ISKIERKI
Drukuj

Ze Świata

W połowie lutego b. r. nawiedziło Jugosławję trzęsienie ziemi, kilkanaście domów zburzonych, straty ogromne, ofiary w ludziach znaczne bo 200 zabitych, a 7.000 rannych.

Olbrzymie burze śnieżne spowodowały zasypanie dwóch pociągów w stolicy Samary (Rosja). Trupów wydobyto z pod śniegu 98.

W Moskwie otwarto specjalną szkołę dla błaznów.

Sowiety utworzyły republikę żydowską i 17.000 mieszkańców w tem 15.000 żydów. Ileż u nas takich republik potworzyć by można.

Władze tureckie zakazały noszenia tradycyjnych szerokich spodni i zagiętych ku górze pantofli.

Włoski lotnik de Sernardi osiągnął największą szybkość lotu napowietrznego, bo 428 klm. na godzinę.

We Włoszech na zboczu Passo della Tainbura odkryto ogromne pokłady żelaza. Dobywać będzie można 300 ton dziennie.

Ostatni spis wykazał w Paryżu 2 871 423 mieszkańców w obrębie fortyfikacji, a 4.628.637 w całem mieście.

We Francji policzono psy: jest ich tam aż 9.000.000.

Wojna w Maroku kosztowała Francję 1.167.000000 franków: rannych i zabitych: 6.000 żołnierzy.

W Rumunji wybuchł pożar źrodła nafty. Wszelkie próby ratowania okazały się bezskutecznemi.

Parlament szwedzki zniósł wszelkie ordery i odznaczenia.

W Stanach Zjedn. przybyło w 6 latach 13 000.000 ludności.

W ciągu ub. roku przejechały samochody na śmierć w Nowym Yorku 988 osób, w Chicago 6-2, w Detroit 325.

Wielki wynalazca amerykański Edison otrzymał z okazji 80 rocznicy urodzin 32.000 telegramów z życzeniami.

W Stan Zjedn. skradziono z lotniska w Cleveland trzy samoloty.

W Kalifornji wykopano najgłębszą w świecie studnię, głęboko na 2 kilometry i 440 m.

Na wyspie Hawai obsiano przy pomocy samolotu 180 morgów w 1 i pół godziny.

Nowy cesarz japoński wypuścił z więzień 20.000 zbrodniarzy - dla uczczenie pamięci swego zmarłego ojca i ofiarował 1.5 miljona jenów na cele dobroczynne.

Wskutek nawałnic śnieżnych utraciło życie w Japonji 192 osoby, zaginęło bez wieści 29 osób.

Nowe trzęsienie ziemi w Jeponji kosztowało kraj ten tysiące ofiar ludzkich: liczą zabitych na 2 687, a rannych na 6.443 osób.

Sprawy polskie

Min. Spr. Wewn. ustaliło, że hymnem narodowym w Polsce jest "Jeszcze Polska nie zginęła".

"Pan Tadeusz" Mickiewicza został przetłumaczony na język szwecki i to już po raz wtóry.

Polska ma 390.000.000 dolarów długu; wypada zatem 120 zł. na każdego mieszkańca. Inne narody mają długi większe!

W I-szem półroczu ub. roku wyemigrowało z Polski za pracą przeszło 100.000 osób.

Na Un. Jagielońskim utworzono katedrę literatury ukraińskiej. Wykłady prowadzi prof. Lepki.

Przywódcy białoruskiej Hromady i zarazem posłowie osadzeni są w więzieniu we Wronkach (Poznańskie).

Władze sowieckie prowadzą rejestrację wszystkich Polaków zamieszkałych w pobliżu polskiej granicy.

Litewski związek oswobodzenia Wilna liczy 8.560 członków w 28 oddziałach.

Polskie Siostry Felicjanki w Buffalo (Ameryka) budują seminarium nauczycielskie dla Polaków; na ten cel zebrały już 62.000 dolarów.