Idzie Maryja...
Stella Matutina

Zboże do ziemi się skłania,
Odwieczny rozszumiał się bór;
Wieczorny pacierz wydzwania
rozkołysanych dzwonów chór ...

Hen od białych obłoków
Hen od śnieżystych gór,
Szelestem lekkich kroków
Nad pola, łany i bór...

...idzie Maryja! chłopskie strzech

Tak bardzo łakną Jej pociechy...
Panienko Święta, Matko Boża!

Dom mój z dobytkiem całym zgorzał!-
Grad zniszczył sady... przygniótł zboża.
Ojciec mi umarł... syn zachorzał...

Na biedne, skołatane skronie
Marja im białe kładzie dłonie;
Łzy gorzkie ociera im z powiek:
Synowi o tem w niebie powiem;

On na ratunek wam pośpieszy,
On ból odejmie, On pocieszy...

Idzie Maryja... dróg rozstajem,
Chatom i sadom, łąkom, gajom,
Zielonym łanom i rozłogom,
Piaszczystym, krętym, wiejskim, drogom,

Górskim dolinom i ustroniom
Wzniesioną błogosławi dłonią...

Idzie Maryja...! grają dzwony
Swój pacierz chórem rozmodlonym...