Instrukcje Watykanu przeciw niemoralności w literaturze.
Drukuj

Dnia 12 maja r. b. wydała Kongregacja św. Officjum do księży Arcybiskupów, Biskupów i innych zwierzchników kościelnych nową instrukcję w sprawie niemoralności w literaturze. Instrukcja ta odnosi się do literatury służącej zmysłom, rozpuście i demoralizującemu mistycyzmowi. W szczególności zwraca się przeciw śliskim romansom, powieściom, dramatom, komedjom i wszystkim tym dziełom, które analizując grzechy niemoralności przedstawiają je nawet przez odpowiednie ilustracje. Tak samo potępia instrukcja tę literaturę, która otaczając zmysłowe rzeczy pewnego rodzaju pobożnością i fałszywym mistycyzmem, sprzeciwia się nauce Kościoła. Władze diecezjalne mają według rozporządzenia Kongregacji Św. Officjum użyć wszelkich sił celem zwalczania niemoralności w piśmie, drukach i obrazach.