Iskierki
Drukuj

Ze świata

Czechy zaprowadzają przewóz gazet samolotami, które będą mogły przesyłki dziennikowe w ustalonych miejscach z jednej strony zrzucać, a z drugiej przy pomocy haków, lin i chwytów z ziemi podejmować.

W roku bież. otwarta została w Pradze wielka czytelnia i bibljoteka dla ociemniałych, która liczy ok. 2000 tomów. Bibljoteka praska będzie więc trzecią w Europie bibljoteką dla ociemniałych.

Najgłębsza kopalnia w Europie, sięgająca głębokości 1.345 m. znajduje się w Przybramiu w Czechach; jest to zarazem najbogatsza w Europie kopalnia srebra i antymonu.

Jeden kapłan francuski ks. Lambert zasłynął w świecie jako odkrywca źródeł. Swym organizmem odczuwa on obecność wody pod ziemią i potrafi nawet oznaczyć jej głębokość oraz ilość.

Paryski uczony, prof. Richet, prowadzi już od kilku lat próby nad sporządzeniem pigułek odżywczych, wielkości orzecha laskowego, które wystarczą człowiekowi do zaspokojenia największego głodu.

Najwięcej chleba zjadają w Belgji, bowiem w ciągu roku na 1 mieszkańca przypada 273 kilogramy.

Grypa w Hiszpanji położyła do łóżka w samym Madrycie 200 tys. ludzi, a 100 tys. w najbliższej okolicy. W Tuluzie (Francja) mrze na tę chorobę 45 osób dziennie.

W Londynie powstał "Związek milczących", który w statucie swoim zaznacza, że obywatela, który wypowie więcej niż pięć słów dziennie, nie uważają za Anglika. - Też dziwactwo.

Anglicy zamierzają wybudować kolej do Indyj, - a równolegle z linją kolejową ma być wybudowany rurociąg naftowy, przez tory ropa naftowa popłynie do Haify, nad wybrzeże Morza Śródziemnego. Długość tej linji. wyniesie ok. 13.500 klm.

żołnierz angielski podczas wojny, skutkiem eksplozji granatu, stracił nagle wzrok, słuch i mowę. Obecnie, spadając ze schodów, złamał rękę, odzyskując przez to stracony ongiś wzrok, słuch i mowę.

Eskadra włoska, złożona z 10 hydroplanów, przeleciała przez ocean do Brazylji (Ameryka Płd.), przebywając drogę 10 tys. km. w przeciągu 70 godzin. 2 hydroplany uległy katastrofie, co jednak nie odstraszyło lotników od dalszego lotu. - Na rycinach widzimy eskadrę w czasie lotu i ministra lotnictwa, Italo Balbo dowódcę wyprawy (w owalu).

hydroplany i minister lotnictwa Italo Balbo

Albanję nawiedziło trzęsienie ziemi. W mieście Korchia zburzonych zostało z górą 500 domów, a 400 osób poniosło śmierć.

W dwóch liceach w Bukareszcie wprowadzona została stała nauka języka polskiego, jako jednego z obowiązujących języków nowożytnych. Tak samo wprowadzono naukę języka polskiego w liceum "Internat" w Jassach w Rumunji. W liceach bukowińskich wykłady języka polskiego już dawniej wprowadzono.

Po długotrwałych i beznadziejnych usiłowaniach udało się oficerom straży ogniowej bukareszteńskiej ugasić płonący od maja 1929 r. szyb naftowy w Moreni (Rumunja). Wypłacono im tytułem nagrody 250.000 dolarów.

Powódź u ujścia rzeki Dunaju przybrała w lutym katastrofalne rozmiary. Miasta Volkov i Izmaile pod wodą. 8000 mieszkańców zostało odciętych od świata.

Odkryto - ale w wodzie - całe miasto starożytne niedaleko Sebastopola w Morzu Czarnem. Pomimo dawnego zniknięcia z powierzchni ziemi, wiele domów i mury obronne miasta znaleziono wcale nieźle zachowane.

Jedna z helsingforskich fabryk kaloszy, sporządziła gumowy, trzewik, we wnętrzu którego śmiało zmieścić się może jednopiętrowy gmach, lub 600 osób. Kalosz olbrzym umieszczono na specjalnem rusztowaniu, którego waga wynosi przeszło 2000 kg. Do jego wyrobu zużyto 6 ton gumowych odpadków, z których możnaby sfabrykować 9000 par normalnej wielkości kaloszy.

Na jednym z placów publicznych Konstantynopola wystawiono olbrzymie cygaro, zrobione z najprzedniejszych gatunków liści -tytoniowych, długości około 20 metrów, a grubości 79 cm. Przy wyrobie tego olbrzyma pracowało 17 robotników przez 2 tygodnie. - Osobliwe reklamy!

Sowiet moskiewski postanowił, że wszystkie cmentarze w ciągu dwu lat mają być zamienione na parki publiczne, a ciała tam spoczywające będą spalone. - Głupia i barbarzyńska bezbożność!

Bolszewicy zaaresztowali znowu pewną liczbę duchownych katolickich, m. in. ks. prób. w Moskwie.

Przy przymusowych pracach w Rosji nad wyrębem drzewa traci życie ok. 660 tys. osób, nawet młodzież żeńska od 15 lat!

W Wołogdzie (Rosja) otwarto uniwersytet przeciwreligijny, mający 4 wydziały: 1) Walki z Kościołem rzymsko-katol. 2) Walki z judaizmem. 3) Walki z prawosławiem. 4) Wyszkolenie agitatorów do zwalczania życia religijnego.

W Rosji bolszewickiej panowały w lutym mrozy, dochodzące do 47 stopni poniżej zera. W Leningradzie zamarzło 238 osób. Grzędy i szkoły pozamykano z powodu braku opału.

Z Chin donoszą o strasznym wybuchu w jednej z wielkich kopalń w Mandżurji, w której zagrzebanych zostało przeszło 3000 górników. - A więc zdanie: - "Nie wiecie dnia ani godziny" - zawsze należy mieć na pamięci!

Japonja liczy 91 miljonów i 792 tys. mieszkańców. Posiada więc trzy razy więcej ludności niż Polska. W tem tylko 80 do 400 tys. katolików, reszta biedni poganie.

W instytucie bakteriologicznym w San Paulo (Brazylja) znajduje się olbrzymi, 8 metrów długi wąż, którego 10 osób, jak to widzimy na obrazku, ledwie zdoła podnieść.

Wąż 8-metrowy. Brazylia

Fudzijama, 4 tys. m. wysoka góra wulkaniczna w Japonji, uważana przez Japończyków za świętą, oparta jest podnóżem swojem na tak chwiejnej podstawie, że przy większych wichrach chwieje się cała aż do szczytu.

Gwałtowna zniżka cen wełny spowodowała w Australji, w kraju najwyżej rozwiniętej chodowli owiec, niebywałą zniżkę cen owiec. Obecnie kosztuje tam owca zaledwie 1 zł.

Nową Zelandję nawiedziło straszne trzęsienie ziemi, które trwało ponad 2 godziny, zamieniając miasta Napier i Hastings w gruzy. Gościńce, prowadzące do miast, są popękane, tu i ówdzie utworzyły się głębokie szczeliny. 1000 ludzi zostało zabitych, a rannych 1.200. 5000 ludzi pozostało bez dachu nad głowa.

W Gosen (St. Zjedn.) wykopano szkielet zwierzęcia przedpotopowego, mającego 50 stóp długości; zęby tego olbrzyma ważą 8 funtów każdy.

Ruch automobilowy w Stanach Zjedn. Ameryki Półn. pociągnął za sobą 32,500 ofiar w ludziach, czyli o 1300 wypadków więcej, niż w roku zeszłym. - Zaiste, przerażające żniwo niespodzianej śmierci!

Przed wojną było w Europie 24 Państw, obecnie jest ich 35. Najmniejszem państewkiem jest Miasto Watykan, liczące pół kilometra kwadratowego powierzchni.

Europa zjada rocznie 1200 miljonów kilogramów śledzi. Wynosi to 6 mlljardów śledzi. Najwięcej śledzi spożywają w Europie Niemcy.

W Detroit (Ameryka) inżynier Wotson wynalazł maszynę do pisania, poruszaną na odległość za pomocą głosu.

Gubernator Rzymu zawiadomił ambasadę polską o nadaniu jednej 2 ulic Rzymu nazwy Via Polonia (ulica Polska).

SPRAWY POLSKIE

W Warszawie odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego szpitala im. św. Antoniego przy ul. Goszczyńskiego 1. Uroczystego otwarcia dokonał nuncjusz Apostolski J. E. Ks. Arcyb. Marmaggi.

Z końcem z. r. dokonał J. E. ks. Kard. Kakowski poświęcenia nowego gmachu Ministerstwa Wyznań Relig. i Ośw. Publ. Nowy gmach zawiera około 340 pokoi; koszta budowy wyniosły 6 milj. zł.

Obliczono, że w Warszawie wywożą dziennie 5 tys. wozów śmieci, mażących miljon kilogramów.

Samochód w rzece

W Bydgoszczy, wskutek gołoledzi wpadł do rzeki autobus. 6 osób zostało zabitych, resztę zdołano wyratować. - Obok samochód w rzece z której dach mu tylko widać.

W Toruniu w 458-rocznicę urodzin Kopernika, t. j. 19 lutego b. r., otwarto Muzeum Pomorskie, które będzie narazie pomieszczone w ratuszu toruńskim.

Rzadkiego odkrycia dokonano w Ozorkowie. Woda w tamtejszych studniach posiada ciepłotę do+20° Celzjusza. Badania komisji orzekły, że źródła te posiadają wybitne własności lecznicza i nadają się do kąpieli kuracyjnych.

27 kwietnia rozpocznie się stała komunikacja autobusowa między Warszawą, Berlinem i Paryżem. Autobusy będą wyposażone w siedzenia, które dadzą się zamienić w każdym czasie na wygodne łóżka. Koszt przejazdu ma być prawdopodobnie tańszy niż na kolejach.

Liczba nauczycieli szkół powszechnych w Polsce wynosi ogółem 67.981.

Dalewiczowi, mieszkańcowi Wileńszczyzny, udało się zbiec po 16-tu latach zniewoli bolszewickiej. Opowiada, iż w niewoli przebywa jeszcze do 3.000 jeńców niemieckich austrjackich i legjonistów polskich, z czasu wojny światowej.

Obliczają liczbę wilków w Polsce na 5 tys., a zajęcy na miljon. Wilki przychodzą do nas z Rosji, bo im tam grozi głód wskutek ogólnego zubożenia.

Pod Krakowem zderzył się pociąg pospieszny Warszawa-Kraków z poc. posp. międzynarodowym: Bukareszt-Lwów-Berlin. 5 osób zostało zabitych, kilkadziesiąt rannych.