Iskierki
Drukuj

Ze świata

Pływające sztuczne wyspy

Spalił się olbrzymi okręt niemiecki "Europa", którego budowę dopiero właśnie kończono. Przy budowie zajętych było 2,500 ludzi -a przy gaszeniu pożaru kilkunastu strażaków doznało zatrucia dymem,

Pancernik wojenny niemiecki zwany "A", który obecnie jest jeszcze w budowie, będzie zaopatrzony w sześć dział o nabojach 27 i pół centymetrowych, osiem dział 15 centymetrowych i liczne działa przeciwlotnicze. Tak to "rozbrajają się" Niemcy!...

Z Wiednia donoszą, że w miejscowości Schwadorf nastąpiło w pierwszy dzień Wielkiejnocy trzęsienie ziemi, naprzód z rana, potem znów wieczorem, Kilka domów się zarysowało, ludność przerażona.

Inżynier francuski Feron wykombinował wyspy pływające, które umożliwiałyby regularne przelatywanie z Europy do Ameryki nad oceanem, gdyż - samoloty na tych wyspach mogłyby lądować. Jak wyglądałaby taka wyspa, widzimy na obrazku.

We Włoszech odbyły się wybory do sejmu. Na 9,650,576 upoważnionych do głosowania, brało w niem udział 8,650,740 obywateli. Z tych za kandydatami faszystowskimi opowiedziało się 8,506,576 głosujących Jednomyślność opinji włoskiego ludu zdumiewająca!

W Londynie samolot wojskowy zdołał wzbić się w 20 minutach na wysokość 14 kilometrów w górę i utrzymał się na tej wysokości przez trzy kwadranse.

Lotnicy hiszpańscy Imenez i Iglesias przelecieli szczęśliwie nad oceanem Atlantyckim ze Sewilli do Bahia w Brazylii. Samolot ich nosi nazwę "Jezus del Grand Poder" t. zn, "Jezus Najpotężniejszy".

W hiszpańskiem mieście Barcelonie odbyła się wielka wystawa miast: Z Polski wyjechał na nią prezydent Poznania p. Cyryl Ratajski. Na rycinie widzimy Pałac Narodowy, wykorzystany dla tej wystawy.

Pałac Narodowy

Obsunęła się w morze część portugalskiej wyspy Madeira przy czem ok. 100 osób zatonęło.

Wedle najnowszych obliczeń ludność Litwy wraz z Kłajpedą wynosi 2.316.615 osób, w tem 1.108.504 mężczyzn.

W dniu 15 marca urządzili litwini pogrzeb tramwaju konnego w Kownie, zwanem tam "Kaunas". Wszystkie wozy tramwajowe przesunęły się przez miasto, a pierwszy z nich obity był czarnem płótnem, w środku zaś przygrywała smutno litewska orkiestra żałobnego marsza. W następnych wagonach rozsiadła się "żałobna" publiczność.

W Tomsku przeniesiono spoczynek świąteczny po szkołach z niedzieli na środę, gdyż wtedy zaczęła się rosyjska rewolucja.

Rada komisarzy ludowych w Rosji uchwaliła upaństwowienie wszystkich cmentarzy i nagrobków tak, że właściciele nie będą mieli do nich żadnych praw.

We wsi rosyjskiej Igołkino zapalił się w czasie przedstawienia kinowego aparat kinowy i film; wśród nieopisanego popłochu znalazło śmierć 70 mieszkańców tej wioski. Winę pożaru ponosi kino-operator, który był pijany

Słynny Ford zabiera się do budowania fabryki samochodów w Moskwie. Rocznie wyrabiałaby ta fabryka po 100,000 aparatów. Nowę zakłady stanowiłyby w 60 proc. własność Unji Sowieckiej.

W okolicach Uszarska i Sejmczańska w Rosji odkryto nowe tereny złotodajne.

Król Jugosławii Aleksander

Król Jugosławji Aleksander, nie mogąc dać sobie rady ze sejmem zwanym tam "skupszty-na", rozpuścił wszystkich posłów do domów i ujął sam rządy w swe ręce, dobierając sobie tylko doradców. Przekonany jest, że poprze go ogół narodu. Ale bo też wpierw potrafił ująć sobie ten naród, bratając się z nim zupełnie! Stwierdza to umieszczona obok rycina.

Ford ofiarował 4 i pół miljona dolarów na muzeum, w którem znajdą się modele wszystkich wynalazków sędziwego, bo 82 lat liczącego, Edisona.

W zakładach Edisona w Ameryce sporządzono żarówkę, której rozmiary są nie większe od połowy ziarnka ryżu.

W Parnasus (Pensylwanja- Stany Zjedn,) nastąpił wybuch w kopalni węgla, przyczem 300 górników zostało zagrzebanych.

W Nowym Jorku zdarzyła się straszna katastrofa lotnicza: samolot z 14 osobami runął na ziemię; wszyscy znaleźli śmierć, prócz pilota.

Nad Six Mile Comunity w Stanach Zjedn. Am. Półn. szalał wicher zwany tam "tornado", na przestrzeni ledwie kilkuset metrów, a jednak zniszczył cztery fermy, akademję i kościół, przyczem 9 osób straciło życie.

Na wystawie samochodowej w Los Angeles wybuchł pożar, który wyrządził szkód na miljon i 250 tysięcy dolarów.

Chiński minister zdrowia zwiedził tereny nawiedzone klęską głodu i stwierdził, że zagrożonych śmiercią głodową jest 16 miljonów obywateli. Przytem wojna domowa, choć przycichła, jednak raz po raz się odnawia...

W Japonji, w pobliżu Tokio, katastrofa kolejowa pociągnęła za sobą ok. 200 ofiar.

Anglicy wręczyli cesarzowi japońskiemu swój Order Podwiązki.

Jeden z przyrodników obliczył, że 700,000 pająków musi pracować -całe życie, by wytworzyć pół kilograma pajęczyny.

Sprawy polskie

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki udekorował Krzyżem zasługi 638 drobnych rolników za staranne uprawianie ziemi.

Park Skaryszewski w Warszawie będzie się nazywał parkiem Ignacego Paderewskiego.

W Warszawie zakazano strzelania wielkanocnego, a jednak strzelanina była tak huczna, że 80 osób odniosło rany.

Tadzio Stefański

Dwunastoletni Tadzio Stefański występuje w Warszawie z koncertami na fortepianie i opanowaniem tego instrumentu wprawia wszystkich w zdumienie. Widzimy go na rycinie!

Z dniem 1 kwietnia b. r. uruchomiono linje lotnicze pasażerskie między Poznaniem, Bydgoszczą i Gdańskiem, jakoteż między Poznaniem, Łodzią i Katowicami.

Wśród Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu wystąpi zespół teatralny murzynów mówiących po polsku.

We Lwowie, tuż obok komendy policji, zaczaiła się drukarnia komunistyczna, którą jednak szczęśliwie wykryto. Gotowych druków propagandowych znaleziono ok. 2000 kilogramów.

Na terenie kopalni Mysłowice zawalił się filar grzebiąc 5 górników, z których 3 zaraz zmarło.

Zgorzał pałac Czartoryskich w Zórawnie, bibliotekę zdołano wyratować.

W okolicy Równego, na Wołyniu, znaleziono pokłady pięknej miedzi z drobną domieszką srebra i cynku.

Pod Brzezinami koło Łodzi zakradli się czterej mężczyźni pod cysternę ze spirytusem stojącą na dworcu i pili tak długo, aż wszyscy czterej pomarli...

W roku zeszłym wywędrowało z Polski za chlebem 186.630 emigrantów; w tem do Niemiec 85.375 osób, do Francji 32.145, do Kanady 27.036, do Argentyny 22.007, do Stanów Zjednoczonych 8.507, do Brazylji 4.404 do Belgji 1.237, do Danji 593, do Rumunji 223 i ... do Palestyny 383 osoby.

Skutek tegorocznych mrozów i śnieżyc jest taki, że zepsuciu uległo 22 proc. ogólnej liczby parowozów w Polsce, 17 proc. wagonów osobowych i 6 proc. towarowych. Naprawa tego będzie kosztowała prawie 70 miljonów zł.

Powódź wiosenna nie dała się zbytnio we znaki ziemiom i mieszkańcom polskim w tym roku, choć opady śnieżne były tak wielkie, a w dalekiej Ameryce i bliskiej Bessarabji, także na Litwie, odczuto powódź boleśnie.