Do szeregów franciszkowych!
Drukuj

Uczniowie z ukończoną klasą VI, VII, VIII i maturą gimnazjalną lub seminarjalną ze znajomością języka łacińskiego przynajmniej w zakresie VI kl. gimn., a również studenci uniwersytetu, którzy mają powołanie i pragną uświęcić się w Zakonie OO. Franciszkanów oraz oddać pracy nad zbawieniem dusz na najrozmaitszych polach czy to w Ojczyźnie czy na misjach; niech wniosą prośbę pod adresem: Urząd Prowincjalski OO. Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5, Kraków.

Kandydat odprawia przez jeden rok nowicjat w Niepokalanowie. Jeśli nie skończył pełnych studjów gimnazjalnych, uzupełnia je w Seminarjum zakonnem. Potem następują dalsze studja filozoficzne i teologiczne pod kierunkiem profesorów zakonnych we Lwowie i Krakowie.

DO PROŚBY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności od swego ks. Proboszcza lub Prefekta w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie, własnoręcznie i samodzielnie napisane curriculum vitae, 6) fotografję, 7) znaczek pocztowy na odpowiedź, względnie na odesłanie papierów listem poleconym. Podania wnosić należy od 15 czerwca do 20 lipca.

O. Anzelm Kubit
Prowincjał OO. Franciszkanów
w Polsce