ISKIERKI
Drukuj

Ze Świata

W Verdun na dawnym froncie francusko-niemieckim, odsłonięto piękny pomnik, wzniesiony dla uczczenia pamięci 530 niewinnie poległych tam w czasie wojny dzieci.

W Strassburgu rozlało się jednej z fabryk 24,000 kgr. roztopionej w ogniu stali; jeden robotnik na śmierć zalany, siedmiu ciężko poparzonych.

Profesor berliński K. Mölle zdołał podobno wytworzyć stal przezroczystą jak szkło. Zobaczymy, czy zastąpi ona tłukące się szyby.

Nadmorska kawiarnia

Na morzu Północnem szalał tak gwałtowny huragan, że potonęło mnóstwo statków i okrętów, a jedna z wysp rozerwana została na dwie połowy. Na rysunku widzimy kawiarnię nadmorską podmytą wtedy w sposób rozpaczliwy...

W angielskich szkołach wprowadzono za przykładem Danii naukę pożytecznego czytania gazet.

Rozeszła się wieść, że uczony angielski R. H. Tate skombinował taki metal, który podsunięty pod jakikolwiek przedmiot pozbawia go ciężkości. Ciekawe co z tego wyniknie!

W Londynie powstał "Klub Dryblasów", do którego wpisywać się mogą tylko ci, co mają najmniej 6 stóp (t.j. 182 cm.) wysokości. Najwyższy członek tego dziwacznego klubu liczy sobie 2 metry i 8 cm.!

We Włoszech, w Medjolanie, powstało dziwne towarzystwo: "Międzynarodowa akademja humoru i dowcipu".

Mussolini, dyktator Włoch, tak potrafił przemówić do swoich rodaków, że zrzekli się 140,000,000 miljonów lirów należących się im od państwa tytułem wewnętrznej pożyczki. Odnośnie papiery Mussolini w obecności nieprzejrzanych tłumów uroczyście spalił.

Na wyspie Sycylji należącej do Włoch nastąpił wybuch wulkanu Etna; lawa zalała wiele wsi i miast.

Jeden z rolników duńskich wpadł na pomysł odjęcia mleku całej zawartości wody: powstała więc masa, którą ten spryciarz prasuje i sprzedaje mleko arkuszami.

"Danziger Volkstime" opowiada, że stolica Litwy Kowno wygląda jak olbrzymia wieś, której połowę mieszkańców stanowią żydzi, a drugą połowę polacy i rosjanie. Litwinów jest tam podobno nie bardzo wielu.

W Norwegji wyszła ustawa karząca lekarzy piszących recepty niewyraźnie lub podpisujących się nieczytelnie - więzieniem do trzech miesięcy.

Siedmioletni król rumuński rozpoczął naukę szkolną!

"Wieczerniaja Moskwa" donosi z Rosji, że zmarniał tam przewożony w okolice dotknięte głodem transport 7000 kur i 600 świń: wyzdychały w pociągu, bo nie miał im kto jeść dawać. Ot porządki w bolszewickim świecie!

Niektóre organizacje komunistyczne Rosji jako nagrodę za agitacyjną działalność wręczają - spodnie.

W Rosji nastąpił wylew ogromnej, największej w Europie, rzeki Wołgi. Fale podmyły parę tysięcy domów, utonęło kilkaset osób.

Bolszewicy zakazali używania nazw "Rosja", "rosyjski", "rosjanin" w pismach urzędowych; zamiast tego należy pisać skrót SSSR.

Na lufie olbrzymiej armaty

Wśród popisów amerykańskiego przysposobienia wojskowego z okazji dziesięciolecia istnienia, odbywających się w Nowymi Jorku, niektórzy widzowie powdrapywali się na lufy armat olbrzymich.

W Ameryce zbudowano parowóz 40 metrów długi na 22 kołach Powierzchnia rusztu paleniska wynosi 20 metrów kwadratowych,

W Stanach Zjednoczonych znów wylała rzeka Mississipi wyrządzając szkód na 10 miljonów dolarów.

Zatonął olbrzymi parowiec "Vestris" topiąc w nurtach oceanu przeszło stu pasażerów. Znajdujący się tam murzyn, który zdołał wyratować: 20 osób, otrzymał w nagrodę 20,000 dolarów.

W miejscowości Whirtier w Kalifornji stanęły w ogniu olbrzymie obszary terenów naftowych.

W Indjach wieśniacy urządzili ciekawy strajk: niezadowoleni z wysokich podatków poukładali się w liczbie 4000 na podwórzu swojego władcy i nie tylko pracować w polu, ale nawet wynieść się stamtąd nie chcą. żony dwa razy dziennie przynoszą im posiłek.

Na wyspach Filipinach zginęło od huraganu zwanego tajfunem 392 osób. Szkody materjalne obliczają na 25 miljonów dolarów. To dopiero klęska!..

W Chile, południowej Ameryce, trzęsienie ziemi sprowadziło okropne spustoszenie; samych ofiar w ludziach przeszło 200 zabitych i kilkuset rannych.

Wobec tak częstych w Japonji trzęsień ziemi japończycy wpadli na pomysł wybudowania w stolicy kraju Tokjo kamienicy, która 35 piętrami będzie wpuszczona w głąb ziemi. Odświerzanie powietrza odbywać się będzie za pomocą sztucznej wentylacji.

Na wyspie Jamajce huragan powalił pół miljona drzew bananowych.

W Chinach i w tym roku panuje głód.

Król afgański Amanulah miewa co piątku publiczne na placu wykłady o kulturze europejskiej i nakazuje się do niej stosować. Poddani jednak nie są z tego zadowoleni i buntują się coraz bardziej tak, że niewiadomo, jak się to skończy.

Dwudziestu piechurów wyruszyło w podróż naokoło świata, by zdobyć 325,000 franków szwajcarskich, zaofiarowanych przez Amerykanów. Jeden z tych mocnonogich zawadził i o Warszawę, nazywa się Steppinger.

SPRAWY POLSKIE.

Z pośród 380 mostów kolejowych zniszczonych na ziemiach polskich przez wojnę - zdołano już odbudować 249. Mostów mniejszych zniszczonych było 2019 - odbudowano 1488.

Mennica Państwowa przystępuje do wybijania złotych dukatów po 20 i 50 złotych.

Majorowie Kubala i Idzikowski wybiorą się w maju jeszcze raz samolotem przez ocean do Ameryki. Polonja amerykańska wręczyła im na pokrycie kosztów tego lotu 35,000 dolarów, a 15,000 dolarów jeszcze przyobiecała.

W Warszawie uczęszcza do szkół powszechnych 76,000 dzieci, a dla 9000 dzieci brakuje miejsca w szkołach.

Jeszcze w ostatnich dniach listopada przebywało pod gołem niebem w Warszawie na żoliborzu, w pobliżu baraków, 116 rodzin. Obecnie już znaleziono im pomieszczenie.

Długi Polski zewnętrzne i wewnętrzne wynoszą przeszło 4 milijardy złotych (dokładnie: 4,107,782,534 zł.)

W Łodzi runęła znów budująca się trzypiętrowa, ogromna kamienica. Jak się okazuje bolszewicy próbowali przesłać strajkującym niedawno robotnikom łódzkim 10,000 dolarów, ale nasi tych judaszowskich pieniędzy nie przyjęli. Cześć im za to!

Z dniem 1 marca uruchomiona zostanie komunikacja okrętowa między naszą młodą Gdynią a Londynem.

Polski parowiec węglowy "Robur 2" rozbił się wśród ciemnej nocy. Załoga w liczbie 19 osób wyratowała się.

Do Poznania zjechało 120 przedstawicieli prasy polskiej, by się zapoznać ze stanem prac przygotowawczych do Powszechnej Wystawy Krajowej. Wystawa otwarta będzie w połowie maja, a zamknięta w połowie września b, r. (1929).

Hala ciężkiego przemysłu
Hala ciężkiego przemysłu - dla Powsz. Wystawy Krajowej.

Dla uczczenia dziesięciolecia odrodzonej Polski miasto Wilno przeznaczyło na budowę pomnika Mickiewicza 100,000 zł.

Policja wileńska przytrzymała bandę złodziejską, trudniącą się już od dłuższego czasu usypianiem pasażerów w pociągach i rabowaniem śpiących.

W pobliżu Grodna powstał zakład państwowy leczniczy dla nałogowych pijaków. Min. Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na ten cel kwotę 500,000 zł.

Z Czerska do Lekbundu na Pomorzu wybudowano pierwszą w Polsce szosę betonową.

Za parę lat będziemy mieli polską herbatę, albowiem na Śląsku obsiano 100 morgów ziarnem herbacianem. Może się uda!

W Stanisławowie przyaresztowano niejakiego Trębowieckiego, który podawał się za znakomitego, lekarza, a leczył - zabarwioną wodą.

Nasz polski muzyk Paderewski miał w Londynie koncert, przybyło 10,000 słuchaczy, a tak im się gra podobała, że mistrz musiał powtarzać to samo dziewięć razy.

Inżynier Suchorzyński wynalazł sztuczne ucho, pozwalające słyszeć tym, co słuch utracili. Byłby to ciekawy i niezwykle pożyteczny wynalazek!

Szwajcarska "KIPA" donosi, że skazany za niemoralne sprawki przez sąd przywódca kozłowitów Kowalski pojechał do Zagrzebia, odwiedzić równie jak on przez tamtejsze sądy skazanego za rozpustę przywódcą starokatolików Kologera.