ISKIERKI
Drukuj

Ze świata

Na Rusi Zakarpackiej (w Czechosłowacji) panuje straszny głód W braku chleba ludność ratuje się zapasami zeszłorocznych jabłek i gruszek. Szerzy się tyfus głodowy.

Spis ludności w Rosji wykazał 146.300.000 mieszkańców.

W połowie maja b. r. obchodził nadzwyczaj uroczyście król hiszpański Alfons XIII 25-letni jubileusz królowania. Telegramów gratulujących otrzymał przeszło 2000

We Wiedniu odbył się międzynarodowy zjazd Federacji dziennikarzy przy udziale 22 państw. Głównym tematem obrad ułatwienie dziennikarzom podróży po Europie.

We Francji buduje miljoner Dina największy teleskop świata (do badania gwiazd). Koniec budowy przewidziany na rok 1932.

Inż. francuski Lecner zbudował willę na obracającej się płycie tak, że okna w niej mogą być cały dzień zwrócone ku słońcu.

W Jugosławji zanotowano 46 wstrząsień ziemi wśród jednego tygodnia.

Wulkan Wezuwiusz wyrzuca lawę na wysokość 100 m. Ludność okoliczna lęka się groźniejszego wybuchu.

Kapitan amerykańskiej marynarki Hawthorn Gray wzniósł się na balonie kulistym na 12.492 metry w górę. (Na samolocie 23 sierpnia ub. r. francuz Callizo wyleciał na 12.442 m.)

Na przedmieściu Berlina wykoleił się i przewrócił tramwaj puszczony w ruch przez swawolnych chłopaków. Zabitych 11 osób, ciężko poranionych 19.

W Leningradzie (dawniej Petersburg) aresztują codziennie za awanturniczą nietrzeźwość około 200 osób.

Ford złożył na powodzian amerykańskich miljony dolarów.

Skutkiem wylewu Misissipi utworzyła się olbrzymia odnoga tej rzeki, szersza od swej macierzy, dążąca również do morza w stronę zatoki Meksykańskiej.

Lotnik amerykański Karol Lindbergh przeleciał szczęśliwie powietrzem z Ameryki do Europy w 45 godzinach i 30 minutach bez lądowania po drodze. (Poprzednicy jego, francuzi Nungesser i Coli, gdzieś zaginęli w drodze.)

Sprawy polskie

Dnia 22 maja odbyły się wybory do rady miejskiej w Warszawie. Koszta agitacji wyniosły ok. 990.000 złotych!

P. Świderski zbudował przyrząd służący do bezpiecznego chodzenia po powierzchni wody. Waga - ok. 2 kgr. W kieszeni zmieści się z łatwością. Pierwsze publiczne próby w Warszawie wypadały znakomicie.

W kwietniu i maju zameldowało się w Zakopanem 2087 gości, w tem 1818 chrześcijan,

W połowie maja wybuchł pożar na wschodnim dworcu Warszawskim i poczynił szkód na 4 miljony złotych. Spłonęły również wagony prezydenta Rzeczypospolitej i premjera.

Wkrótce. wypłyną na, pełne morze dwa nowe pasażerskie statki polskie, "Gdańsk" i "Gdynia".

Tegoroczne targi Poznańskie zwiedziło ponad -200.000 osób. Wystawców było 1300.

Dn. 5 czerwca nastąpił w Witkowicach pod Krakowem straszny wybuch prochowni. Straty ogromne.

Dn. 7 czerwca na dworcu gł. warszawskich zastrzelił student rosyjski Borys Kowerda posła bolszewickiego w Polsce Piotra Ładorowicza - Woikowa

W okolicy Łunińca na Polesiu nad rzeką Łanią okazały się złotodajne piaski.

W roku 1926 wyemigrowało z Polski 166.960 osób, mianowicie do Francji 70.000, do Niemiec 40.000, do Kanady 15.000, do Argentyny 14.000, do Stanów Zjednoczonych 8.000 .

W Pradze Czeskiej mieszka 8-18000 cudzoziemców, w tem najwięcej Rosjan (3673), następnie Polaków (1492).

Od dnia 1 czerwca wszystkie urzędy państwa czynne są od godz 8 rano do g. 3. pop., zaś w soboty tylko do g. 1 min. 30.

Rząd niemiecki zwrócił Polsce: szablę króla Stefana Batorego sztandar z roku 1793 i portret Stefana Czarneckiego.