ISKIERKI
Drukuj

ZE ŚWIATA

Niemcy pobudowali w pobliżu granicy polskiej 88 twierdz. Niektóre - nakazano im zburzyć natychmiast.

We Włoszech próbują wyrabiać papier ze słomy: wyniki podobno doskonałe.

W Anglji panuje ogromny brak pracy: bezrobotnych jest tam 1.559.000 osób (u nas 252.000).

W Bułgarji pozamykano z powodu grypy nie tylko szkoły, ale i teatra, kina i t. p. lokale publiczne.

W Paryżu panuje tak straszna grypa, że trumny zupełnie się wyczerpały, a stolarze nastarczyć ich nie mogą, mimo że pracują na zmianę.

Kijów liczy obecnie 491.333 mieszkańców, Odesa 411.111, Charków 407.578, żytomierz 69.430.

Dyktator Hiszpanji Primo de Rivera położył kres "Związkowi hiszpańskich żebraków", liczącemu już ponad 120.000 żebrzących dziadów.

Na Kaukazie panują mrozy na 33 stopnie; morze Kaspijskie zamarzło.

Między Londynem a Nowym Jorkiem nawiązano rozmowę telefoniczną; trzyminutowa rozmowa kosztuje 20 dolarów.

Wedle najnowszych obliczeń liczba ludności Stanów Zjednoczonych wynosi 123.288.000 osób.

Sprawy polskie

W ub. roku wydobyto w kopalniach polskich 35.700.000 ton węgia.

Koleje polskie w minionym roku przyniosły 32.000 000 zł. czystego zysku.

Między Warszawą a Skierniewicami dołączały władze państwowe do pociągów próbne radja: wyniki znakomite. Spodziewajcie się więc rozrywek podróżni!

Władze polskie zakazały urządzania polowań w niedziele i święta.

Zapowiadany proces przeciw 21.000 członkom stow. "Nuza" we Lwowie nie odbył się, gdyż sala sądowa oskarżonych pomieścić nie może. (ob. "Ryc. Niep." z grudnia ub. r. - Iskierki).

W Krakowie każdy przechodzący przez most na Wiśle płaci 5 gr., dzieci poniżej lat 10 po 2 grosze.

Stocznie francuskie budują dla Polski trzy łodzie podwodne; nazwy będą: Wilk, Ryś i żbik.

Przewódcy Hurtków i Hromad białoruskich zostali zaaresztowani - i wtedy dopiero okazało się, że hurtków było już przeszło 1.200.

W Polsce znajduje się obecnie ok. 6.000 mahometan, zamieszkujących województwa: wileńskie, nowogródzkie i białostockie - i tworzą 20 parafji.

W Stryju urządzili sobie żydzi tajne magazyny wódki w samej bóżnicy w pulpitach modlitewnych. Policja je wykryła.

Prawnuczka Adama Mickiewicza Marja Mickiewiczówna otrzymała order "Polonia Restituta".

W roku ubiegłym wyszło w Polsce 5.960 książek w 23 miljonach egzemplarzy.