietrzu.

Na amerykańskiej wystawie obuwia w Chicago, w której wzięło udział kilka tysięcy szewców amerykańskich, dwie pierwsze nagrody, nagrodę czwartą, oraz cztery dyplomy, otrzymał polski szewc, Drzewiecki z Chicago. Powyższe odznaczenia stanowią niezwykły sukces, tern bardziej, że nagród było stosunkowo niewiele, tak, że zaledwie 2 proc. wystawców je otrzymało.

W republice środkowo-amerykańskiej San-Salvador, jeden z wulkanów wyrzuca masy lawy rozżarzonej i słupy ognia punktualnie co 7 minut.

Po długotrwałej suszy w Japonji powstały liczne pożary, wyrządzając wielkie straty w ludziach i zabudowaniach. Spłonęło kilka tysięcy domów.

W Egipcie wydarzyła się niebywała katastrofa, Oto w pociągu wycieczkowym, wskutek zapalenia się osi w wagonie, wybuchł pożar. Płomienie ogarnęły wnet trzy ostatnie wagony, a pasażerowie zamknięci w tem pędzącem piekle dusili się dymem, bądź oszaleni z przerażenia wyskakiwali z płonących wagonów. Na znacznej przestrzeni wzdłuż toru kolejowego znajdowano zwęglone zwłoki.

W teatrzyku pewnego miasteczka w Rumunji wyświetlano film. Przyszło też kilkunastu wieśniaków, którzy nigdy jeszcze obrazów ruchomych nie widzieli. Gdy na srebrnym ekranie ukazał się pociąg i począł pędzić prosto na nich, przestraszeni wieśniacy poczęli uciekać z teatru, tratując i dusząc po drodze kilkanaście osób.

Wszystkie kuchnie domowe w miastach związku sowieckiego rząd kasuje. Ludność będzie musiała odżywiać się wyłącznie w jadalniach publicznych.

SPRAWY POLSKIE

6-go maja b. r. wylądowali na lotnisku warszawskiem lotnicy polscy, kpt. pilot Skarżyński i por. inż. Markiewicz, kończąc swój wielki lot, nad Europą i niemal całą Afryką. Lot o długości 22.000 kilometrów odbyli na aparacie, opracowanym i zbudowanym w państwowych zakładach lotniczych. Na samolocie można było zauważyć mnóstwo napisów z pozdrowieniami i życzeniami, pisanych w różnych językach.

W maju b. r. spadł w powiecie Birżańskim niezwykłej wielkości grad, ważący do 200 gramów. Grad wyrządził znaczne szkody w polu, potłukł szyby w domach i zabił dużo ptactwa.

W kwietniu b. r. wydarzyła się pod Rogowem katastrofa kolejowa. Straty wynoszą przeszło miljon złotych. 50 wagonów uległo zniszczeniu.

Na Śląsku w Siemianowicach przystąpiono w kwietniu b. r. do budowy 20 domów mieszkalnych, sporządzonych całkowicie ze stali. Okazało się, że domy stalowe są najtańsze, gdyż koszt kompletnego domu wynosi 27.000 zł. Wszystkie domy oddane będą do użytku w b. r.

Według zestawień Ministerstwa Poczt i Telegrafów w r. ub. został osiągnięty rekord liczby przesyłek listowych, przekazanych przez pocztę polską. Ogółem wysłano 1,100.000.000 (miljard i sto miljonów) listów.

Czynią się obecnie starania nad zniesieniem wiz paszportowych w ruchu pasażerskim pomiędzy Polską a krajami zagranicznemi.

W Polsce spala się rocznie 21 miljonów kilogramów tytoniu, w tem 8 miljonów krajowego, a resztę sprowadzanego z zagranicy. Czyż to nie wstyd puszczać tak marnie z dymem i zdrowie i pieniądze?

U jednego gospodarza w powiecie kolskim wylągł się gołąb o dwu główkach. Właściciel stara się utrzymać go przy życiu. Tłumy wieśniaków odwiedzają gospodarza, by zobaczyć osobliwego ptaka.

Na dworcu w Starogardzie, w chwili ruszania pociągów, wypadł z przedziału 8-oletni chłopiec. Jeden z konduktorów błyskawicznym ruchem ręki wydobył chłopca z pod kół, sam jednak, przez nadmierne pochylenie się, stracił równowagę i upadł pod koła. Na krzyk pasażerów maszynista momentalnie zatrzymał pociąg w chwili, kiedy już koła wagonu dotykały szyi leżącego. Bohaterski konduktor ocalał wprost cudem.

W Urzędowie, pow. Janów Lub., wykopano spiżowy posąg, wysokości około 2 m., przedstawiający mężczyznę o czterech twarzach i dwóch parach rąk. Zaś w Kunowie (kieleckie) przy kopaniu piwnicy natrafiono na kościół z XIII wieku. Znaleziono tam dużo monet z czasów Wł. Hermana i Mieszka III, oraz dwa szkielety ludzkie, ż których jeden był niezwykłych rozmiarów ze zdrowemi jeszcze zębami.