Dopisek z Niepokalanowa polskiego
Drukuj

Miło nam donieść Kochanym Czytelnikom i Dobrodziejom o tem, iż w marcu b. r. znów 4 braci z Niepokalanowa wyjedzie do Japonji na pomoc tamtym. W ten sposób garstka naszych misjonarzy w Niepokalanowie japońskim powiększy się do 18 osób. Bo nakład "Rycerza" japońskiego, podobnie jak polskiego rośnie stale, tylko rąk do pracy brak. Ale Niepokalana i temu zaradzi. Prosimy tedy o gorącą w ich intencji do Niepokalanej modlitwę, by Ta Matka najlepsza, Której całkowicie na usługi się oddali, szczęśliwie ich przeprowadziła i błogosławiła w dalszej pracy nad szerzeniem Chrystusowego Królestwa na ziemi.

Podróż będzie kosztowała dość drogo, bo zgórą 10 tysięcy zł. i serdecznie bylibyśmy wdzięczni tym, którzyby coś na nią dorzucili.

A inna znów garstka, też z Niepokalanowa przygotowuje się do wyjazdu do Indyj, celem założenia i tam - jak już wiecie - Niepokalanowa i "Rycerza Niepokalanej".

Polski i japoński Niepokalanów jako tako już są zaopatrzone w aparaty; kościelne, obecnie zbieramy dla trzeciego Niepokalanowa. Może któreś ze Stowarzyszeń Młodzieży lub Kółek Misyjnych czy Milicyjnych sporządziłoby jakiś ornat czy coś z paramentów kościelnych dla Niepokalanowa indyjskiego?...

Wydaliśmy pierwszą serję pocztówek z naszych misyj w Japonji. Serja ta ma 12 odbitek z fotografij i kosztuje już z przesyłką 50 gr. Dochód z nich przeznaczamy na Niepokalanów japoński. Zatem im więcej będzie nabywców tych pocztówek, tem bardziej "Rycerz" japoński nakład swój powiększy i Mugenzai no Sono rozszerzał się będzie. Pieniądze można przesyłać również w znaczkach pocztowych.

Pocztówki te przedstawiają:

1. Pierwsza grupa misjonarzy przed wyjazdem z Niepokalanowa polskiego do Japonji (1930 r.).

2. Nasi misjonarze w drodze do Japonji (1930 r.) w Koloseum w Rzymie, gdzie tysiące Męczenników krew za Chrystusa przelało.

3. Misjonarze na wzgórzu, gdzie potem staną! Niepokalanów japoński.

4. Budowa klasztoru i drukarni w Niepokalanowie japońskim.

5. Misjonarze i robotnicy świeccy odpoczywają po pracy przy budowie drukarni "Rycerza" japońskiego.

6. Wnętrze kaplicy w Niepokalanowie japońskim.

7. Brat kucharz w Niepokalanowie japońskim przyrządza posiłek.

8. Równanie terenu w Niepokalanowie japońskim.

9. Redakcja "Rycerza" japońskiego.

10. Brat zecer przy składaniu japońskich "łapek" (czcionek), czyli zecernia "Rycerza" japońskiego.

11. Drukarnia japońskiego "Rycerza Niepokalanej".

12. Chłopcy japońscy ochotnie pomagają w pracy przy "Rycerzu".

Wydawnictwo "RYCERZA NIEPOKALANEJ"
Niepokalanów - polski.