ISKIERKI
Drukuj

Ze świata

W Katedrze lizbońskiej (Portugalja) zawalił się sufit wśród nabożeństwa w Wielką Sobotę. Ofiar wiele.

Skutkiem olbrzymiego huraganu zapadł się w Wittle Rock (Am. Półn.) kilkopiętrowy gmach szkolny i pogrzebał w gruzach kilku nauczycieli i 30 dzieci. Ogółem zginęło 118 osób, rannych 1500.

Ford od pewnego czasu zatrudnia w fabrykach swoich robotników tylko przez 5 dni w tygodniu przy pełnem wynagrodzeniu: obecnie czyni on zabiegi, by w całych Stan. Zjedn. to samo uczyniono.

W Chambersburgu w St. Zjedn. zastrzelił czteroletni synek, własną matkę, gdyż nie pozwalała mu bawić się zapałkami...

W Stanach Zjedn. Ameryki nastąpił wylew olbrzymiej rzeki Missisipi. Miasta i wsie pod wodą.

Sprawy polskie

D. 24 kwietnia b. r. otwartą została niezależna stacja nadawcza radiowa w Poznaniu.

Ogólna liczba abonentów radiowych w Warszawie przechodzi już 53.000 osób (w całej Europie 25.000.000).

W marcu odjechało z Gd-ni 30 statków z ładunkiem 45,625 ton węgla, 528 ton desek. 671 pasażerów.

Kierownictwa budowy portu w Gdyni zamówiło w jednej z polskich firm na G. Śląsku dwa żórawie przeładunkowe po 15 ton nośności każdy.

Przemysł łódzki otrzymał z Rumunji olbrzymie zamówienia; na początek odjechało z Łodzi 79 wagonów towarów włókiennych.

Od 1 do 8 maja odbywały się w Poznąniu międzynarodowe Targi i wypadły imponująco.

Na cele agitacyjne w Polsce i innych krajach Europy asygnował rząd sowiecki 250.000 rubli w złocie.