ISKIERKI
Drukuj

Ze świata

Inżynier niemiecki Engelbert Zaschka zbudował samolot, który wznosi się pionowo w górę i pozostaje nieruchomo w jednem miejscu.

Na granicy holendersko-niemieckiej straszny huragan zniszczył w pół minuty wielką fabrykę i wiele okropnych szkód poczynił.

W Odessie rozbiła trąba powietrzna wiele żaglowców i uśmierciła 20 ludzi.

W Rosji w okolicy Czyty szalała tak gwałtowna burza śnieżna, że przeszło 1000 sztuk bydła zamarzło.

W Turynie we Włoszech wystrzelono z armaty... człowieka, który wzniósł się na wysokość 40 m. i wpadł do przygotowanej na ten cel sieci.

Austrjacki pilot Stauger przeleciał z czterema pasażerami z Wenecji do Wiednia w 1 g. i 50 m robiąc 300 klm. na godzinę.

W ub. roku wypito w Berlinie 559 miljonów kufli piwa; wypada tedy po 139 kufli na jednego mieszkańca, gdyby wliczać nawet dzieci.

W Charkowie (Rosja) włóczy się podobno ulicami ok. 100.000 psów, których ofiarą pada dziennie ok. 25 osób.

Władze państwa perskiego ogłosiły, że po szkołach tamtejszych wolno będzie uczyć tylko religji mahometańskiej.

Zakłady Forda zatrudniają 50.000 Polaków; obecnie wykończyły one już 15.000.000 z rzędu samochód.

W Chicago otwarto olbrzymi hotel z 3.000 pokojami - zbudowany kosztem 27.000.000 dolarów.

Sprawy polskie

Uroczyste sprowadzenie zwłok poety Słowackiego z obczyzny do kraju drogą morską - było jednym nieprzerwanym wieńcem hołdów dla tego mistrza słowa.

Rząd sprowadził z zagranicy 1200 wagonów zboża dla samej Warszawy.

Ministerstwo Skarbu orzekło, że najwyższy dopuszczalny w Polsce procent wynosi 13 rocznie (od sta).

Min. Komunikacji zaopatrzyło wszystkie pociągi dalekobieżne w lekarstwa i opatrunki.

Po nagłym zgonie (wśród bankietu!) burmistrza m. Cieszyna P. Michejdy, został obrany nowym burmistrzem zasłużony działacz śląski ksiądz Józef Londzin.

W Poznańskiem próbują umieszczać znaki lotnicze na dachach budynków.

Od 1. lipca wprowadzono w Warszawie i Łodzi liczniki telefoniczne.

Dnia 2 lipca spadł we Lwowie grad wielkości gołębiego jaja i natlukł tysiące szyb.

W Nowogrodzkim poczynił grad niebywale spustoszenia. Wielkość gradu dochodziła wielkości kurzego jaja.

W Tczewie odbyło się poświęcenie pierwszego polskiego okrętu pasażerskiego "Gdańsk".

W miesiącu maju spalono w Polsce tytoniu za 47.200.000 złotych: t. j. o i 200.000 zł. więcej niż poprzedniego miesiąca. Ile to za te miljony zrobić by można!...

Liga Narodów obliczyła, że koszta osuszenia bagien poleskich wyniosłyby 421 miljonów zł.

Ukazał się piękny przekład włoski arcydzieła naszej literatury "Iridiona" Krasińskiego - poświęcony Mussoliniemu.