Głosy naszych Czytelników
Drukuj

Przewielebni Ojcowie Franciszkanie!

Oznajmuję, iż za pomocą Bożą znowu parę serc wiernych, pod sztandar Niepokalanej pragnie się zaciągnąć. "Rycerzy" poproszę do Komornik 27.

Od listopada do lutego raczyła Matka Najświętsza sześćdziesiąt i dziewięć serc przyozdobić swym cudownym wizerunkiem Niepokalanego Poczęcia i tak już, o najczcigodniejsi Ojcowie! razem siedemdziesiąt modłów płonie do Jej stóp przenajświętszych, i to za naszych najuboższych, niemających wiary, braci. Oby Najświętsza Panienka cały świat raczyła przygarnąć i najszczerszą miłość rozpalić, aby wszystkie serca z miłością wdzięczności chwaliły i kochały Boga na wieki!

Brat mój, będący w szkole, rolniczej, prosi o wpisanie do Milicji swego kolegi, Bernarda Barczaka. Ofiaruję 2 zł. Proszę dla nich obydwóch o "Rycerza."

St... B...


Kraslawa (Łotwa)

Medalik Cudowny sprowadza tu na dusze wielkie łaski Boże: dwóch ludzi ojciec i syn nie spowiadali się od lat 30-tu; po włożeniu medalika oba odbyli spowiedź

Pijak nałogowy, mający żonę pobożną, posłał ją raz po wódkę, odmówić nie mogła, ale przed daniem mężowi w naiwnej prostocie swej wiary włożyła na chwilę medalik do kieliszka z wódką, modląc się gorąco. Mąż jej po wypiciu tęgo kieliszka nagle uczuł taki wstręt do wódki, że przestał pić zupełnie i nie pije już drugi miesiąc, a przedtem upijał się codziennie; znam dobrze tych ludzi.

Z. G...


Wielebny Ojcze Redaktorze!

Proszę uniżenie o łaskawe przysłanie mi książeczki i nowenny do Niepokalanie Poczętej Panny Marji, oraz parę medalików cudownych, z których jeden chcę umieścić na moim samochodzie, oddając go w ten sposób w szczególną opiekę Niepokalanie Poczętej.

Będąc swego czasu bez pracy wyuczyłem się szoferki, dopożyczyłem do posiadanych skromnych oszczędności i kupiłem samochód, celem zarabiania. Niestety samochód stał się dla nas strasznym ciężarem i zmartwieniem, wymaga ciągłych napraw - i długów oddać nie mogę i to terminowych! To też uciekam się wraz ż żoną i dziećmi pod opiekę, i o pomoc do Najświętszej Panienki Niepokalanie Poczętej.

W tym roku zacząłem prenumerować "Rycerza Niepokalanej", i bardzo polubiliśmy ten miesięcznik, a szkoda że nie tygodnik.

J.Sz.


Uprzejmię proszę Wielebnego Redaktora o łaskawe zamieszczenie w "Rycerzu Niepokalanej", że w naszej parafii Replańskiej gm. Tereszki pocz. Wołkowysk w ciągu ubiegłego roku zaciągnęło się do Milicji Niepokalanej N.M.P. 840 dusz. W niektórych wioskach zapisywali się od małego do starszego, np. we wsi Małofiejowcach, Marcianowcach, Pietraszowcach i Nowosodach. Na prośby wielu, którzy pragną, aby wszyscy katolicy ziemi Polskiej zaciągnęli się pod sztandar "Milicji Niepokalanej" i uprosili łaskę nawrócenia dla niewiernych, aby wszyscy stanowili jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy - zgodziłem się napisać ten list

Adolf Szaciło