Do Królowej maja!

Przez ciernie życia i osty i głogi
Dążym ku Tobie hen... w niebiańskie progi
I dziś Ci dajem uczuć więź kwiatową
Maja Królowo!

Dziś wszystko wokół zakwita dla Ciebie,
I dla Cię błyszczy gwiazdeczka na niebie,
Więc my Cię wielbim z zorzą porankową
Maja Królowo!

Na chwałę Twoją dziś dzwony wzywają,
"Ave Maria" wdzięcznie Ci śpiewają.
My - głos nasz łączym z ich nutą spiżową:
"Ave Królowo!

A gdy nas kiedyś wezwie Bóg do Siebie,
Niech z Tobą, Marjo, święcim maj tam ... w niebie,
By Ci u tronu nucić pieśń głodową:
Ave Królowo!