ISKIERKI
Drukuj
ZE ŚWIATA

Na Litwie urządzono zamach stanu obalono rząd: podobnie jak w Polsce w maju, tylko że bez rozlewu krwi.

* * *

Jedyny dziennik polski na Litwie, "Echo Kowieńskie" - zawieszony.

* * *

W Bolszewji wałęsa się ok. 480.000 bezdomnych dzieci.

* * *

Na flaszkach z wódką umieszczają Rosjanie portret Lenina i napis: "Wódka Leninowska, 50 kop".

* * *

W porcie rumuńskim Giurgiu wybuch przygotowanej do wywozu

* * *

nafty spowodował przeszło 100 miljonów lei straty.

* * *

Danja chce sprzedać wyspę Grenlandję Kanadzie.

* * *

Malarz monachijski Grust Vollbehr maluje krajobrazy z samolotów.

* * *

Dotychczas wykonał już 14: wszystkie przedstawiają piękno Alp.

* * *

Rząd angielski buduje samoloty na 100 podróżnych.

* * *

W Tuluzie zawalił się nagle kościół św. Bartłomieja.

* * *

Wezuwiusz silnie wybucha. Dokoła popłoch.

* * *

W niektórych okolicach Chin, np. w Sian-Fu, zapanowała skutkiem wojen domowych taka nędza, że sprzedają tam psie mięso, a nawet ludzkie.

* * *

W Stanach Zjedn. Am. Półn. mimo zakazu, sprzedano wśród świąt

* * *

Bożego Narodzenia wódki za 15.009.000 dolarów.

* * *

W Nowym Jorku zabierają się do budowy drapacza chmur wysokości 397 metrów, na 110 piąter, kosz era 18.000.000 dolarów.

* * *

W Ameryce Półn. w Menyshis uśmierciła trąba powietrzna 84 osoby, a okaleczyła ok. 300.

* * *

Amerykanin Henry C. Prevost złożył 500.000 dolarów na cele KATOLICKIEJ młodzieży.

* * *

Zmarł umysłowo chory cesarz japoński Mikado Joshihito; następcą - starszy syn 25-letni Horihito.

* * *

Dwaj szwedzcy inżynierowie z Karlskrony K. Fogelund i J. Larson dokonali doniosłego ulepszenia aparatów telefonicznych. W razie nieobecności abonenta telefon zatrzymuje dźwięk głosu i oddaje go dokładnie z chwilą wzięcia słuchawki.

Sprawy polskie

Prez. Mościcki każdego ranka odbywa przejażdżkę konną po przedmieściach Warszawy.

* * *

Deficyt teatru krakowskiego za jeden tylko rok wynosi 413.000 złotych.

* * *

We Lwowie zawiązał się komitet dla popierania spraw Górnego Śląska.

* * *

Do więzienia lwowskiego wsadzono murzyna za oszustwa.

* * *

Mufti mahometan polskich Szymkiewicz otrzymał od króla egipskiego 500 f. egipskich na odbudowę meczetów w Polsce.

* * *

W Poznaniu odbyło się poświęcenie "Drukarni Lotniczej" przy Starym Pynku.

* * *

Pierwszy polski statek handlowy nazywa się "Poznań".

* * *

"Hurtki" na ziemiach białoruskich, dążące otwarcie do oddania tej części Polski Bolszewikom, liczą 30.000 członków w 603 "hurtkach". Organizatorom wypłaca bank Białoruski w Wilnie po 850 zł. miesięcznie.

* * *

Białorusini dodali do alfabetu swego kilka nowych głosek.

* * *

W Luczy obok Kołomyi dowiercono się pokładów soli kamiennej" głębokich na 30 m. długich na 2 klm., więc większych, niż w Wieliczce.

* * *

Marja Mickiewiczowa, wdowa po Władysławie, synie wieszcza naszego Adama, zmarła 17 grudnia.

* * *

We "Frankfurter Zeitung" oblicza pewien kupiec niemiecki, że skutkiem wojny celnej z POLSKĄ straciły Niemcy w jednym tyko miesiącu 20.000.000 marek w złocie, co wystarczyłoby do utrzymnia pół miljona ludzi.

* * *

Posłowie należący do białoruskiej "Hromady" zrzekli się djet poselskich na znak, że nie uznają Polski.

* * *

Polska armia liczy obecnie 272.055 osób, w tem 144 generałów, 681 pułkowników, 2.538 majorów, 6.260 kapitanów, 6.124 poruczników.

* * *

Wielki strajk górników w Anglii się ukończył, a za to zanosi się na strajk u nas w Zagłębiu Dąbrowskiem.

* * *

We Lwowie stanie pomnik Słowackiego. Projektów wpłynęło 17; pierwszą nagrodę otrzymał projekt J. Szczepkowskiego z Milanówka (3.000 zł.).

* * *

Władze polskie mają zamiar wyznaczać surowe kary za bankructwa tak dobrowolne jak i mimowolne.