Dziesięć lat temu!
Drukuj
Dziesięciolecie zmartwychwstania Polski

Ciekawa ta rycina, podana w "Kurjerze Warszawskim" z okazji uroczystych obchodów na cześć , przedstawia dostojnych widzów, przypatrujących się przemarszowi wojsk polskich w czasie, gdy Polska powstawała. Wyjaśnimy numerki: 1) ówczesny Nuncjusz Ks. Achilles Ratti, obecnie Ojciec św. Pius XI; 2) ówczesny prezydent Rady Ministrów Ignacy Paderewski, artysta muzyk może najsławniejszy w świecie; 3) ówczesny minister Spraw Wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie; 4) ówczesny szef amerykańskiej misji żywnościowej w Europie, Herbert Hoover, obecnie świeżo wybrany Prezydent Stanów Zjednoczonych.