Dział milicyjny
Drukuj

Pierwszy ze środków w programie M.I.

"O Marja bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami".

W poprzednim numerze "Rycerza" widzieliśmy pierwszą część tego aktu strzelistego na "Cudownym Medaliku". Sama Niepokalana raczyła nauczyć nas tej modlitwy. Ponieważ jednak pragniemy modlić się i za tymi, którzy Niepokalaną nie czczą ani do Niej się zwracają, więc dodajemy "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają". Głową zaś wrogów kościoła i dusz zbawienia w naszych czasach, to wolnomularstwo: a więc ich szczególnie wspominając, mówimy "a zwłaszcza za masonami".

Nawrócenie jest łaską, a łaskę wyprosić trzeba. Jeżeli jednak wszyscy członkowie "Milicji Niepokalanej" codziennie szczerze i gorąco modlić się będą tym aktem strzelistym, czyż możliwa, aby błagania przeszło trzechtysięcznej rzeszy miały zostać bez skutku? Nie - to codzienne ciosy wymierzane w głowę i członki piekielnego smoka, który ujarzmia tylu nieszczęśliwych i zaślepionych naszych Braci - to jeden ze środków walki!

M.I.

Z życia milicyjnego

M.I. W Poznaniu. W numerze lutowym wspomnieliśmy o powstaniu Milicji Niepokalanej w Poznaniu. Obecnie donoszą nam, że ilość jej członków przekroczyła już liczbę 400.

Nowe ognisko M.I. Prz. Ks. Proboszcz Fr. Dyżewski zapoczątkował Milicję Niepokalanej w swojej parafji w Nieborowie. - Szczęść Boże!

W Krakowie członkowie Milicji urządzili w Sali Włoskiej na krużgankach klasztoru OO. Franciszkanów dwa razy przedstawienie na rzecz "Rycerza Niepokalanej".

Ażeby usuwać niemoralne pocztówki, zaczęliśmy drukować pocztówki wydawnictwa M.I. W pierwszej serji była podobizna Ojca św. Piusa XI; - serja ta już jest na wyczerpaniu. Obecnie wydrukowaliśmy drugą i trzecią serję na bardzo dobrym kartonie; na kartkach drugiej serji widnieje przepiękna postać N. Marji Panny z podpisem "Królowa Dziewic", w trzeciej - Św. Antoni. Cena za sztukę 25 Mk., za 100 sztuk 2000 Mk. - Do nabycia w Administracji "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie, Kraków. Wysyła się najmniej 20 sztuk za dołączeniem 60 Mk. za opakowanie i pocztę. Za granicę o 100% drożej. - Rozszerzajcie dobre pocztówki, gdyż jest to także rodzaj apostolstwa!