Idę

Idę w nieznane światy i szukam własnych dróg,
Bóg jest mym drogowskazem i prawdą moją Bóg.
Głazy kaleczą stopy, na szatach osiadł pył,
Pot perli moje czoło i nieraz brak mi sił...
Ciemność mię otoczyła - na świecie jestem sam,
Gościniec tak zdradliwy...pełen wybojów, jam...
Dusza ma często rzuca ciało i wzlata wzwyż,
Gdzie w aureoli światła zwycięski stoi Krzyż.
Nie mam własnego progu, ni jasnych bitych dróg.
Prawdą mą, drogowskazem i szczęściem mojem Bóg!!!


Niepokalanów 1929 - rozbudowana kaplica
Niepokalanów 1929 - wnętrze kaplicy

WYJAŚNIENIE RYCIN:

Rozbudowana kaplica w Niepokalanowie. Odbywa się leszowanie zewnętrznych ścian. Tylko wśród rekreacyj, bo poza tem - praca nad "Rycerzem". W leszowaniu, jak i we wszystkiem, wiele pomagają okoliczni ludzie. Niech im Niepokalana to nagrodzi!

Obecnie - obok wykończonej już prawie kaplicy buduje się coś nowego: na mieszkania wpierw dla Internistów, a potem (gdy osobny Internat stanie) dla Braci. Ilustracje - pomieścimy dopiero w następnym numerze: nie zdążyliśmy teraz!

Na prawo, w pośrodku: wnętrze rozbudowanej kaplicy. Już teraz; pomieści się lud wierny! Msze święte w niedzielę i święta o godz. 7-mej i 9-tej, ta ostatnia ze słowem Bożem. W powszednie: o godz. 6-tej. Dotychczasowa kaplica służy obecnie na chórek dla Braci.

U dołu: plan okazujący położenie Niepokalanowa względem Warszawy. Stacja zowie się Szymanów, a poczta (w tym samym budynku) Teresin Soch.