Do Młodzieży Akademickiej i Gimnazjalnej.
Drukuj

KOCHANA MŁODZIEŻY!

Wszystkim wiadomo jak bardzo jest nam potrzebna dzielna armja narodowa dla obrony granic Polski, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną i konieczną jest dla dobra naszej Ojczyzny doskonała armja duchowna, któraby broniła katolickiego ducha narodu i prowadziła śmiało i bezpiecznie miljony na zwycięski bój z szatanem i zwolennikami jego. "Za nic bicze, za nic knuty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból!"

Jeżeli kiedy, to dzisiaj zachodzi potrzeba, aby przypomnieć to wielkie i mądre słowo Tobie, Droga Młodzieży, Kwiecie życia narodu i Nadziejo naszej szczęśliwej przyszłości.

Czas jest najwyższy, aby organizować duchowne wojsko narodowe, któreby w zwartych szeregach bezustannie maszerowało na front bojowy, uzbrojone łaska Bożą i żelazna wolą działalności i poświęcenia dla wyższych celów.

Pan Jezus
Umocnij mego ducha, Chryste, bym słodkie jarzmo Twego krzyża niósł wytrwale za Tobą...

Budujmy silne fortece i zapełniajmy je doborową załogą, którą tworzą zakonnicy świątobliwie żyjący w klasztorach.
"żniwo wielkie, a robotników mało!"

Sterani pracą i osłabieni wiekiem czekamy na nowych szermierzy, którzyby utworzyli nowe pułki Rycerzy ducha!...

Seraficki Patrjarcha, Ubożuchny z Assyżu, Wielki Wódz armji Chrystusowej, ukochany i podziwiany przez wszystkie narody i świat cały, - Franciszek św. - zwraca się w tym czasie do Ciebie, Młodzieży i zaprasza w szeregi swoich rycerskich synów duchowych na święty bój, za najświętszą sprawę, dla zdobycia największej chwały i niezrównanej godności - kapłana - zakonnika.

Potrzeba nam nowych apostołów pełnych ducha Bożego, dzielnych kaznodziei, świętych spowiedników, zdolnych profesorów, pełnych zaparcia misjonarzy, zakonników jaśniejących cnotami, którzyby nieśli światło wiary i ogień miłości Bożej przed narodem.

Otwarta droga do wyższego i piękniejszego życia w doskonałości zakonnej i do zaszczytnej pracy dla Boga i Ojczyzny. -

Bóg obdarzy Was wyjątkową łaską powołania, jeśli się będziecie modlić o nią, a Zakon franciszkański da Wam odpowiednie wychowanie i potrzebne wykształcenie.

Zakon OO. Franciszkanów jest znany w Polsce od siedmiu wieków. Przechodził on z narodem wszystkie koleje życia, towarzyszył mu w długiej podróży na wszystkich drogach, niosąc pociechę w smutku, a w radości błogosławieństwo gorliwą duchową pracą i modlitwą.

Dzisiaj ten Zakon odmładza swoje życie, urabia nowe siły, wytwarza świętego ducha serafickiego, podwaja wysiłki, aby oddać jak najlepsze usługi Kościołowi i Ojczyźnie naszej.

Dzisiaj ten Zakon wzywa Cię, Kochana Młodzieży, pod chorągiew Franciszka świętego, wzywa Cię do obozu Chrystusowego, pragnie Cię pasować na godnych Rycerzy Królowej naszej Niepokalanej.


W myśl powyższej odezwy, uczniowie z ukończoną klasą gimnazjalną: V, VI, VII i VIII, oraz studenci Uniwersytetu jakoteż studenci z maturą Seminarjum Nauczycielskiego, posiadający znajomość j. łacińskiego z zakresu conajmniej V klasy gimn., którzyby wyczuli w duszy łaskę powołania zakonnego, niech pisemnie lub osobiście odniosą się do Prowincjałatu OO. Franciszkanów we Lwowie pod adresem; O. Kornel Czupryk, Prowincjał OO. Franciszkanów we Lwowie.

Do podania należy załączyć: a) metrykę urodzenia - b) świadectwo moralności od Ks. Prefekta lub Ks. Proboszcza, - c) ostatnie świadectwo szkolne, - d) świadectwo lekarskie - e) krótkie, własnoręcznie napisane curriculum vitae - f) znaczki pocztowe na odpowiedź.

O. Kornel Czupryk
Prowincjał OO. Franciszkanów.

UWAGA: Chłopcy, którzy w tym roku ukończą 7 oddział szkoły powszechnej lub III kl. gimn. - niech przeczytają sobie warunki przyjęcia do Małego Sem. Mis. w Niepokalanowie na str. 149 tego numeru.