Iskierki
Drukuj

Ze świata

Anglja i Francja wspólnym wysiłkiem przekopią pod dzielącym te kraje kanałem morskim La Manche (czyt. Lamansz) olbrzymi tunel kolejowy kosztem 30 miljonów funtów szterlingów, czyli jednego miljarda i dwustu miljonów złotych. Kanał jest szeroki na 38 klm, ale by ominąć głębinę, postanowiono kopać w szerokości 100 klm. Natomiast inż. Bokkel, holenderczyk, sądzi, że lepiej wybudować nad tym kanałem most długości 44 klm, szeroki na 40 metrów, kosztem... 70 miljonów funtów szterlingów.

We włoskiem mieście Genui uwijają się młodzi ludzie z kawałkami węgla drzewnego w rękach i... znaczą na pończochach krótko ubranych dziewcząt czarne linje w miejscach, do których sukienki sięgać powinny.

We Włoszech wulkan Wezuwjusz znowu się odezwał groźnie. Z miejsc zagrożonych przez płynącą, rozżarzoną lawę uprowadzono mieszkańców, którzy musieli domostwa swoje pozostawić na pastwę strasznego żywiołu... Umieszczone tu obrazeczki dają o tem pewne wyobrażenie.

Aktywny wulkan Wezuwiusz

Na Pomorzu niemieckiem spaliło się kilka tysięcy mórg lasu.

Zamieszkały w Niemczech anglik Willy Neuhofer wzbił się samolotem do wysokości 12 kilometrów i 739 metrów. Podczas gdy na lotnisku miał 25 stopni ciepła, to na osiągniętej przez siebie wysokości był mróz i to nie byiejaki, bo wynoszący 55 stopni. Wprost oddychać było prawie niemożliwością. A oddychał zabranym do aparatu tlenem.

W czasie posiedzenia pruskego sejmu w Berlinie uderzył piorun w gmach sejmowy; nie potrącił jednak żadnego z obradujących, a tylko oberwał z zewnątrz ogromną figurę, która runęła z trzaskiem na ulicę.

Inżynierowie niemieccy pracują nad zastosowaniem rakietowych samolotów w komunikacji pasażerskiej i obliczają, że wtedy z Berlina do Nowego Jorku podróżować się będzie ledwie 26 minut.

Zmarł Karol Benz, budowniczy pierwszego samochodu w Niemczech jak wyglądał jego samochód z roku 1891, okazuje rycina. W owalu podobizna Benza.

Karol Benz

W mieście amerykańskiem Los Angelos wystawiono na pokaz sikawkę pożarniczą w kształcie armaty: wyrzuca ona z siebie 13,500 litrów wody na minutę. Widzimy ją na obrazku.

Nad drapaczami chmur w Nowym Jorku ma powstać lotnisko, osadzone na słupach, wyniesionych 30 metrów w górę ponad gmach najwyższy.

Nie unośmy się zbytnio nad Stanami Zjednoczonemu! Obliczenia wykazują, że w roku ubiegłym zginęło tam bez wieści 7000 dziewcząt w wieku, od 16 do 18 lat...

W Ameryce umierają ludzie od gorąca. Dwa miljony mieszkańców Nowego Jorku wyległo nad morze szukać ochłody, a ponieważ tam co piąty jedzie samochodem, więc kilka osób padło ofiarą katastrof samochodowych.

Przedmieście miasta amerykańskiego San Francisko, zamieszkałe przez najbogatszych, spłonęło. Około 100 wspaniałych gmachów i will zmieniło się w zgorzeliska, przyczem 50 osób znalazło śmierć w płomieniach.

W ostatniem, wygasłem już powstaniu meksykańskiem, zginęło Po obu stronach ok. 4,000 żołnierzy, a ponad 10,000 odniosło rany. Straty materjalne wyniosły 60,000,000 dolarów, mostów zburzonych 40.

Od 1 stycznia 1930 roku mają być wprowadzone u sowietów dwa dni odpoczynkowe w tygodniu; sobota i niedziela, przyczem sobota będzie ważniejsza. Wszystkie święta będą zniesione, a za to obowiązywać będzie 12 świąt rewolucyjnych. Jeszcze: sobota będzie się nazywała niedziela, a dotychczasowa niedziela: leninsk.

Władze sowieckie zamierzają załadować setki wałęsających się bez opieki dzieci na trzy wielkie okręty i urządzić na nich szkoły dla tych szkodliwych włóczęgów. - Owoc to rozdarcia rodziny przez rozwody!

Podczas rewizji celnej pociągu, przybyłego z Rosji, władze łotewskie ku przerażeniu swemu natrafiły w jednym wagonie na same ludzkie czaszki.

Telefonistki urzędujące w Jerozolimie muszą znać aż 11 języków angielski, arabski i hebrajski jako państwowe, a pozatem: włoski, francuski, hiszpański, niemiecki, grecki, rosyjski, ormiański, a nawet rumuński.

W południowej Afryce w jednym lesie wszystkie drzewa pochyliły się nagle jednej nocy równo o 40 stopni; uczeni wytłumaczyć sobie tego zjawiska nie mogą.

B. król afgański Amanullach, co jeździł po Europie, wypędzony obecnie ze swej ojczyzny, zamieszka we Włoszech i za pieniądze uratowane wybuduje fabrykę samochodów. Mniema, że pokup będzie silny ze względu na jego znaną powszechnie osobę.

Ostatnią nowością biurową dla handlowców jest ołówek matematyczny, który podobno automatycznie wykonuje różne działania, wypisując gotowe już wyniki.

Sprawy polskie

Polska zakupiła z Anglji 4 wagony srebra dla wybijania monet; przewieziono je morzem na polskim okręcie "Warszawa", który przybił nie do Gdańska, ale do polskiej Gdyni.

Na cześć p. Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego nazwano tworzącą się osadę pod Tarnowem, z fabryką nawozów sztucznych i mieszkaniami dla robotników, mianem "Mościce".

Wystawa w Poznaniu trwa: ogromnie pożyteczna i podnosząca na duchu! Każdy tu dużo się nauczy, ale już najwięcej wieśniak: wystawiono bowiem wzorowe gospodarstwo, widoczne na końcu olbrzymiego terenu "E". Zwiedzającym otwierają się oczy, jak to można każdy szczegół korzystnie urządzić! (Szkoda tylko, że znajdują się na Wystawie bezwstydne rzeźby. Po co to?.. Redaktor "Ryc. Niep." wniósł ustne i pisemne zażalenia i otrzymał już odpowiedź, budzącą najlepsze nadzieje, że usunięte to będzie.)

Wystawa w Poznaniu
Widoczki nasze wyrwane są ze środka Wystawy. Ostatni okazuje żyły węglowe w jednej z kopalń na polskim Śląsku.

Dnia 3 lipca wydarzyła się na stacji Kraków-Płaszów straszna katastrofa kolejowa,- która pociągnęła za sobą 60 ofiar w ludziach: szczęściem sami ranni.

W dniu 4 lipca notowano w Katowicach 48 stopni gorąca według Celsjusza.

Pożary miasteczek i wsi powtarzają się raz po raz, wyrządzając ludności olbrzymie straty, lub pozbawiając ją nawet dachu nad głową. Najczęściej powodem jest palenie papierosów.

Na Wileńszczyźnie zgorzała cała wieś Truziny, gdyż nie było w pobliżu pod dostatkiem wody do gaszenia. Straty wynoszą jakie 300,000 złotych.

We Lwowie na Zniesieniu spłonęło 18 wagonów benzyny i nafty, należących do towarzystwa "Galicja", Straty wynoszą ok. 300,000 złotych.

Rozpowszechniają się w Polsce małe jednoosobowe samolociki zwane awionetkami: prywatne osoby nabywają je na swój użytek i podróżują gdzie wypadnie, lądując na lada łące.

We folwarku w Narkowcach wylęgło się kurczę o czterech łapkach i tak sobie chodzi jak mysz.