Iskierki
Drukuj

Ze świata

W Wiedniu pękł olbrzymi basen zawierający 7.000 litrów benzyny skutkiem czego cała zawartość popłynęła rynsztokami na ulicę.

W jednym z kinoteatrów w Anglji, w Glasgowie, wybuchł tak straszny pożar, ze w płomieniach poniosły śmierć 72 osoby.

Dyktator hiszpański Primo de Rivera, który od sześciu lat sprawowała władzę , podał się do dymisji, gdyż niezadowolenie z jego rządów stawało się coraz powszechniejsze.

Na gmachu aresztu policyjnego w Pradze czeskiej wywieszono flagę na znak, że nie ma w nim żadnego aresztanta. Rzadki ten wypadek wzbudził wielkie zaciekawienie wśród tamtejszej ludności.

W okolicy małego miasteczka węgierskiego Baja wścieklizna psów tak się rozszerzyła, że tamtejsi mieszkańcy nie śmią oddalić się poza osiedla ludzkie.

W Niemczech używają do wywożenia śmieci samochodów z ruchomemi zbiornikami, jako widzimy na rycinie.

W Niemczech
W Rosji

W Rosji sowieckiej wytworzyły się takie warunki, że wytrzymać trudno; nawet koloniści niemieccy, zahartowani w niewygodach, uciekają tłumnie. Rycina nasza właśnie przedstawia wyprowadzających się z Rosji kolonistów niemieckich.

Rząd sowiecki zorganizował kadry urzędników , którzy będą mieli obowiązek wyłapywania wszystkich psów, gdyż w całem państwie daje się odczuć dotkliwy brak skóry.

By zdobyć fundusze na propagandę komunistyczną, bolszewicy sprzedali na święta Niemcom 20 wagonów zgniłych gęsi.

W Bolszewji władze mianowały ministrem skarbu żydówkę, niejaka Wierę Jakowlewę, której pieczy powierzono 11 miljardów i 390 miljonów rubli.

Dziwy tej zimy ukazały się w całej pełni na Litwie: w styczniu poziomki zaczynały tam kwitnąć, a bzy rozwijać pąki. Może to wpłynie na spaczone usposobienie Litwinów i zakwitnie w nich myśl pogodzenia się z Polską.

Ameryka

Coraz częściej spotyka się w Ameryce samoloty, rozsiewające chemikalia po polach, dla tępienia szkodników.

W Washingtonie wybuchł dwukrotnie pożar w Białym Domu, siedzibie Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ratowaniu brał udział sam Prezydent Hoover.

Washington, pożar

Mieszkańcy Nowego Jorku spożywają dziennie 7 miljonów jaj i wypijają 2.659.632 litry mleka.

Ford ofiarował jednej szkole amerykańskiej Miljon dolarów zapomogi, co wywołało niezwykłe zdumienie, gdyż król samochodowy dotychczas nie miał w zwyczaju składać ofiar.

U amerykańskich Baptystów w Brooklynie policja tamtejsza wykryła w podziemiach świątyni sekciarskiej znaczny zapas wódki. Wypadek ten wywołał niezwykłe poruszenie gdyż wiadomo, że członkowie tej sekty są najbardziej zażartymi przeciwnikami alkoholu, tymczasem sami cichaczem popijają gorzałę.

W pobliżu Santa Monica w Ameryce dwa samoloty czyniły dla zdjęć kinematograficznych różne sztuczki na wysokości 650 metrów. W pewnej chwili nastąpiło zderzenie i obydwa runęły do morza. Po długich poszukiwaniach zdołano wyłowić 10 trupów.

W algierskim porcie Oran, wielki okręt wojenny "Edgar Quinet" pękł na dwoje i tylna część statku zanurzyła się aż do samego dna.

W Północnej Afryce pociąg pospieszny z powodu załamania się mostu wpadł w przepaść z wysokości 80 metrów. 12 osób poniosło śmierć na miejscu.

Podczas gdy w styczniu u nas cieszono się słonecznymi dniami, w Chinach panowały ciężkie mrozy, a we Włoszech w niektórych miejscowościach spadł obfity śnieg.

Z powodu trzechletniego nieurodzaju w Chinach zapanował straszny głód: przez ten okres czasu zmarło tam podobno około 10 miljonów ludzi.

SPRAWY POLSKIE

Z dniem 1 lutego zaprowadzono rozmowy radiotelefoniczne między Warszawą a Nowym Yorkiem, przyczep najkrótsza rozmowa kosztuje 52 i pół dolara.

W trosce o piękno mowy ojczystej, zawiązało się w Warszawie "Towarzystwo poprawności języka polskiego".

W Warszawie w domu składowym firmy "Industria" wybuchł olbrzymi pożar: spłonęło 160 wagonów mąki. Straty sięgają półtora Miljona złotych.

Majątek miasta Poznania wynosi obecnie 254.806.849. zł.84 gr. Niezwykłe to jak na polskie stosunki.

W połowie stycznia mieszkańcy Katowic i okolicy odczuli silny wstrząs podziemny. Na szczęście obeszło się bez żadnych wypadków.

W Zakopanem podczas zawodów narcianych Franciszek Cukier wykonał skok z wysokości 35 metrów.

Rozpoczęto budowę nowej linji kolejowej dla ruchu węglowego, która połączy Śląsk z Gdynią. Koszta budowy wyniosą 127 milj. złotych.

We Wroniu na Pomorzu dziewięć osób jedząc wieprzowinę zatruło się trychinami. Gospodarza, który częstował swoich gości niezdrowem mięsem, pociągnięto do odpowiedzialności.

Wskutek pęknięcia zbiornika w fabryce związków azotowych "Nitrat" w Niewiadowie wylało się do rzeki Czarnej 16.000 litrów trującego kwasu. Wytruło się ryb mnóstwo.

Żydzi próbują założyć swój uniwersytet w Wilnie; zebrali już na ten cel dotychczas 300.000 złotych.

W Hrubieszowie spłonął doszczętnie wraz urządzeniem ogromny młyn parowy. Straty wynoszą 4 miljony złotych.

W ubiegłym roku wydano w Polsce około 50 miljonów egzemplarzy książek różnej treści.

W czasie rozprawy sądowej w Skawinie zmarł nagle na atak sercowy sędzia Kołodziejczyk.

Nosorożec

W Staruni, na Podkarpaciu, znaleziono w pokładach wosku ziemnego cielsko ogromnego nosorożca z przed tysięcy lat (obok ilustracja).

Z 10-groszowych dopłat za bilety kolejowe na bezrobotnych uzbiera się z roku na rok 8 miljonów złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego buduje sobie nową siedzibę w Warszawie u zbiegu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. Kosztorys obliczony jest na 13.323.725 zł. Oto kilka pozycyj w tej olbrzymiej sumie: za wykonanie rzeźby przy głównem wejściu do banku ma się zapłacić rzeźbiarzowi 100.000 zł., robocizna przy wykonaniu rzeźby ma kosztować 50.000 zł., konkurs na tę rzeźbę kosztował 57.500 zł. Jeżeli uwzględnimy materiał i inne roboty, koszt tej rzeźby wyniesie do 20.000 zł. Architekt za wykonanie projektu gmachu ma otrzymać 280.000 zł., drugi architekt za kierownictwo budowy około 275.000 zł.; nadto należy uwzględnić koszt placu, który ma być sprzedany za 3.500.000 zł.