Głos Boskiego Więźnia

Skarbnicę łaski otworzyć pragnę
Tym - których niebo otacza ciemne,
Tym - których bóle ku ziemi nagną,
Staczają w życiu walki daremne

I szepcą bólem zacięte wargi
Słowa rozpaczy - żalu i skargi.

Wywołać pragnę w zgasłej źrenicy
Nowego celu zarzewie jasne,
By jako ostry rzut błyskawicy
Przenikło myśli półkole ciasne,

Wymiotło z duszy wszelką zawiść
I rozpaliło - do Boga miłość!

Skarbnicę łaski otworzyć pragnę,
Bo jestem Zdrojem! Dusze ożywię,
Spragnione serca ku Sobie nagnę-
W Bożem na wieki złączę ogniwie

I jedną drogę do Prawdy wskażę,
Bom jest żywotem - więc życiem darzę.


Właściwością Najświętszej Panny jest prowadzić nas drogą pewną do Chrystusa, podobnie jak właściwością Jezusa jest prowadzić nas bezpiecznie do Ojca Przedwiecznego. Matka Boża dotąd nie była znana i to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinno.

Bł. Ludwik Grignon