Iskierki
Drukuj

Ze świata.

Ponieważ liczba bezrobotnych w Niemczech dosięgła już 3,000,000 władze tamtejsze liczą się z możliwością rozruchów. (Polska ma bezrobotnych 181,869)

W Anglji również bezrobocie. Liczba bezrobotnych sięga 2,011,467 osób. Cyfra ta zwiększa się z każdym dniem.

Zmarł w Berlinie radca niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Emil Krebs, który władał doskonale 60 językami. Mając ledwie 7 lat w przeciągu 3 miesięcy opanował cały słownik francuski a potem i kolejno inne języki.

W Manchesterze zbudowano największy kondensator (przyrząd do gromadzenia elektryczności), zapomocą którego można już wywoływać sztuczne błyskawice.

Od dnia 15 do 17 sierpnia, więc w ciągu trzech dni, padło ofiarą samochodów we Francji 36 zabitych i 185 rannych.

W Paryżu w połowie sierpnia b. r. spadł śnieg, a przy końcu tegoż miesiąca już znowu takie upały nawiedziły Francję i Hiszpanję, że w samym Paryżu zasłabło wskutek gorąca około 150 osób, a 6 umarło.

We, francuskim porcie Havre spaliło się 8,000 beczek benzyny wraz okrętem, na którym benzyna ta się znajdowała. Powodem katastrofy była nieostrożność chłopca okrętowego, który podszedł z ogniem zbyt blisko.

52-letni Chovet, francuz, chcąc się odzwyczaić od jedzenia, używa jedynie od czasu do czasu parę łyków wody. Dziwaka znaleziona zupełnie wyczerpanego i niezdolnego do jakiegokolwiek ruchu.

W Ujpest, na Węgrzech, wybuchł w fabryce żarówek groźny pożar, pastwą padło przeszło 3 milljony gotowych żarówek. Straty są olbrzymie.

Rekord szybkości pisania na maszynie zdobyła Gizela Braun węgierka, pisząc na minutę 174 i pół litery.

Wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło północno-wschodnie wybrzeże morza Kaspijskiego. Przeszło 700 domów zostało zniszczonych, 500 ludzi zabitych i 400 osób rannych.

Środkową Afrykę nawiedziło trzęsienie ziemi. Wiele domów zniszczonych.

Najnowsze udoskonalenia w technice wynaleźli włosi: zbudowali silnik do samolotu, który podczas pierwszej próby działał bez przerwy przez tysiąc godzin i został zatrzymany jedynie na żądanie techników.

W Messynie umieszczono na wieży katedralnej osobliwy zegar który nie tylko godziny, minuty i daty kalendarzowe, lecz i święta doroczne oraz zwyczaje miejscowe, jak targowiska i t. p. będzie wskazywał z wysokości 43 metrów.

Szkocja (część Anglji) pierwsza wprowadziła u siebie tramwaje balonowe, poruszane elektrycznością, na wysoko zawieszonych szynach. Taki tramwaj pędzi z szybkością 240 kim. na godzinę. Widzimy to na [zdjęciu].

Tramwaj balonowy

Walki komunistów w Chinach coraz groźniejsze. Linja kolejowa Pekin-Hankau zniszczona lub zajęta jeszcze przez komunistów. W miastach Kiu-Kiang, Pekin, Kankau i innych krwawe rozruchy. Wojska rządowe po odebraniu miasta Czancza, mszcząc się za zniszczenie i okrucieństwa band komunistycznych, wycięły w pień 4 tysiące ludzi. W Chinach środkowych stoi obecnie ponad 60 tysięcy uzbrojonych komunistów w armaty, samoloty i radjostacje polowe. - Ostatnie komunikaty prasowe donoszą znów o klęsce komunistów a zwycięstwach wojsk rządowych. Kto się tam z nimi wyzna!

Dyktator sowiecki Stalin lękając się o swe życie nie przyjmuje żadnych potraw i wody bez uprzedniej próby przez specjalnie znajdującego się przy Stalinie lekarza.
Rząd sowiecki tworzy już dziesiąty uniwersytet bezbożniczy w lokalu szkoły średniej w Mińsku.

Sowieckie pisma dużo opowiadają o ogonkach przed sklepami spożywczemi. W Nowomikołajewsku nawet obliczono, że ogonek który utworzył się przed sklepem, składał się z 1413 osób, a w Irkucku trzeba na kilo cukru czekać średnio dwie doby... Obydwa wymienione miasta leżą na Syberji.

Jakie stosunki panują w Ameryce świadczy fakt, że "król bandytów" Al Capone wyprawił w swej willi w okolicach Chicago wspaniały bal i zabawę ogrodową dla 50 rówieśników swego 12-letniego synka. Nad całą tą zabawą czuwali pilnie porozstawiani policjanci.

Głośny fabrykant samochodów Ford wyasygnował sto miljonów na "szkołę przyszłości", która ma być pewnego rodzaju fabryką ludzi. Wszystko tam ułożone według form matematycznych, a przedmioty, które zysków nie przyniosą, wyrzucone. Uczniowie nie płacą, lecz im się właśnie wypłaca dniówkę. Chłopcy sami prowadzą sobie gospodarkę. Z pokarmów usunięte wszystko, co zdrowiu szkodliwe, nawet sól! Zamiast sportu jest robota.

Znakomita pływaczka, miss Ederle, pływając rekordowo przez kanał La Manche, straciła słuch. I cóż jej po tem?

Ciekawy rodzaj sportu rozwinął się w Ameryce: długie siedzenia na konarach drzew. Rekord osiągnął pewien 16-letni chłopiec, który przesiedział na drzewie 496 godzin, a w końcu spadł i zmarł. Również wygramoliły się na wysokie drzewo dwie kobiety, które zamierzają pobić rekord siedzenia na drzewie w ciężkiej wadze.

Nowy Jork wraz z przedmieściami liczy obecnie 9,857,822 mieszkańców, to jest o przeszło 2 miljony więcej, niż Londyn.

W Nowym Jorku buduje się drapacz chmur o 86 piętrach. Na wysokości 1,048 stóp będzie hala obserwacyjna, ponad nią maszt kotwicowy dla samolotów. Budowa potrwa do maja 1931 r.

Miasto Chicago może się poszczycić osobliwym lekarzem dla złodziei, rabusiów, oszustów, zbrodniarzy, który zmieniał każdemu pacjentowi twarz do niepoznania przed pościgiem władz. Niebezpiecznego ptaszka policja aresztowała na gorącym uczynku w chwili, gdy "zoperował" połowę twarzy jednego z bardziej poszukiwanych przez władze śledcze bandytów.

Suma szkód wyrządzonych przez upały i posuchy w stanach południowych Ameryki przekracza sumę miljarda dolarów. Na pastwiskach padła ogromna ilość bydła.

SPRAWY POLSKIE

Dotychczas wydano na budowę polskiego portu w Gdyni przeszło 120 miljonów zł. z czego dano za wykonanie nadbrzeża i basenów 81 miljonów, na budowę magazynów i urządzeń przeładunkowych i linji kolejowych około 40 miljonów zł.

2 końcem sierpnia Marszałek Piłsudski objął sam ster rządów jako prezydent ministrów, a rychło potem nastąpiło rozwiązanie Sejmu i Senatu. Nowe wybory odbędą się dnia 16 listopada (do Sejmu) i 23 listopada (do Senatu).

Na Wileńszczyźnie wyorał pewien wieśniak skrzynię srebrnych monet, wagi około 40 kg. pochodzących jeszcze z XIII wieku.

Osobliwego figla spłatał huragan w Łodzi, bo zerwał dach z domu mieszkalnego, które musiano osłonić płótnem namiotowem.

W Katowicach odczuto wstrząs ziemi, trwający kilkanaście sekund.

W kopalni węgla "Hildebrand" w Nowej Wsi na Śląsku zawaliło się klika chodników i runęło kilka filarów. Odciętych od świata zostało 9 górników, z których tylko trzech zdołano wydobyć...

Polska posiada około 50 miljonów sztuk drobiu, w tem 40 mil. kur, gęsi blisko 8 mil. Przeciętnie kury tutejsze znoszą 70 jaj rocznie (w Ameryce 136), Mięsa kurzego dostarcza Polska ok. 40 mil. kg.

Liczba pożarów w bieżącym roku przekracza cyfrę 8,814.

P. Prezydent Rzplitej został ojcem chrzestnym siódmego syna państwa Ptachów, zamieszkałych w Przodkowie (pow. kartuzki). Dziecku nadano imię Ignacy. Otrzymał on w darze od P. Prezydenta książeczkę oszczędnościową P. K. O. z wpłaconą sumą 50 zł. i napisem: "Pamiętaj, że przyszłość twoja zależy od pracy, sumienności i przezorności, a blaskiem życia twego będzie świadomość spełnienia obowiązków względem rodziny i państwa.

Minister komunikacji wydał nowe rozporządzenie w sprawie wagonów i przedziałów dla niepalących i dla kobiet, Na podstawie owego rozporządzenia we wszystkich pociągach pasażerskich, mających w swym dwa lub więcej wagonów jednej klasy, połowa ogólnej liczby wagonów znaczona będzie dla niepalących; jeżeli w pociągach znajduje się jeden wagon danej klasy, dla niepalących przeznaczona będzie połowa przedziałów. W razie jeżeli w składzie pociągu znajdować się będzie tylko jeden przedział danej klasy, to palenie w nim dozwolone może być tylko za zgodą wszystkich pasażerów. W przedziałach dla niepalący i dla kobiet, jak również nawet w korytarzach wagonów dla niepalących nie wolno palić, nawet za zgodą pasażerów; do przedziałów i wagonów przeznaczonych wyłącznie dla niepalących i kobiet nie wolno wchodzić z zapalonem cygarem, papierosem lub fajką. Niestosujący się do zakazu palenia tytoniu w wagonach dla niepalących, kobiet, na korytarzach tych wagonów i t. d. podlegać będą grzywnie w wysokości 5 zł. (na obszarze W. M. Gdańska 5 guldenów), oraz obowiązani będą opuścić przedział lub przestać palić.