ISKIERKI
Drukuj

Ze Świata

Niespodziewane trzęsienie ziemi na Węgrzech zniszczyło wiele domów wraz "kościołem w mieście Var-Palota, odległem 80 km. od Budapesztu.

Bolszewicy budują największą radiostację świata kosztem 200.000 rubli w złocie. Będzie się ona nazywała: Wielki Komintern.

Ludność bolszewickiej Ukrainy wynosi 28.934.297 osób, w ten po miastach mieszka tylko 5 miljonów z czemś, reszta po wsiach.

W Konstantynopolu żyje po dziś dzień starzec, urodzony jeszcze 1780 roku: ma więc 146 lat.

Prof. Paweł Neyl po trzyletnich obliczaniach ogłosił, że cała ziemia waży 6 sekstyljonów ton, więc liczba 6 i 21 zer.

Do Ameryki wybiera się niemiec Emil Hove, lat 21, wagi 262 pół kila - po dolary za występy.

Prezydent Sianów Zjedn. Coolidge (Kulidż) złamał rękę.

Policja nowojorska odkryła tajną szkołę żebraków, w której także robiono na poczekaniu kaleki, wedle potrzeby i życzenia.

W Detroit toczy się olbrzymi proces żydów amerykańskich przeciw Fordowi.

Ford uległ wypadkowi samochodowemu: doznał ciężkich obrażeń.

Prof. Noble zapowiada, że za 10.000 lat nie będzie już śladu lądu japońskiego: zatonie cały skutkiem ustawicznych trzęsień ziemi. Ludzie będą musieli wynieść się stamtąd znacznie wcześniej.

Sprawy polskie

W Warszawie zorganizowano porady lekarskie - po 10 groszy.

Za Warszawą rozpoczyna uczyć ludzi chodzenia po ulicach także Kraków.

W zwierzyńcu poznańskim zdechła lwica Eryka.

Dyrekcja Wileńska ma wprowadzić po kolejach wagony IV klasy.

Władze polskie rozwiązały bolszewizującą Niezależną Partję Chłopską i ukończyły likwidowanie hurtków.

W Polsce istnieje obecnie ogółem 656 szpitali z liczbą łóżek 57313.

We Francji budują się dla Polski dwa nowe statki wojenne. Wicher i Burza.

Wśród ub. roku (1926) zgłoszono w Polsce do opatentowania 644 wynalazków, z tego opatentowanych zostało 379 wynalazków.

Na podstawie rejestrów, prowadzonych przez Min. Spraw Wewn. ogólna liczba czasopism w Polsce, wyłączając Śląsk, skąd dane jeszcze nie nadeszły, wynosiła w dniu 31-go grudnia 1925 r. - 1327. W ciągu 1926 r. wciągnięto do rejestru nowozałożonych czasopism 560, wznowionych wydawnictw 123, upadłych wydawnictw 222. Zatem w roku ub. wydało conajmniej jeden numer - 1.598 czasopism. Z tego w Warszawie - 554, Poznaniu - 230, Lwowie - 196, Krakowie - 136 i Łodzi - 100. Na pisma codzienne z poś. ród wszystkich wydanych w r. ub. przypada - 151, 109 na wychodzące 2-3 razy w tygodniu, 443 - na tygodniki, 208 na wychodzące 2-3 miesięcznie i 541 na miesięczniki. W języku polskim wychodziło 1.362 pisma, 70 w rusińskim, 14 białoruskim (wszystkie w Wilnie), 63 niemieckim, 111 żydowskim, 17 hebrajskim, 18 rosyjskim, 3 litewskim (w Wilnie), 2 angielskim (Warszawie) 1 czeski (Wołyń), 1 esperanto (Warszawa), 4 francuskie (Warszawa).

Astronomowie zapowiadają, że w czerwcu okaże się na niebie kometa widoczna i u nas.

W lecie odbędzie się uroczyste sprowadzenie zwłok poety - Słowackiego do Polski. Rząd przeznaczył na ten cel miljon złotych.