Dokument o śmierci J. Chrystusa
Drukuj
Oblicze Jezusa z całunu
Oblicze P. Jezusa odbite z Syndonu

"Niedawno temu dokonano odkrycia olbrzymiej doniosłości. Dotyczy ono historycznego zawiadomienia o śmierci Jezusa Chrystusa.

W "Kapelle von Caserta" znajduje się jedna z tablic, na której napis posiada olbrzymie znaczenie dla całego świata chrześcijańskiego. Napis ten w języku starohebrajskim podaje tekst wyroku śmierci, wydanego przez namiestnika, Poncjusza Piłata.

Według przekładu komisji francuskiego "Towarzystwa sztuk" w Paryżu, wyrok ten głosi co następuje:

"Wyrok, wydany przez Poncjusza Piłata, namiestnika Dolnej Galilei, głoszący, że Jezus z Nazaretu musi ponieść śmierć na krzyżu.

Siedemnastego roku rządów Cezara Tyberjusza i dnia 25 miesiąca marca w świętem mieście Jeruzalem, kiedy Annasz i Kaifasz byli arcykapłanami Bożymi, Poncjusz Piłat, namiestnik Dolnej Galilei, siedząc na prezydjalnem krześle, skazuje Jezusa z Nazaretu na śmierć krzyżową między dwoma zbrodniarzami, ponieważ wielkie i wiarogodne świadectwa ludu głoszą, że:

1) Jezus - zwodziciel, 2) Jezus - wichrzyciel, 3) Jezus - wróg prawa, 4) Jezus kłamliwie nazywa Siebie Synem Bożym, 5) Jezus kłamliwie nazywa Siebie Królem Izraelskim, 6) Jezus wszedł do świątyni, otoczony tłumem ludu, niosącym w rękach gałązki palmowe, - i rozkazuję pierwszemu centurjonowi Kwirilowi Kornelowi prowadzić Go na miejsce kaźni i zabraniam wszystkim ludziom, zarówno biednym, jak i bogatym, sprzeciwiać się śmierci Jezusa.

Jerozolima za czasów Jezusa
Jerozolima za czasów Chrystusa Pana. Na miejscu ukrzyżowania widnieje krzyż

Świadkami, którzy podpisali wyrok przeciwko Jezusowi są: 1) Daniel Robani, faryzeusz, 2) Ivann Zarabatel, 3) Rafał Robani, 4) Kaper, księgarz. Jezus będzie wyprowadzony z miasta przez bramę "Saereńską".

Po stronie tekstu znajduje się konkluzja: "Taka sama tablica posyła się każdemu pokoleniu".

Podał do wiadomości:
W. Abramowski, inż. płk.