Dlaczego schizmatycy rzadko się nawracają?

Niedawno temu przeszedł ze schizmy na łono Kościoła katolickiego duchowny O. B. Gapanowicz. Ponieważ emigranci rosyjscy, (z powodu okrucieństwa bolszewików przebywający w Polsce,) nagabywali go, by znów powrócił do schizmy, zwanej niewłaściwie prawosławiem, O. Gapanowicz musiał im to z głowy wybić temi wiele mówiącemi słowy:

"...Pół wieku z górą pozostawałem w prawosławiu, bo nie znałem i nie starałem się poznać Prawdy, zawartej w dogmatach prawdziwej wiary Chrystusowej. I pewien jestem, że gdyby prawosławni biskupi i kapłani mieli chociażby okruszynę dobrej woli i ochoty zapoznać się z prawdami wiary Kościoła powszechnego, nigdyby w swojem prawosławiu nie pozostali, a wyznawaliby to Prawosławie, którego wyznawcami byli św. Jan Złotousty, św. Bazyli Wielki, św. Mikołaj Cudotwórca - i którego wyznawcą jestem obecnie ja ".

W końcu O. Gapanowic wzywa wszystkich prawosławnych, by za jego przykładem przeszli na łono Kościoła katolickiego.