Hasło na dzień dzisiejszy
Drukuj

Niedawno drukowany był w pismach polskich wiersz, zbudowany na wzór słynnej Roty M. Konopnickiej. Jako hasło na dzień dzisiejszy podajemy go w "Rycerzu".

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć Wiary:
Próżne zakusy duchów złych
I próżne ich zamiary
Bronić będziemy twoich dróg ...

Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy wrogom ani tknąć
małżeństwa sakramentu,
Rodzin w nieszczęścia przepaść pchnąć
Zniszczeniem fundamentu.
To ślubujemy u Twych nóg...
Tak nam dopomóż Bóg!

I nie pozwolim krzyża kraść
Z szpitali, ochron, szkoły;
Choć byśmy mieli trupem paść,
Zniweczym ich mozoły.
Tobie oddamy każdy próg...
Tak nam dopomóż Bóg!

Ze Wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn Wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus Król
W koronie wiecznej chwały!
Niech żyje Marja zagrzmi róg...
Tak nam dopomóż Bóg!

I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry,
I z taką wiarą ruszy lud:
Synowie Polski, córy,
że jak mgławica pierzchnie wróg...
Tak nam dopomóż Bóg!